Bijlage

 

Short title-lijst van werken van Romeyn de Hooghe en van door Romeyn de Hooghe geïllustreerde uitgaven

 

Piet Verkruijsse

 

Onderstaande chronologische lijst – in officiële termen een secundaire subjectieve persoonsbibliografie – is geen definitieve Romeyn de Hooghe-bibliografie. Zij geeft op basis van gegevens uit secundaire bronnen (dus geen autopsie) de huidige stand van zaken met betrekking tot alleen de boekillustratie, niet wat betreft de prenten, plano’s en kaarten.[1] Behalve de zekere toeschrijvingen zijn ook titels opgenomen waarvan vooralsnog uit de literatuur niet duidelijk is of de daarin aanwezige illustraties werkelijk (allemaal) van de hand van De Hooghe zijn. Ook titels die eerst wel op zijn naam gesteld zijn, maar later met stelligheid weer zijn afgevoerd, zijn opgenomen. Wij hopen dat deze lijst een goede basis zal zijn voor verdergaand onderzoek naar de betekenis van Romeyn de Hooghe als boekillustrator.

Het overzicht is gebaseerd op de bibliografie van Landwehr (Landwehr 1970), de dissertatie van Wilson (Wilson 1974), de recensie door Jochen Becker van de bibliografie van Landwehr (Becker 1976), de antiquariaatscatalogus van Van der Steur en Kouwenberg (Van der Steur e.a. 2004), de in de loop der jaren aangelegde map met aantekeningen van wijlen Bram Schuytvlot van de UB Amsterdam, de gegevens uit de opstellen in de onderhavige bundel en op aanvullend bibliografisch onderzoek via de tegenwoordige digitale zoekmogelijkheden op Internet.[2]

            De beschrijvingen zijn grotendeels ontleend aan de STCN, deels uit andere bron toegevoegd en bestaan – naar het format van het in 1995 gepubliceerde t’Gvlde Iaer 1650 – uit een volgnummer, de auteursnaam, short-title, bibliografisch formaat en collatieformule, STCN-fingerprint, eventueel commentaar en bibliografische referenties, en de siglen van de door de STCN beschreven collecties waarin zich exemplaren bevinden.[3] Per collectie is het aantal exemplaren tussen haakjes vermeld.

            Bij de referenties wordt altijd verwezen naar Landwehr en Van der Steur en als de toeschrijvingen niet daaraan ontleend zijn naar Wilson, Becker of Schuytvlot. Andere bronnen zijn de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC), de Short-Title Catalogue, Netherlands (STCN), de Karlsruher Virtueller Katalog (KVK: http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk/kvk/kvk_en.html) en WorldCat (te raadplegen via de KVK) of een titel uit de objectieve bibliografie (waaraan gerefereerd wordt met auteur+jaar).

            De werkbestanden van de bibliografie zijn – vaak met aanvullende informatie – te vinden op de website http://cf.hum.uva.nl/bookmaster/RomeijnDeHooghe/index.htm.

 

 

1657.01

Comenius, Johannes Amos

[J.A. Comenius. ? Latin] Lux in tenebris. Submissis de statu ecclesiae in terris ... per Christophorum Cotter, Christinam Poniatoviam et Nic. Drabicium. Revelationibus, vere divinis ab anno 1616 usque ad annum 1656 continuatis. Translated from the vernacular into Latin. [Amsterdam?] 1657.

8°: 3 volumes.

165708

Ref.: Auctiecatalogus Reiss 2008 (‘Die Täfelchen, sauber u. geschickt ausgeführt, erinnern an frühe Arbeiten de Hooghes’).

A. H.

 

1661.01

Hooghe, Romeyn de

Disputatio juridica inauguralis, continens illustriores quasdam passim ex diversis universi juris materiis desumptas controversias. By Romanus de Hooghe P.F. Lvgdvni Batavorvm, ex off. F. Moyaert, 1661.

4°: A4.

166104 - b1 A2 atu : b2 A3 nti

Ref.: Wilson (by Romeyn de Hooghe or by his namesake?).

L.

 

1667.01

Huygens, Constantijn

De zee-straet van 'sGraven-hage op Schevening. By De heer van Zuylichem [= Constantijn Huygens]. 'sGraven-hage, J. Tongerloo bookseller, 1667.

4°: A4(A1+*2) B-G4.

166704 - a1=a2 * r - b1 A2 el$m : *b2 G2 $ge

Ref.: Landwehr 1.

A(2), A-VU. H. Hga(2).GB-L.

 

1668.01

Beaulieu, Sébastien de Pontault de

Les plans et profils des principales villes et lieux considerables du Duché de Cambray avec la carte generale, et les particulieres de chaq[ue] gouver[nemen]t par le Chevalier de Beaulieu. Avec privilege. S.l. s.n. 1668.

1°: 13 leaves.

166801

Ref.: Pastoureau 1984.

München-BSB.

 

1668.02

Hoogstraten, François van

Het voorhof der ziele, behangen met leerzaeme prenten en zinnebeelden. By F.v.H. (= Frans van Hoogstraten). Rotterdam, F. van Hoogstraeten bookseller (colophon: printed by H. van Puer), 1668.

4°: *-2*4 A-2C4.
166804 - a1 *3 er$ : a2 2*3 ijn$g - b1 A e : *b2 2C2 agnis$
Ref.: Landwehr 3.

A(3). DTU. H. HLSB. L(2). R. U. GB-L.

 

ca. 1668.01

Beaulieu, Sébastien de Pontault de

Les plans et profils des principales villes et lieux considerables du comté de Flandre avec les cartes generales, et les particulieres de chaque gouvernement. S.l. s.n. [ca. 1668].

1°: 96 leaves.

000001

Ref.: Pastoureau 1984.

D-W.

 

ca. 1668.02

Beaulieu, Sébastien de Pontault de

Les plans et profils des principales villes et lieux considerables d'Alost ou Flandre Imperiale. Paris, par le Chevalier de Beaulieu, [ca. 1668].

8°: 4 volumes.

000008

Ref.: Landwehr 2.

München-BSB.

 

1669.01

Fürstenberg, Ferdinand von

Monumenta Paderbornensia: Ex Historia Romana Francica Saxonica Eruta Et Notis Illustrata. By [Ferdinand von Fürstenberg]. Paderbornae, Hessius, 1669.

4°:  [12] Bl., 209 [i.e. 207] S.

166904

Ref.: Landwehr 4.

A. L.

 

1669.02

Petronius Arbiter, Titus

Satyricon. By Titus Petronius Arbiter. Edited by M. Hadrianides. Amstelodami, typ. J. Blaev, 1669.

8°: *-2*8 3*2 A-2O8 2P4 3A-3L8.

166908 - a1 *3 co : *a2 2*5 odu - 1b1 A p : 1b2 2P3 ¶du - 2b1 3A2 $Gabb : 2b2 3L5 o,$ina

Ref.: Becker.

A. H. L. GB-L(3).

 

1669.03

Rycquius, Justus

De capitolio Romano commentarius. By Justus Rycquius. Lugd. Batav., ex off. D., A. and A. à Gaasbeeck, 1669.

12°: *12 2*4 A-2A12 2B8.

166912 - a1 *3 .$ : *a2 2*3 datior - b1 A i : b2 2B5 llim

Ref.: Schuytvlot.

A-VU. Hm. L. GB-L.

 

1670.01

Dapper, Olfert

Gedenkwaerdig bedryf der Nederlandsche Oost-Indische Maetschappye, op de kuste en in het keizerrijk van Taising of Sina. By O. Dapper. Amsterdam, J. van Meurs, 1670 (engraved title-page: 1671).

2°: *4 A-Q4 q-r4 2R-2Z4 3a-3c4 22A-2C4 2c4 22D-2L4 2k-2m4 22M-3S4 3A-K4 2k4 3L-P4 χQ-R4 3Q-2K4. Engraved title-page: Tweede en derde gesandschap na het keyserryck van Taysing. Incorporates: O. Dapper, Beschryving des keizerryks van Taising, 1670.
167002 - a1=a2 *3 n$ - 1b1 A k$ : 1b2 3S3 n$Fi - 2b1 A t : 2b2 2K3 eeltij
167002 - a1=a2 *3 n$ - 1b1 A k$ : 1b2 3S3 n$Fig - 2b1 A t : 2b2 2K3 eeltij
Ref.: Schuytvlot.

A(2). A-VU. GOU. H. HLSB. Hm. L(3). U(3). GB-L(2).

 

1670.02

Epictetus

[Epictetus. Enchiridion. Greek and Latin] Enchiridion. By Epictetus $ Tabula. By Cebes. Corrected enlarged edition. Amstelodami, ex off. H. and T. Boom, 1670.

24°: π4 A-2C8 2D4 2E6. Text in Greek and Latin.
167024 - b1 A r : b2 E3 $ma
167024 - b1 A r : b2 2E3 r$ma
Ref.: Landwehr 5.

A. H. GB-L.

 

1670.03

Epictetus

[Epictetus. Enchiridion. Greek and Latin] Enchiridium. By Epictetus. Edited and annotated by A. van Berkel. Lugduni-Batav. and Amstelod., ex off. (colophon: ex typ.) D., A. and A. à Gaasbeek, 1670.

8°: *8 2*6 A-P8 Q4 R2. Text in Greek and Latin.
167008 - a1 *3 ict : a2 2*4 )$n - b1 A $& : b2 R i
Ref.: Landwehr 6; Van der Steur 2.

A. H(2). U. GB-L.

 

1670.04

Groot, Hugo de

De ivre belli ac pacis libri tres: and other works. By Hugo Grotius. Annotated edition. Amstelædami, apud J. Blaev, 1670.

8°: π1 2π1 *8 2*4 A-3A8 3B4.
167008 - a1 *2 a$o : a2 2*3 ibus$ - b1 A u : b2 3B3 ,$si$illi
Ref.: Landwehr 7.

A. A-VU. L. U.

 

1670.05

Hollandse Mercurius

Hollantsche Mercvrivs, vervatende, de voornaemste geschiedenissen, voor-gevallen in den jaere 1669. Binnen christenryck. Part 20. Haarlem, printed by P. Casteleyn, 1670.

4°: π4 A-Y4.

167004 - b1 A e$ : b2 Y2 eda

Ref.: Landwehr 8.

A-VU. Hga. L(2). GB-L. U(3).

 

1670.06

Hooghe, Romeyn de

Platte grond en opgeligte: bouw, plant, en scheer-werken van het onweergadelijke lustperk van Enguien. Leyden, J. Tangena, [1670].

6 p.: 14 plates, plan.

000000

Ref.: WorldCat.

Institut national d'histoire de l'art (Collections Jacques Doucet) Paris.

 

1670.07

Horstius, Jacobus Merlo

Paradisvs animæ christianæ. By Jacobus Merlo Horstius. Col. Agrippinæ, sumpt. B. ab Egmondt & sociorum, 1670. Printed in the Netherlands (Weller).

8°: A-3H8 3I4 (3I4 blank).

167008 - b1 A3 mer : b2 3I2 opter

Ref.: NCC.

A-VU. U.

 

1670.08

Hyginus, Gajus Julius

Fabvlarvm liber. By C. Julius Hyginus Augusti liberti. Lugd. Bat. and Amstel., apud Gaasbekios, 1670.

12°: *12 A-L12 M-V6.
167012 - a1 *3 $s : a2 *5 voc - b1 A u : b2 V4 tur
Ref.: NCC.

A(3). H(2). L. GB-L.

 

1670.09

Justinianus

Institutionum ll. IV: una cum summariis. By Justinianus. Add. sunt tit. Digest. de verb. significat. et regulis juris. Lugd. Bat., apud Gaasbekios, [1670].

12°

000012

Ref.: Becker.

L.

 

1670.10

Knolles, Richard

[R. Knolles. The generall historie of the Turkes. Dutch] D'algemeene historie der Turken. By Richard Knolles. Translated from the English by J.G. [= J. Grindal]. Amstelredam, J. Benjamin bookseller, 1670 (title-page 2*1: 1671).

4°: *4 2*1 A-2B4, 2*4 22A-3P4 23Q2 (lacks 2B4, blank?).
167004 - 1a1 *2 er$ : 1a2 2* $ee - 1b1 A Sy : 1b2 2B3 gonsti - 2a1 *2 n$ : 2a2 *3 r$A - 2b1 2A $d : 2b2 3Q2 ghenoe
Ref.: NCC.

A. U. GB-L.

 

1670.11

Victor, Sextus Aurelius

Historiæ Romanæ breviarium. By Sex. Aurelius Victor. Ann. A. Schottus et al. Lugduni Batavorum and Amstelodami, apud D., A. and A. à Gaesbeeck, 1670 (title-page 2A1: 1669). Incorporates: De vita et moribus imperatorum Romanorvm, 1669.

8°: *8 A-X8 Y6, 2A-H8 2I4 [2K]2.

167008 - a1=a2 *5 ne$ - 1b1 A in : 1b2 Y4 Asia - 2b1 A2 imi : 2b2 I4 6.

Ref.: Schuytvlot.

A(2). H. L(4). GB-L. U.

 

ca. 1670.01

Brémond, Gabriel de

Le pelerin nouvelle. By S. Bre. [= Gabriel de Brémond]. S.l., G. L'Indulgent, [ca. 1670].

12°: *12 2*4 A-G12 H8 (H7,8 blank). Printed in Amsterdam by A. Wolfgang (Rahir).

000012 - a1 *3 ele : a2 2*3 pren - b1 A q : b2 H5 s$de

Ref.: NCC.

A. GB-L.

 

ca. 1670.02

Hooghe, Romeyn de

[Kupferstichfolge, Schlachten und Belagerungen Alessandro Farneses darstellend.] S.l. s.n. [ca. 1670].

2°: 22 leaves.

000002

Ref.: Auction cat. 30 F. Zisska & R. Kistner, München 28-31 oktober 1997, nr. 3814 (‘Kupfertafeln von Romeyn de Hooghe nach Juan de Ledesma’).

-

 

1671.01

Antonides van der Goes, Johannes

De Ystroom. 4 parts. By J. Antonides van der Goes. Amsterdam, P. Arentsz. bookseller, 1671.

4°: *4(*1+π1) *2*-4*4 A-L4 M4(-M4) N-S4.

Appears in J. Antonides van der Goes, Poetry, Amsterdam, J. Rieuwertsz., P. Arentsz. and A. Magnus, 1685.
167104 - a1 *3 e$st : *a2 4* ubit - b1 A d : b2 S3 en

Ref.: Landwehr 9.
A(3). ALRA. A-VU. DTU. H(4). Hga.

 

1671.02

B.I.R.

Den Hollandschen verre-kyker. Verhalende den tegenwoordigen toestant van ons lieve vaderland. By B.I.R. Uitrecht, H. Perfect, 1671.

4°: π1 A-E4.
167104 - b1 A2 n$d : b2 E3 ant
Ref.: Schuytvlot.

A(4). A-VU(2).H. Hm. L(2). U.

 

1671.03

Blyenbergh, Willem van

De kennisse Godts en godts-dienst, beweert tegen d'uytvluchten der atheisten. By Willem van Blyenburg. Leyden and Amsterdam, D., A. and A. van Gaesbeeck, 1671.

12°: *6 A-V12 X-Y6 (Y6 blank).
167112 - a1 *3 n$ : a2 *4 $ve - b1 A e : *b2 Y3 n$v
Ref.: NCC.

A.

 

1671.04

Boccalini, Traiano

Pietra del paragone politico. By Trajano Boccalini. Enlarged edition. Cosmopoli, 1671.

32°: A-S8. Printed in Amsterdam by J. (I) Blaeu (Kleerkooper-Van Stockum).

167132 - b1 A3 di; : b2 S5 ,$c

Ref.: Landwehr 10.

A. Hm. L. GB-L.

 

1671.05a

Brandt, Geeraert

Historie der reformatie. [Part 1]. By G. Brandt. Enlarged edition. Amsterdam, for J. Rieuwertsz., H. and D. Boom, 1671.

4°: *-4*4 A-5O4 2A-O4. A1v, line 4: Schriftuure.
167104 - a1 *3 rte, : a2 4*3 reedth - b1 A n : b2 5O3 $toestemme - c1 A XI : c2 O3 $H
Ref.: Becker.

A. A-VU.

 

1671.05b

Brandt, Geeraert

Historie der reformatie. [Part 1]. By G. Brandt. Enlarged edition. Amsterdam, for J. Rieuwertsz., H. and D. Boom, 1671.

4°: *-4*4 A-5O4, 2A-O4. A1v, line 4: Schrifture.
167104 - a1 *3 at$s : a2 4*3 reedth - b1 A n : b2 5O3 men.$Ja$ - c1 A $ : c2 O3 Hi
Ref.: Becker.

A(4). ALRA. GOU. H. L(2). U(5).

 

1671.06

Callières, François de

[F. de Callières. La logique des amans. Dutch] De volmaeckte minnaer, of Kunst om wel te vryen. [By Franç. de Callières]. Tr. P.D.W. [= P. de Wit]. Amsterdam, J. Konynenbergh bookseller, 1671.

12°: *10 A-T12.

167112 - a1 *3 ere : a2 *6 hte - b1 A y : b2 T6 k$al

Ref.: Landwehr 14.

A. H. L.

 

1671.07

Gualdo Priorato, Galeazzo

[G. Gualdo Priorato. Historia del ministerie del cardinale G. Mazarino. French] Histoire du ministere du cardinal Jules Mazarin. By Galeazzo Gualdo Priorato. Amsterdam, H. and T. Boom, 1671.

12°: 3 volumes (volume 1: *6 A-R12 S6; volume 2: A-M12 N8; volume 3: A-S12 (S12 blank)). Volume 1 printed in Amsterdam by D. Elzevier, volume 2 by A. Wolfgang, volume 3 by P. Warnaer (Rahir).
volume 1: 167112 - a1 *3 luy$ : a2 *4 elle - b1 A sp : b2 S4 ar$l
volume 2: 167112 - b1 A2 e$l : b2 N5 te$d
volume 3: 167112 - b1 A2 &$d : b2 S6 es$
Ref.: Landwehr 12.

A. H. Hm.

 

1671.08

Hollandse Mercurius

Hollandtsche Mercurius, vervaetende de voornaemste gheschiedenissen, voorgevallen niet alleen in christenryck, maer oock in Asia, Africa en America, binnen het jaer 1670. Part 21. Haarlem, printed by P. Casteleyn, 1671.

4°: π4 A-T4

167104 - b1 A i : b2 T2 stelt

Ref.: Landwehr 8.

A-VU. H. Hga. L(3). GB-L. U(3).

 

1671.09

Kerckring, Theodore

Commentarivs in Cvrrvm trivmphalem antimonii Basilii Valentini. By Theodorus Kerckringius. Amstelodami, sumpt. A. Frisii, 1671.

12°: *12 A-P12. Engraved title-page: Cvrrvs trivmphalis antimonii. Annotated Latin translation of Basilius Valentinus, Triumph-Wagen Antimonii.
167112 - a1 *4 ov : a2 *7 S$c - b1 A ge : b2 P7 rtis
Ref.: NCC.

A. ABPH. L. GB-L.

 

1671.10

Kircher, Athanasius

Latium. Id est, Nova & parallela Latii tum veteris tum novi descriptio. By Athanasius Kircherus. Amstelodami, apud J. Janssonium à Waesberge and haer. E. Weyerstraet, 1671.

2°: *-2*4 A-S4 2*1 22*2 T-2L4 [2M]1. Some copies 2L3 signed 2S3 and without [2M]1.
167102 - 1a1 *3 $e : 1a2 2*3 judi - 1b1 A $si : 1b2 S3 um - 2b1 * s : 2b2 2* $bal - 3b1 T $c : 3b2 2L3 bus$i
167102 - 1a1 *3 $e : 1a2 2*3 judi - 1b1 A $si : 1b2 S3 um - 2b1 * s : 2b2 2* $bal - 3b1 T $c : 3b2 2S3 bus$
Ref.: Becker.

A. A-VU. H(2). L(2). U(2). D-W. GB-L(2).

 

1671.11a

Lydius, Jacobus

Den roomschen Uylen-spiegel. [By Jacobus Lydius]. Amsterdam, for M. de Groot and J. Konijnenbergh, 1671. Title-page, l. 5-6: schrijvers. | Vermakelijck

8°: *-3*8 A-2T8.

167108 - a1 *3 hy : *a2 3*4 storike - b1 A $M : b2 2T5 .$H

Ref.: Philogrammatos 1856.

A. U(2).

 

1671.11b

Lydius, Jacobus

Den roomschen Uylen-spiegel. [By Jacobus Lydius]. Amsterdam, for M. de Groot and J. Konijnenbergh, 1671. Title-page, l. 4-5: andere | schrijvers

8°: *-3*8 A-2T8.

167108 - a1 *3 aer : *a2 3*4 angelie - b1 A ,$ : b2 2T5 .$453.$

Ref.: Philogrammatos 1856.

A. H(3). U(2).

 

1671.12

Lydius, Jacobus

Den roomschen Uylen-spiegel. [By Jacobus Lydius]. Dordrecht, pr. S. onder de Linde, 1671.

8°: *-3*8 A-2T8 2V4.

167108 - a1 *3 aer : *a2 3*4 storike - b1 A ,$ : b2 2V2 $expleb

Ref.: Philogrammatos 1856.

A. A-VU. H. BG-L. U.

 

1671.13

Meiboom, Marcus

De fabrica triremium liber. By Marcus Meibomius. Amsterdami, [C. Cunradus], 1671.

4°: *-2*4 A-Z4.

167104 - a1 *2 ri$ : a2 2*3 rore - b1 A E : *b2 Z b

Ref.: Landwehr 13.

A. DTU. H. L. GB-L(2).

 

1671.14

Munting, Abraham

Waare oeffening der planten. By Abrahamus Munting. Leeuwarden, printed by H. Rintjes, 1671.

4°: π1 *-9*4 A-4T4. Another issue of the edition Amsterdam, J. Rieuwertsz., 1672.

167104 - a1 *3 ee : *a2 6* m$Zelfs,$en$stof$om$ - b1 A e : b2 4T3 ende$alzo

Ref.: NCC.

A(2). L. LW.

 

1671.15

Subligny, Adrien Thomas Perdou de

La fausse Clelie histoire francoise, galante et comique. [By Adrien Thomas Perdou de Subligny]. Amsterdam, J. Wagenaar, 1671.

12°: *4 A-N12 O8.
167112 - a1=a2 *2 ,$ - b1 A $p : b2 O5 s,$
Ref.: Landwehr 11.

A. GB-L.

 

1671.16

Vergilius, Polydorus

De rervm inventoribus. By Polydorus Vergilius et al. Neomagi, typ. R. Smetii, (title-pages *1 and χ2: 1671). Contains: P. Vergilius, De rerum inventoribus libri octo, 1671; and A. Sardi, De rerum inventoribus libri duo, 1671.

12°: π1 *12 A-2F12 2G8 χ2 2A-C12 (χ1, 2C11,12 blank).

000012 - a1 *2 $ple : a2 *7 $sali - 1b1 A t : *1b2 2G4 porrig - 2b1 A c$ : 2b2 C6 ent

Ref.: Becker.

A. H. L. GB-L. U.

 

1671.17

Redi, Franciscus

Experimenta circa generationem insectorvm. By Franciscus Redi. Amstelodami, sumpt. A. Frisii, 1671. Engraved title-page: De insectis.

12°: *6 A-O12 P6 [Q]1.

167112 - a1 *3 iu : a2 *4 $te - b1 A s, : b2 P4 tha

Ref.: Becker.

A(4). L. GB-L. U.

 

1671.18

Verhaal

[J.J. Saar. Ost-Jndianische Funfzehen-Jährige Kriegs-Dienste. Dutch] Verhaal van drie voorname reizen naar Oostindien; te weten van Johan Jacobsz Saar, Volkert Evertsz, en Albrecht Herport. Translated from the German by J.H. Glazemaker. Amsterdam, J. Rieuwertsz and P. Arentsz booksellers, 1671 (title-pages M1, R2: 1670).

4°: π1 *2 A-2B4 (lacks 2B4, blank?).
167104 - a1=a2 *2 n$z - b1 A t$ : b2 2B3 $was.$
Ref.: Landwehr 15.

A. H. L. U.

 

1671.19

Segrais, Jean Regnault de

Zayde, histoire Espagnole. By De Segrais. Copy: Paris, 1671. Mystification; the real author is Marie Madeleine Pioche de la Vergne comtesse de La Fayette. Printed in Amsterdam by A. Wolfgang (Rahir).

8°:  2 volumes ; 1#a-d8 e2 A-I8 K6 (K6 blank) 2# A-K8 L2.

Dl. 1: 167108 - a1 a3 lib : a2 e s$ - b1 A uv : b2 K5 ui$e

Dl. 2: 167108 - b1 A2 riez : b2 L2 uite

Ref.: NCC.

A. H. GB-L.

 

1671.20

Solerius, Anselmus

De pileo. By Anselmus Solerius [pseudonym of Théophile Raynaud]. Corrected enlarged edition. Amstelodami, sumpt. A. Frisii, 1671. Another issue of the edition Amstelodami, sumt. A. Frisii, 1672.

12°: *6 A-R12 S6 (S6 blank).

167112 - a1 *3 icio : a2 *4 i$vi - b1 A .$ : *b2 S3 a$

Ref.: Schuytvlot.

A. Hm. GB-L(2). U.

 

1671.21

Witsen, Nicolaes

Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier. By Nicolaes Witsen. Amsterdam, C. Commelijn, B. and J. Appelaer booksellers, 1671.

2°: *-2*4 A-3S4 3T2, 2A-E4 2F2 2[G]1. Another issue of the edition Amsterdam, C. Cunradus, 1671.
167102 - a1 *3 e$z : a2 2*2 circu - 1b1 A $ : 1b2 3T2 apte$st - 2b1 A H : 2b2 F n
Ref.: Landwehr 16.

A. DTU. H. Hm. L. U. D-W. GB-L(3).

 

1671.22

Witsen, Nicolaes

Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier. By Nicolaes Witsen. Amsterdam, printed by C. Cunradus, 1671.

2°: *-2*4 A-3S4 3T2 2A-E4 2F2. Another issue of the edition Amsterdam, C. Commelyn, B. and J. Appelaer, 1671.
167102 - a1 *3 e$z : a2 2*2 circu - 1b1 A $ : 1b2 3T2 apte$st - 2b1 A H : 2b2 F n
Ref.: Landwehr 16 variant.

A.

 

1671.23

Corneille, Pierre

Tite et Berenice, comedie heroique. By P. Corneille. Copy: Paris, 1671. Printed in Amsterdam by A. Wolfgang (Willems).

12°: A-C12.

167112 - b1 A3 $qu : b2 C7 dess

Ref.: STCN.

A.

 

1672.01

Barbette, Paul

[P. Barbette. Chirurgie. Latin] Opera chirurgico-anatomica. By Paulus Barbette. Lvgd. Batav., ex off. Hackiana, 1672.

12°: *6 2*12 A-V12 X6. Engraved title-page: Chirurgia.
167212 - a1 *3 nd : a2 2*6 $te$w - b1 A a : *b2 X in
167212 - a1 *3 nd : a2 2*6 $te$w - b1 A a : *b2 X n
Ref.: Landwehr 17.

A. U. GB-L.

 

1672.02

Barbette, Paul

[P. Barbette. Chirurgie. Latin] Opera chirvrgico-anatomica. By Paulus Barbette. Lugd. Batav., apud J. à Gelder, 1672.

12°: *12 A-I12 2A-2K12. Engraved title-page: Chirurgia Barbettiana.
167212 - a1 *3 tu : a2 *6 $q - *1b1 A3 ram : 1b2 I6 pp - 2b1 2A2 ibente : *2b2 2K2 $F.$Pu
Ref.: Landwehr 17.

A(2). Hga.

 

1672.03

B.I.R.

Den Hollandschen verre-kyker. Verhalende den tegenwoordigen toestant van ons lieve vaderland. By B.I.R. Uitrecht, H. Perfect, 1672.

4°: π1 A-E4.
167204 - b1 A2 van : b2 E3 nts
167204 - b1 A2 van : b2 E3 nts$
Ref.: Landwehr 24; Van der Steur 28.

A(3). A-VU. Hm. L(3). U(2). GB-L.

 

1672.04

Bos, Lambert van den

Keur-stof deses tydts, behelsende de voornaemste geschiedenissen of rampsaligheden der grooten. By L. v. Bos. Dordrecht, G. van Cappel bookseller (colophon: printed by N. de Vries), 1672.

8°: *8 A-2N8 (2N7,8 blank).
167208 - a1 *3 ev : a2 *5 eser - b1 A $B : b2 2N5 ,sou$m
Ref.: Landwehr 18.

A. H(2). GB-L.

 

1672.05

Comenius, Johannes Amos

[J.A. Comenius. Diogenes cynicus redivivus. Dutch] Verrezen hondschen Diogenes of Beknopte verhandeling van wijsheid. By J.A. Comenius. Translated from the Latin by F.v.H. [= F. van Hoogstraten]. Rotterdam, F. van Hoogstraeten bookseller, 1672.

8°: A-F8. Part of: D. Erasmus, Moriae encomium, Dutch, 1676.
167208 - b1 A3 n$in : b2 F5 $lee
Ref.: Van der Steur 34.

A(2). H(2). L. R. U. GB-L.

 

1672.06

Joannes Damascenus

[Joannes Damascenus. Historia, de vitis et rebus gestis SS. Barlaam. Dutch] Het leven en bedryf van Barlaèam den heremijt, en Josaphat koning van Indien. By Joannes Damascenus. Translated into Dutch by F.v.H. [= F. van Hoogstraten]. Rotterdam, F. van Hoogstraeten bookseller, 1672.

8°: <***>8 A-2D8.
167208 - a1 (<***>)3 odvru : a2 (<***>)5 ilij,$ - b1 A oo : b2 2D5 d$noc
Ref.: Becker.

A(2). A-VU. H(2). L. U. D-W.

 

1672.07

Fürstenberg, Ferdinand von

Monumenta Paderbornensia, ex historia Romana, Francica, Saxonica eruta. [By Ferdinand von Fürstenberg]. 2nd enlarged edition. Amstelodami, apud D. Elsevirium, 1672.

4°: π[a]4 πb-g4 A-2X4 2Y2, *-2*4 a-r4 s2. Incorporates: J. Horrion, Panegyricus die natali Academiæ Theodorianæ Paderbornensis, 1672.
167204 - 1a1 b m : 1a2 g3 llis - 1b1 A U : 1b2 2Y t$da - 2a1 *2 ,$el : 2a2 2*2 urgi - 2b1 a r : 2b2 S2 rne
Ref.: Landwehr 23.

A(2). H(2). L. GB-L. GB-ULL.

 

1672.08

Hollandse Mercurius

Hollantze Mercurius, vervatende, het aenmerckelijckste, voorgevallen over den gantschen aertbodem. In het jaer 1671. tot 1672. Part 22. Haerlem, printed by P. Casteleyn, 1672.

4°: π4(-π4) A-Z4 2A2

167204 - b1 A st : b2 2A $Nac

Ref.: Landwehr 8.

A-VU. H. Hga. L(2). GB-L. U(3).

 

1672.09

Huarte de San Juan, Juan

[J. Huarte de San Juan. Examen de ingenios. French] L'examen des esprits pour les sciences. By Jean Huarte. Translated from the Spanish by F.S. d'Alquié. Enlarged edition. Amsterdam, J. de Ravestein, 1672.

12°: *-2*12 3*8 A-2C12 2D4 (2D4 blank). Printed by D. Elzevier or J. de Jonge.
167212 - a1 *3 $l' : a2 3*5 y$servi - b1 A , : b2 2D2 que$t
Ref.: NCC.

A. H. L. GB-ULL.

 

1672.10

Huygens, Constantijn

Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. By Constantin Huygens. 2nd enlarged impression. Amstelredam, J. van Ravesteyn, 1672.

4°: 2 volumes ; 1#*-4*4 A-4Y4 4Z2 2#π1 A-4C4 (4C4 blank).

Dl. 1: 167204 - a1 *3 $ve : a2 4*3 oeme - b1 A2 $ge : b2 4Z2 omen$d

Dl. 2: 167204 - b1 A2 $teg : b2 4C3 olge$no

Dl. 2: 167204 - b1 A2 $teg : b2 4C3 lge$no

Ref.: Landwehr 19; Van der Steur 22.

A(4). A-VU(2). H(3). Hm. L(3). GB-L(2). U(4).

 

1672.11

Kirchmann, Johann

De annulis liber singularis. By Joh. Kirchmannus. Lugd. Batav., apud Hackios, 1672.

12°: *12 A-L12 M4 N8 O-Z12.

167212 - a1 *3 ere : a2 *6 ed - b1 A e : b2 Z6 $&$

Ref.: Becker.

A. A-VU. H(2). Hm. L. GB-L(2). U.

 

1672.12

Kirchmann, Johann

De funeribus Romanorum libri quatuor. By Johan. Kirchmannus. Lugd. Batav., apud Hackios, 1672.

12°: *-2*12 A-2G12 (2F12 blank).

167212 - a1 *3 s$ci : a2 2*6 s,$sub$ - b1 A $ : b2 2G6 ilia$e

Ref.: Landwehr 20; Van der Steur 4.

A(3). A-VU(2). H(2). Hm. L. U(2). D-W. GB-L(2).

 

1672.13a

Manesson Mallet, Alain

[A.M. Mallet. Les travaux de Mars. Dutch] Den arbeid van Mars, of Nieuwe vesting-bouw. By Allain Manesson Mallet. Translated from the French [by M. Smallegange]. [2nd edition of volume 1 and 2]. Amsterdam, J. Ianssonius van Waesberge and J. van Meurs, 1672.

8°: 2 volumes (volume 1: *8 2*4 A-P8 Q6; volume 2: *8 2*4 A-R8).
volume 1: 167208 - a1 *4 at$h : a2 (2*)3 rminde - b1 A e : b2 Q5 cha
volume 2: 167208 - a1 *3 ijt, : a2 2*3 r$D - b1 A br : *b2 R $d
Ref.: Landwehr 21; Verkruijsse 1983, nrs. 1017-1018 (not De Hooghe).

A. H.

 

1672.13b

Manesson Mallet, Alain

[A.M. Mallet. Les travaux de Mars. Dutch] Den arbeid van Mars, of Nieuwe vesting-bouw. By Allain Manesson Mallet. Translated from the French [by M. Smallegange]. Amsterdam, J. van Meurs, 1672.

8°: 3 volumes (volume 1: *8 2*4 A-H8 I4; volume 2: *8 2*4 A-M8 N4; volume 3: *8 a-r8).
volume 1: 167208 - a1 *4 useba : a2 2*3 $op$d - b1 A Be : b2 I3 sch
volume 2: 167208 - a1 *3 zijt, : a2 2*3 r$Do - b1 A r : b2 N3 egen
volume 3: 167208 - a1 *3 s$b : a2 *5 er$ - b1=b2 a s

volume 3: 167208 - a1 *3 es : a2 *5 er - b1 a uk : b2 r5 lae

Ref.: Landwehr 21 variant; Verkruijsse 1983, nrs. 1014-1016.

A (vol. 3). H (vol. 1-2). L.

 

1672.14

Manesson Mallet, Alain

Les travaux de Mars, ou Lárt de la guerre. By Allain Manesson Mallet. Jouxte la copie. A Paris, Chez l'auteur; chez Jean Henault [etc.] 1672. 3me partie: A Paris, Chez F. Leonard.

8°: 3 volumes.

167208

Ref.: Verkruijsse 1983, nr. 1014.

A.

 

1672.15

Manesson Mallet, Alain

[A.M. Mallet. Les travaux de Mars. German] Kriegszarbeit oder Neuer Festungsbau. 3 parts. By Allain Manesson Mallet. Translated from the French into German by F. von Zesen. Amsterdam, J. van Meurs bookseller, 1672.

8°: *8 2*4 A-H8 I4 2*8 22*4 2A-2M8 2N4 2*8 3A-3R8 (2N4 blank). With the engraved title-pages of the Dutch edition.
167208 - 1a1 *3 end$ : 1a2 *5 en. - 2a1 * eb : 2a2 *3 $einzi - 1b1 A $v : 1b2 I3 ntzen - *3a1 2*4 t,$von : 3a2 2*5 o$ka - 4a1 * $ : 4a2 *3 ier$e - 2b1 2A re : *2b2 M5 acht$ - 5a1 *4 selbi : 5a2 *5 $der$ - 3b1 3A um$b : 3b2 3R5 rage$bl
Ref.: Landwehr 21 variant.

A.

 

1672.16

Mercurialis, Hieronymus

De arte gymnastica libri sex. By Hieronymus Mercurialis. Corr. enlarged edition by C. Coriolanus. Amstelodami, sumpt. A. Frisii, 1672.

4°: *4 2*1 A-3G4 3H2.
167204 - a1 *3 div : a2 2* um$ - b1 A d : b2 3H $saltu
Ref.: Landwehr 22.

A(2). A-VU. H(2). U. GB-L.

 

1672.17

Munting, Abraham

Waare oeffening der planten. By Abrahamus Munting. Amsterdam, for J. Rieuwertsz., 1672. Another issue of the edition Leeuwarden, H. Rintjes, 1671.

4°: *4(*3+π*3) 2*-9*4 A-4T4.

167204 - a1 *3 ee : *a2 6* m$Zelfs,$en$stof$om$ - b1 A e : b2 4T3 ende$alzo

Ref.: NCC.

A(3). G. L. GB-L. N. U.

 

1672.18

Nimrods

Nimrods mugge-swarm noch in 't harnasch. Tegens Oranje. S.l. s.n. [1672].

4°: A-C4.

000004 - b1 A2 Do : b2 C3 en,$

000004 - b1 A2 Do : b2 C3 n,$

Ref.: Van der Steur 27.

A(3). A-VU. H. Hm. HLSB. L(2). GB-L. U.

 

1672.19

Oudaen, Joachim

Uyt-breyding over het boek Jobs. By Joachim Oudaan. Rotterdam, I. Næranus bookseller, 1672.

8°: *8 2*4 A-O8 (O8 blank).

167208 - *a1 *4 et$ : a2 2*3 akob - b1 A o : *b2 O2 yen

167208 - *a1 *4 et$ : a2 2*3 akob - b1 A o : *b2 N5 osj

Ref.: Schuytvlot.

A(3). H. R.

 

1672.20

Pechlinus, Joannes Nicolaus

De purgantium medicamentorvm facultatibus exercitatio nova. By Johannes Nicolaus Pechlinus. Lugd. Batav. and Amstelod., apud D., A. and A. à Gaasbeek, 1672.

8°: *-2*8 A-2I8 2K2.
167208 - a1 *4 stu : a2 2*5 ium$co - b1 A ra : b2 2K ipsi
167208 - a1 *4 stu : a2 2*5 ium$co - b1 A r : b2 2K $ipsi
Ref.: Becker.

A(2). A-VU. L. U. GB-L.

 

1672.21

Subligny, Adrien Thomas Perdou de

La fausse Clelie, histoire françoise, galante et comiqve. [By Adrien Thomas Perdou de Subligny]. Amstredam, J. VVagenaar, 1672.

12°: ā4 A-N12 O8.
167212 - a1=a2 åa2 quo - b1 A e : b2 O4 $emp
Ref.: Becker.

A.

 

1672.22

Solerius, Anselmus

De pileo. By Anselmus Solerius [pseudonym of Théophile Raynaud]. Corrected enlarged edition. Amstelodami, sumpt. A. Frisii, 1672. Another issue of the edition Amstelodami, sumt. A. Frisii, 1671.

12°: *6 A-R12 S6 (S6 blank).

167212 - a1 *3 icio : a2 *4 i$vi - b1 A .$ : *b2 S3 a$

Ref.: Schuytvlot.

A. GB-L.

 

1672.23

Roonhuyse, Hendrick

Genees en heel-konstige aanmerkingen. By Hendrick van Roonhuyze. Amsteldam, wed. T.J. Lootsman (engraved title-page: bookseller), 1672. Incorporates: H. Roonhuyse, Heel-konstige aanmerkkingen, 1672.

8°: *8 A-Q8, 2*8 2A-M8.

167208 - *1a1 *4 Pl : 1a2 *5 li - 1b1 A2 e$* : *1b2 Q4 $te$ - *2a1 *4 $oo : 2a2 *5 erk - 2b1 A2 t$o : 2b2 M5 tspou

Ref.: NCC.

A(2). L. U.

 

1672.24

Pharmacopoeia

Pharmacopoeia Augustana reformata. Annotated by J. Zwelfer. (Engraved title-page: corrected enlarged edition). Dordrechti, apud V. Caimax bibl., 1672.

4°: *4 A-5Y4, *A-*I4 *K2, 2A-2H4. Incorporates: J. Zwelfer, Pharmacopoeia Augustana reformata, Appendix, 1672; and J. Zwelfer, Discursus apologeticus [...] adversus [...] Ottonis Tachenii, 1672.
167204 - a1=a2 *3 ME - 1b1 A l : 1b2 5Y3 em$substi - 2b1 *A2 e$eo : 2b2 *K um - 3b1 A2 s$& : 3b2 2H3 ltoru
Ref.: Landwehr 25.

A(2). GB-L.

 

1672.25

Kirchmann, Johann

In funere V. cl. Pavli G.F.P.N. Mervlæ [...] oratio. By Johannes Kirchmannus. Lvgd. Batav., ex off. Hackiana, 1672.

12°: A-C12.
167212 - b1 A2 es$li : b2 C6 ris$æ
167212 - b1 A2 es$li : b2 C6 is$æ
Ref.: Schuytvlot.

A(3). A-VU(2). H(2). Hm. L(2). U(2). D-W. GB-L(2).

 

1672.26

Sorel, Charles

De la connoissance des bons livres, ou Examen de plusieurs autheurs. [By Charles Sorel]. Amsterdam, H. and T. Boom, 1672. Another issue of the edition Amsterdam, H. and T. Boom, 1673.

12°: *4 A-T12 V8.

167212 - a1=a2 *3 $pl - b1 A t$ : b2 V5 x;$

Ref.: Schuytvlot.

A. H. L. GB-L.

 

1673.01

Bos, Lambert van den

De reysende Mercurius. [Part 1]. By L.v.B. [= Lambert van den Bos]. Amsterdam, J. Bouman bookseller, 1673.

8°: π1 *4(*2+2π1) A-C8 D8(-D4-8) 2D8 3D8 4D8 5D8 E-L8 M4 (M4 blank).
167308 - a1 *2 $T : a2 *3 e$ - b1 A ij : b2 M3 $kra
Ref.: Landwehr 26.

A(2). L.

 

1673.02

Dekkers, Frederik

Exercitationes medicæ practicæ circa medendi methodum. By Fredericus Deckers. Lugd. Bat. and Amst., apud D., A. and A. à Gaesbeek, 1673.

8°: *8(-*8) A-2V8 2X-3L4.
167308 - a1 *4 Y : a2 *5 nd - b1 A is : b2 3L3 us$m
Ref.: Schuytvlot.

A. L. GB-L.

 

1673.03

Dusart, Izaak

Optoght der Batavieren, voor de vryheit des vaderlants, zijnde een ontwerp, om [...] hondert duizent weerbare mannen in't velt te brengen. (By Izaak Dusart et al.). Amsterdam, P. van Eyck bookseller, 1673.

4°: A2 B-C4.
167304 - b1 A2 ere$ : *b2 C2 hte
Ref.: Landwehr 29; Van der Steur 5.

A(2). A-VU(3). H. Hm. L(2). U.

 

1673.04

Franse

Franse, Engelse, Keulse Munsterse, en Nederlandse oorloge. Amsterdam, J. Konynenberg bookseller, 1673.

12°: *2 A-R12 S8.
167312 - a1=a2 *2 $H - b1 A n, : b2 S5 ren
Ref.: Landwehr 28.

A. U.

 

1673.05

Gribius, Johan

D'ontroerde leeuw. [By Johan Gribius]. 2nd impression. Amsterdam, S. Swart (colophon: bookseller, den laatsten november 1672). Another issue of the 2nd impression Amsterdam, S. Swart, 1673.

4°: A-G4.

000004 - b1 A2 om : b2 G3 le$va

Ref.: Hoftijzer 1987, B 14.

A-VU. H.

 

1673.06

Gribius, Johan

D'ontroerde leeuw [...]. Behelsende een historisch relaes van de merkwaardigste geschiedenissen [...] sint de beginselen van desen Hollandsche, Fransse, Engelse, Munsterse, en Keulsen oorlogh, tot den laesten novemb. 1672. [Part 1]. [By Johan Gribius]. 3rd impression. Amsterdam, S. Swart bookseller, 1673. Appears in various editions of J. Gribius, D'ontroerde leeuw.

4°: A-G4.

167304 - b1 A2 $Re : b2 G3 er$v

Ref.: Hoftijzer 1987, B 15.

H. Hm. HLSB.

 

1673.07

Gribius, Johan

D'ontroerde leeuw, het eerste deel. Behelsende een historisch relaes van de merckwaerdigste geschiedenissen [...] sint de beginselen van dese Hollandsche, Franse, Engelse, Munsterse, en Keulsen oorlogh. [By Johan Gribius]. 4th impression. Amsterdam, S. Swart bookseller, 1673. Appears in various editions of J. Gribius, D'ontroerde leeuw.

4°: A-G4.

167304 - b1 A2 $R : b2 G3 n$h

Ref.: Hoftijzer 1987, B 16.

A-VU.

 

1673.08

Gribius, Johan

D'ontroerden leeuw, tweede deel. Vervolgende de voornaamste voorvallen deses tijts. [By Johan Gribius]. Amsterdam, S. Swart bookseller, 1673.

4°: A-F4.

167304 - b1 A2 an$ : b2 F3 ,$e

167304 - b1 A2 n$d : b2 F3 ,$e

Ref.: Hoftijzer 1987, B 17.

ALRA. A(2). A-VU. D-W. H. Hm. L(3). GB-L. U(2).

 

1673.09

Gribius, Johan

D'ontroerde leeuw [...]. Vervolgende de voornaamste voorvallen deses tijts, sint den 1 decemb. anno 1672. tot den 1 april deses jaars 1673. [Part 2]. [By Johan Gribius]. 2nd impression. Amsterdam, S. Swart bookseller, 1673.

4°: 2A-2E4.

167304 - b1 2A2 atie$a : b2 2E3 mse

Ref.: Hoftijzer 1987, B 18.

HLSB.

 

1673.10

Gribius, Johan

D'ontroerde leeuw, het tweede deel. Vervolgende de voornaamste voorvallen deses tijts. [By Johan Gribius]. 4th impression. Amsterdam, S. Swart bookseller, 1673. Appears in various editions of J. Gribius, D'ontroerde leeuw.

4°: 2A-2E4.

167304 - b1 2A2 Fortifi : b2 2E3 r$den$

Ref.: Hoftijzer 1987, B 19.

A-VU. H.

 

1673.11

Gribius, Johan

D'ontroerde leeuw [...]. Vervolgende de voornaemste geschiedenissen deses tijts, van den 1. april tot den 1. september, des jaers 1673. [Part 3]. [By Johan Gribius]. Amsterdam, S. Swart bookseller, 1673. Appears in various editions of J. Gribius, D'ontroerde leeuw.

4°: 3A-3K4.

167304 - b1 3A2 t$Utre : b2 3K3 en$posses

Ref.: Hoftijzer 1987, B 20.

ALRA. A(2). A-VU(2). H(3). Hm. HLSB. Lw. L. U.

 

1673.12

Groot, Hugo de

Hugonis Grotii De jure belli ac pacis libri tres, […] novis annotationibus illustrati, indiceque rerum ac verborum locupletissimo adornati, dirigente Johanne Georgio Simone. By Hugo Grotius. Jenae, apud Johann. Theodor. Fleischern, 1673.

4°.

167304

Ref.: Landwehr 7.

A. U.

 

1673.13a

Hollandse Mercurius

Hollandtse Mercurius, behelssende, de aenmerckelijckste geschiedenissen, voor-gevallen over den gantschen aerdtbodem, in den jare 1672. tot 1673. Part 23. Haerlem, pr. P. Casteleyn, 1673.

4°: π4 A-2E4

167304 - b1 A e : b2 2E3 ermi

Ref.: Landwehr 8.

A-VU. GB-L.

 

1673.13b

Hollandse Mercurius

Hollandse Mercurius, behelsende, de aenmerckelijckste geschiedenissen, voorgevallen over den gantschen aerdtbodem, in den jare 1672. tot 1673. Part 23. Haerlem, pr. P. Casteleyn, 1673.

4°: π4 A-2E4

167304 - b1 A t : b2 2E3 mits

Ref.: Landwehr 8 variant.

U.

 

1673.13c

Hollandse Mercurius

Hollandtse Mercurius, behelssende, de aenmerckelijckste geschiedenissen, voor-gevallen over den gantschen aerdtbodem, in den jare 1672. tot 1673. Part 23. Haerlem, printed by P. Casteleyn, 1673.

Title-page, line 4-5: geschiedenis- | sen

4°: π4 A-2E4

167304 - b1 A e$ : b2 2E3 m.$T

167304 - b1 A ,$ : b2 2E3 m.$T

Ref.: Landwehr 8 variant.

Hga. L(2). U(2).

 

1673.14

La Vigne, David de

Miroir de la bonne mort. By David de La Vigne. [Engraved by R. de Hooghe]. [1673].

2°: engraved folia with typographical text. Printed in Amsterdam (Landwehr) or Antwerpen (Funck)?
000002
Ref.: Landwehr 27.

A.

 

1673.15

Mercure

Le Mercure galant. Copy: Paris, C. Barbin, 1673. Printed in Amsterdam?

12°: 3 volumes ; 1#A-E12 2#A-E12 3#A-E12 F6 (F6 blank).

Dl. 1: 167312 - b1 A3 e$Su : b2 E7 $dit

Dl. 2: 167312 - b1 A2 ses$ : b2 E7 $d'a

Dl. 3: 167312 - b1 A2 les$ : b2 F4 $d

Ref.: Becker.

GB-ULL.

 

1673.16

Radau, Michael

Orator extemporaneus, seu Artis oratoriæ breviarium bipartitum. By Michael Radau. 3rd corr. enlarged edition by A. Motkowsky. Amstelodami, apud J. Janssonivm à Waesberge, 1673 (engraved title-page: 1672).

12°: *8 A-X12 Y4 (Y4 blank).

167312 - a1 *3 æ$ : a2 *5 ro$ - b1 A t$ : b2 Y3 upt

Ref.: Google Books.

H.

 

1673.17

Sorel, Charles

De la connoissance des bons livres, ou Examen de plusieurs autheurs. [By Charles Sorel]. Amsterdam, H. and T. Boom, 1673. Another issue of the edition Amsterdam, H. and T. Boom, 1672.

12°: *4 A-T12 V8.

167312 - a1=a2 *3 $pl - b1 A t$ : b2 V5 x;$

Ref.: Schuytvlot.

A(2). GB-L.

 

1673.18

Sweerts, Hieronymus

Innerlycke ziel-tochten op't H. avontmaal. By Hieronymus Sweerts. Amsterdam, printed by H. Sweerts, 1673. Engraved title-page: Ziel-tochten en zede-zangen.

8°: πA8 A-C8, 2A-L8 2M4.

167308 - a1 A4 uyt : a2 A5 O - 1b1 A m : 1b2 C4 els$go - 2b1 A $ : 2b2 M3 yl-spr

Ref.: Kleerkooper 1914, pp. 810-811.

A. H.

 

1673.19

Wicquefort, Abraham de

Advis fidelle aux veritables Hollandois. Touchant ce qui s'est passé dans [...] Bodegrave & Swammerdam. [By Abraham de Wicquefort]. S.l. s.n. 1673.

4°: π1 A-2B4 2C2 (2C2 blank). Printed in 's-Gravenhage by J. and D. Steucker (Willems).
167304 - b1 A $ : b2 2C n$
Ref
.: Landwehr 30; Van der Steur 183, 184.

A(2). H. HLSB. Hm. L(3). D-W. GB-L(3).

 

1673.20

Smallegange, Mattheus

Nederlands verquikking, of d'ontwaekte leeuw, waer Mercurius tyding brengt, van alle het gene in de Vereenigde Nederlanden is voorgevallen op de ses eerste maenden des jaers 1673. [By Mattheus Smallegange]. Amsterdam, J.C. ten Hoorn bookseller, 1673.

4°: *4 A-S4.

167304 - a1=a2 *3 n$h - b1 A an : b2 S3 tula

Ref.: Verkruijsse 1983, nr. 1019.

A(4). A-VU(2). H. Lw. L(3).

 

ca. 1673.01

La Vigne, David de

Spiegel van een salighe doodt. [By David de La Vigne]. [Amsterdam?, ca. 1673].

2°.

000002.

Ref.: Landwehr 27 noot.

NYPL.

 

1674.01

Bos, Lambert van den

De reysende Mercurius. [Part 1]. By L.v.B. [= Lambert van den Bos]. Amsterdam, J. Bouman bookseller, 1674.

8°: π1 *4 A-P8 (P8 blank).
167408 - a1=a2 *2 or - b1 A t : b2 P5 gel
Ref.: Landwehr 26 noot.

A(2). H(2). L.

 

1674.02

Bos, Lambert van den

[De reysende Mercurius. Part 2] De Spaensche Mercurius. By L.v.B. [= Lambert van den Bos]. Amsterdam, J. Bouman bookseller, 1674.

8°: π2 A8(-A1) B-R8 S4 (S4 blank). Volume 2 of L. van den Bos, De reysende Mercurius.
167408 - b1 A2 tre : b2 S2 em
Ref.: Landwehr 35.

A(2). H. L.

 

1674.03

Bos, Lambert van den

[De reysende Mercurius. Part 3] De Fransche Mercurius. By L.v.B. [= Lambert van den Bos]. t’Amsterdam, By Jan Bouman, 1674.

8°: * A-Q R S(-S4). Volume3 of L. van den Bos, De reysende Mercurius.

167408

Ref.: Landwehr 36.

Getty Research Library.

 

1674.04

Comalada, Miguel

[M. Comalada. Spill de la vida religiosa. Latin] Desiderius Peregrinus sive Thesaurus animæ christianæ. [By Miguel Comalada]. Translated from the Spanish into Latin. Roterodami, imp. F. ab Hoogstraeten, 1674.

18°: A-S6. Originally published in Catalan.
167418 - b1 A3 len : b2 S3 ciu
Ref.: Schuytvlot.

A. A-VU. L.

 

1674.05a

Domselaer, Tobias van

Het ontroerde Nederlandt, door de wapenen des konings van Vrankryk. [Part 1]. By Een liefhebber der waarheydt [= Tobias van Domselaer]. Amsterdam, M.W. Doornik bookseller (colophon: D. Bakkamude printer), 1674.

4°: A-2X4 2(2X)4 (2X*2X)4 (2X2*2X)4 2Y-4A4 (4A4 blank).
167404 - b1 A3 ndt : b2 4A3 den$begi
Ref.: Landwehr 37.

A. ALRA(2). A-VU. HLSB. N. U(4). GB-L.

 

1674.05b

Domselaer, Tobias van

Het ontroerde Nederlandt, door de wapenen des konings van Vrankryk. [Part 1]. By Een liefhebber der waarheydt [= Tobias van Domselaer]. Amsterdam, M.W. Doornik bookseller, 1674.

4°: A-3S4, 2A-2B4. Incorporates: T. van Domselaer, Binnen-landtse borgerlycke beroerten, 1676.
167404 - 1b1 A3 yt, : 1b2 3S3 ten$k - 2b1 A2 ien : *2b2 B2 edep
167404 - 1b1 A3 eyt, : 1b2 3S3 ten$k
Ref.: STCN.

A. H(3). N(2). U(2). GB-L.

 

1674.06

Gribius, Johan

D'ontroerde leeuw; of Historisch verhael der saecken voorgevallen in den oorlogh der koningen van Vranckrijck en Engelandt [...] tegens de heeren Staten Generael. 4 parts. [By Johan Gribius]. Amsterdam, S. Swart bookseller, 1674. Different editions of D'ontroerde leeuw, part 1-4 are used indiscriminately in various copies.

4°: π2 and 4 separately entered parts.

167404

Ref.: Hoftijzer 1987, B 26.

A. A-VU. H.

 

1674.07

Gribius, Johan

D'ontroerde leeuw, het eerste deel. Behelsende een historisch relaes van de merckwaerdigste geschiedenissen [...] sint de beginselen van dese Hollandsche, Franse, Engelse, Munsterse, en Keulsen oorlogh. [By Johan Gribius]. 5th impression. Amsterdam, S. Swart bookseller, 1674. Reissue of the 4th edition Amsterdam, S. Swart, 1673. Appears in various editions of J. Gribius, D'ontroerde leeuw.

4°: A-G4.

167404 - b1 A2 $R : b2 G3 n$h

Ref.: Hoftijzer 1987, B 27.

H. Lw. U.

 

1674.08

Gribius, Johan

D'ontroerde leeuw, het tweede deel. Vervolgende de voornaamste voorvallen deses tijts. [By Johan Gribius]. 5th impression. Amsterdam, S. Swart bookseller, 1674. Reissue of the 4th edition Amsterdam, S. Swart, 1673. Appears in various editions of J. Gribius, D'ontroerde leeuw.

4°: 2A-2E4.

167404 - b1 2A2 Fortifi : b2 2E3 r$den$

Ref.: Hoftijzer 1987, B 28.

H. Lw. U.

 

1674.09

Gribius, Johan

D'ontroerde leeuw, het vierde deel. Vervolgende de voornaemste voorvallen van den tegenwoordigen oorlogh. [By Johan Gribius]. Amsterdam, S. Swart bookseller, 1674. Appears in various editions of J. Gribius, D'ontroerde leeuw.

4°: 4A-4L4.

167404 - b1 4A2 enselven$t : b2 4L3 nant,$Sch

Ref.: Hoftijzer 1987, B 29.

ALRA. A. A-VU(2). H(3). Hm. HLSB. Lw. L(2). U.

 

1674.10

Hacquart, Carel

Cantiones sacræ : 2, 3, 4, 5, 6, 7 tam vocum quam instrumentorum: opus primum. By Carolo Hacquart. Amstelodami, apud Paulus Matthiæ, 1674.

2°.

167402

Ref.: NCC.

A.

 

1674.11

Hollandse Mercurius

Hollandtze Mercurius, verhalende, de voornaemste geschiedenissen, voor-gevallen over de geheele wereldt, in den jare 1673. tot 1674. Part 24. Haerlem, printed by P. Casteleyn, 1674.

4°: π4 A-2L4.

167404 - b1 A ,$ : b2 2L3 $Oost

Ref.: Landwehr 8.

A-VU. H. Hga. L(2). GB-L. U(3).

 

1674.12

Hooghe, Romeyn de.

Caprici. Invent. et gravez par R. de Hooge. [Amsterdam], N. Visscher exc., [1674].

1°: 4 art prints 16.5 x12.5 cm. Date from Thieme-Becker.

000001

Ref.: WorldCat.

-

 

1674.13a

Hooghe, Romeyn de

Schouburgh der Nederlandse veranderingen, geopent in ses tooneelen. By Romeyn de Hooge. Amsteldam, published by the author (= R. de Hooghe), 1674.

2°: π1 A-I2. Title-page, line 11: Historieele.
167402 - b1 A2 $G : b2 I2 5.$
Ref.: Landwehr 38; Van der Steur 6; Becker.

L.

 

1674.13b

Hooghe, Romeyn de

Schouburgh der Nederlandse veranderingen, geopent in ses tooneelen. By Romeyn de Hooge. Amsteldam, published by the author (= R. de Hooghe), 1674.

2°: π1 A-I2. Title-page, line 11: Historiele.
167402 - *b1 B ,$ : b2 I2 n$2
Ref.: Landwehr 38; Van der Steur 6; Becker.

A(2). H. Hm. U. GB-L.

 

1674.14

Oldenburg, Henry

Acta philosophica Societatis Regiæ in Anglia, anni M.DC.LXV. By Henricus Oldenburgius. Translated from the English into Latin by C.S. Amstelodami, apud H. and T. Boom, 1674.

12°: *8 A-L12 M1.
167412 - a1 *3 pp : a2 *5 iu$ - b1 A Ar : b2 M ss
Ref.: NCC.

A. U. GB-L(2).

 

1674.15

Petter, Niclaus

[N. Petter. Der künstliche Ringer. Dutch] Klare onderrichtinge der voortreffelijcke worstel-konst. By Nicolaes Petter. Engraved by R. de Hooghe. Amsterdam, J. Janssonius van Waesberge bookseller, 1674.

4°: *4 A-B4 and 71 engraved folia.
167404 - a1 *2 t,$ : a2 *3 e - b1 A mt : b2 B3 n,$'
Ref.: Landwehr 39.

A. H. L. GB-L.

 

1674.16

Petter, Niclaus

Der künstliche Ringer. By Niclaus Petter. Etched by R. de Hooghe. Amsterdam, J. Jansson von Waesberge, 1674.

4°: *4 A-B4 and engraved folia.
167404 - a1 *2 ,$ : a2 *3 es - b1 A $A : b2 B3 $be
Ref.: Landwehr 39 noot.

A. GB-L.

 

1674.17

Pignoria, Lorenzo

De servis, & eorum apud veteres ministeriis, commentarivs. By Laurentius Pignorius. Corrected enlarged edition. Amstelodami, sumpt. A. Frisii, 1674.

12°: *12 2*6 A-2B12 2C10.
167412 - a1 *3 ber : a2 2*5 .$& - b1 A $ : b2 2C7 ii$ser
167412 - a1 *3 er : a2 2*5 .$& - b1 A $ : b2 2C7 ii$ser
Ref.: NCC.

A(3). G. H. Hm. L. GB-L(3).

 

1674.18

Prinselijke almanak

Princelycke almanach op 't iaer MDCLXXIIII. Amsterdam, Dirk and Hendrick Boom, 1674.

167401

Ref.: Salman 1997, p. 240.

-

 

1674.19

Schraderus, Justus

Observationes et historiæ omnes & singulæ è Guiljelmi Harvei libello De generatione animalium excerptæ. By Justus Schraderus. Amstelodami, typ. A. Wolfgang, 1674. Engraved title-page: Observationes de generat. animalium.

12°: *12 2*6 A-K12 (2*6 blank).

167412 - a1 *3 $sua : a2 2*4 $sin - b1 A e : b2 K7 plic

Ref.: NCC.

A(3). L. GB-L(2). U.

 

1674.20a

Wicquefort, Abraham de

[A. de Wicquefort. Advis fidelle aux veritables Hollandais. Dutch] De Fransche tyrannie, dat is: Oprecht en waerachtig verhael van de grouwelijke wreetheden tot Bodegraven, Swammerdam en elders door de Franssen gepleegt. [By Abraham de Wicquefort]. Translated from the French. Enlarged edition. Amsterdam, J.C. ten Hoorn bookseller, 1674.

8°: A-K8 L4 2A-2I8 2K4 (2K4 blank; lacks L4, blank?). A3, bottom line: onderstandt.
167408 - 1b1 A2 eni : 1b2 L3 n$d - 2b1 2A $m : 2b2 2K3 n$de
Ref.: Landwehr 33 variant; Van der Steur 185.

A. A-VU.

 

1674.20b

Wicquefort, Abraham de

[A. de Wicquefort. Advis fidelle aux veritables Hollandais. Dutch] De Fransche tyrannie, dat is: Oprecht en waerachtig verhael van de grouwelijke wreetheden tot Bodegraven, Swammerdam en elders door de Franssen gepleegt. [By Abraham de Wicquefort]. Translated from the French. Enlarged edition. Amsterdam, J.C. ten Hooren bookseller, 1674.

8°: A-K8 L4 2A-2I8 2K4 (L4, 2K4 blank). A3, bottom line: onderstant. Part of: A. de Wicquefort, De Fransche tyrannie, 1674.
167408 - 1b1 A2 nig : 1b2 L3 n$d - 2b1 2A et : 2b2 2K3 $van$
Ref.: Landwehr 33.

A. ALRA. A-VU. DTU. H(2). L. U(2). GB-L.

 

1674.21

Wicquefort, Abraham de

[A. de Wicquefort. Advis fidelle aux veritables Hollandois. Dutch] Getrouw advys aen de oprechte Hollanders rakende het geene gepasseert is inde dorpen van Bodegrave en Swammerdam. [By Abraham de Wicquefort]. 1674.

8°: A-V8. Printed in 's-Gravenhage by J. and D. Steucker (Willems).
167408 - b1 A2 $dat : b2 V5 $Sta
Ref.: Landwehr 31.

A(2). H. Hm. U. GB-L.

 

1674.22

Wicquefort, Abraham de

Journael, of dagelijcksch verhael van de handel der Franschen in de steden van Uytrecht en Woerden. [By Abraham de Wicquefort]. Amsterdam, J.C. ten Hoorn, bookseller, 1674.

8°: *4 A-O8 P4 2A-2F8. Part of: A. de Wicquefort, De Fransche tyrannie, 1674.
167408 - a1=a2 *3 'V - 1b1 A r : 1b2 P3 o$w - 2b1 2A lo : 2b2 2F5 sout,
167408 - a1=a2 *3 t'
Ref.: Landwehr 34.

A. H. L. U(4). GB-L.

 

1674.23

Willis, Thomas

Pharmaceutice rationalis sive Diatriba de medicamentorum operationibus in humano corpore. By Thomas Willis. Hagæ-comitis, ex off. A. Leers bibl., 1674.

12°: *12 2*8 A-O12 P4 (P3,4 blank).

167412 - a1 *4 en : a2 2*4 iginis - b1 A de : b2 P ad

Ref.: NCC.

A(2). Hga. GB-L.

 

1674.24

Smallegange, Mattheus

Tweede deel der ontwaekte leeuw, behelsende de geschiedenissen in en ontrent de Vereenigde Nederlanden in de ses laetste maenden des jaers 1673. [By Mattheus Smallegange]. Amsterdam, J.C. ten Hoorn bookseller, 1674.

4°: π4 A-S4.

167404 - b1 A i : b2 S3 ;$so

Ref.: Verkruijsse 1983, nr. 1020.

A(3). A-VU. H. Lw. L(2).

 

1674.25

Smallegange, Mattheus

[M. Smallegange. Nederlands verquikking, of d'ontwaekte leeuw. German] Niederlands Erquickung, oder Der erwachte Löw. [By Mattheus Smallegange]. Tr. from the Dutch into High German by [Johann Christoph Baer]. [Nürnberg, Johann Hoffmann], 1674.

12°: π2 A-P12.

167412 - b1 A3 rcken : b2 P7 ander

Ref.: Verkruijsse 1983, nr. 1021 (frontispice copied from 1674-06/09).

A.

 

1674.26

Smallegange, Mattheus

[M. Smallegange. Nederlands verquikking, of d'ontwaekte leeuw. German] Niederlands Erquickung, oder Der erwachte Löw. [By Mattheus Smallegange]. Tr. from the Dutch into High German by [Johann Christoph Baer]. [2nd ed.]. [Nürnberg, Johann Hoffmann], 1674.

12°: π2 A-P12.

167412 - b1 A3 Poste : b2 P7 $Mo

Ref.: Verkruijsse 1983, nr. 1022 (frontispice copied from 1673-20).

D-W.

 

1674.27

Le Pays, René

Les nouvelles oeuvres. By Le Pays. Amsterdam, A. Wolfgank, 1674.

12°: 2 volumes (volume 1: *8 A-I12; volume 2: 2*4 A-K12 (K12 blank)).

volume 1: 167412 - a1 *3 ec : a2 *5 'es - b1 A i : b2 I7 ste

volume 2: 167412 - a1 2*2 n$ap : a2 2*3 tir.$ - b1 A e : b2 K7 aiss

Ref.: Schuytvlot.

A. Hm.

 

1675.01

Bidloo, Govard

Brieven der gemartelde apostelen. By G. Bidloo. Amsterdam, printed by H. Sweerts, 1675.

4°: *-2*4 A-K4 L2.

167504 - a1 *3 us$ : a2 2*3 an't - b1 A r : b2 L2 en$st

167504 - a1 *3 us$ : a2 2*3 an't - b1 A r : b2 L2 n$st

Ref.: Landwehr 40.

A(2). H. L.

 

1675.02

Birac, De

Les fonctions du capitaine de cavalerie. By De Birac. Corrected enlarged edition. ['s-Gravenhage], (engraved title-page: A. Leers), [1675].

12°: *6 A-F12.
000012 - a1 *3 es : a2 *5 oir - b1 A ai : b2 F6 and
Ref.: NCC.

A.

 

1675.03

Bos, Lambert van den

Tooneel des oorlogs, opgerecht in de Vereenigde Nederlanden. 4 parts. By Lambert van den Bosch. Amsterdam, J. van Meurs and J. van Someren booksellers, 1675.

4°: *4 A-2O4 2P1, a-t4 v8(-v7,8+χv4) [x]1 y-2t4 2v1, 2A-X4 2Y2 2Z-2O4, 2a-2v4 2x4(-2x4) 2y-2z4.
167504 - a1=a2 *3 a - 1b1 A n : 1b2 2P ig$ - 2b1 a u : 2b2 2v l$d - 3b1 (A) nrijk : 3b2 (2O3) e$Gealli - 4b1 (a) in$ : 4b2 (2z2) rtholij
Ref.: Landwehr 41.

A. GOU. H. Hga. HLSB. L(2). GB-L.

 

1675.04

Bos, Lambert van den

[L. van den Bos. Tooneel des oorlogs. German] Schau-platz des Krieges: aufgerichtet in den Vereinigten Niederlanden. 4 parts. [By Lambert van den Bos]. Amsterdam, J. von Meurs and J. von Someren booksellers, 1675.

4°: *4 A-2Z4 3A2, 22A-4G4 24H2, χ1 3A-2O4 a-2t4.
167504 - a1=a2 *3 au - 1b1 A n. : 1b2 3A2 ischof - 2b1 2A n$f : 2b2 4H2 it$grosse - 3b1 A $i : 3b2 2O3 Wo - 4b1 (a) a : 4b2 (2t)3 y$Bre
167504 - 1b1 A . : 1b2 3A2 ischof - 2b1 2A n$f : 2b2 4H2 it$grosse - 3b1 A $ : 3b2 2O3 Wo - 4b1 (a) a : 4b2 (2t)3 y$Bre
Ref.: Landwehr 41 noot.

A. H. GB-L.

 

1675.05

Hollandse Mercurius

Hollandtze Mercurius, behelssende, de voornaemste voorvallen in Europa binnen het jaer 1674. tot 1675. Part 25. Haerlem, printed by P. Casteleyn, 1675.

4°: π4(-π4) A-2L4 (2L4 blank).

167504 - b1 A e : b2 2L3 plaet

Ref.: Landwehr 8.

A-VU. H. Hga. L(2). GB-L. U(3).

 

1675.06

Horstius, Jacobus Merlo

Paradisvs animæ christianæ. By Jacobus Merlo Horstius. 2nd corrected enlarged edition. Col. Agrippinæ [= Amsterdam], sumpt. A. Frisii, 1675.

12°: A-Y12 Z6 a-b12 c6.

167512 - 1b1 A3 m$ : 1b2 Z4 ia$ - 2b1 a &c : 2b2 c4 sup

Ref.: WorldCat.

A.

 

1675.07

Sermãos

Sermoēs que pregaraō os doctos ingenios de K.K. de Talmud Torah, desta cidade de Amsterdam. Amsterdam, printed by and for D. de Castro Tartaz, 5435 [1675].

4°: π4 A-T4 V2.
543504 - b1 A2 $diff : b2 V g
Ref.: Landwehr 43.

A(2).

 

1675.08

Petter, Niclaus

Der Künstliche Ringer. By Niclaus Petter. Etched by R. de Hooghe. Mümpelgart, Widenmann, 1675.

2° 

167502

Ref.: Becker.

D-W.

 

1675.09

Prinselijke almanak

Princelycke almanach op 't iaer MDCLXXV. Amsterdam, Dirk and Hendrick Boom, 1675.

1°.

167501

Ref.: Salman 1997, p. 240.

-

 

1675.10

Valckenier, Pieter

't Verwerd Europa, ofte Politijke en historische beschryvinge der waare fundamenten [...] van de oorlogen [...] in Europa. Part 1. By Petrus Valkenier. Amsterdam, H. and D. Boom booksellers, 1675.

4°: *-2*4 A-5A4 5B4(-5B4) 5C-5Y4 a-2c4 (2c4 blank).
167504 - a1 *3 R : a2 2*3 oop$ - 1b1 A , : 1b2 5Y3 er$bede$va - 2b1 a l : 2b2 (2c2) door$
167504 - a1 *3 R : a2 2*2 orl - 1b1 A , : 1b2 5Y3 er$bede$va - 2b1 a l : 2b2 (2c2) door$
Ref.: Landwehr 44; Van der Steur 29, 30.

A. ALRA. HLSB. Hm. L(2). N. U.

 

ca. 1675.01

Hooghe, Romeyn de

Nobiln. et illustri domino do. Hieronymo Nunes d'Acosta Regis Portugalliae Agenti et Residenti Ordinario ad Proceres Uniti Belgii d.d.d. Petrus Persoy. [Amsterdam, ca. 1675].

4°: [A-C]4

000004

Ref.: Landwehr 42.

A.

 

1676.01

Brémond, Gabriel de
L'amoureux africain ou Nouvelle galanterie.
By B.M. [= Gabriel de Brémond]. Amsterdam, H. and T. Boom, 1676.

12°: A-M12 (M12 blank).
167612 - b1 A3 di : b2 M7 nier
Ref.: NCC.

A.

 

1676.02

Bos, Lambert van den

Het tooneel der vorstelycke gunstelingen. By L. vanden Bos. Amsterdam, A. Wolfganck bookseller, 1676.

8°: π4 A-2V8 (2V8 blank).
167608 - b1 A e : b2 2V5 ailow
Ref.: Becker.

A. H. L. U. GB-L(2).

 

1676.03

Buchanan, George

Poemata quæ extant. By Geor. Buchananus. Latest edition. Amstelodami, apud D. Elsevirium, 1676.

24°: A-2L8 (2L8 blank).
167624 - b1 A2 mm : b2 2L5 t$hu
Ref.: Schuytvlot; NCC (tp. by A. Schoonebeek?).

A. H. Hm. U. GB-L. GB-ULL.

 

1676.04

Domselaer, Tobias van

Binnen-landtse borgerlyke beroerten in Hollandt en Zeelandt voor gevallen in den iare 1672. [By Tobias van Domselaer]. Amsterdam, M. Doornick, 1676.

4°: A-2B4. Part of: T. van Domselaer, Het ontroerde Nederlandt, 1674.
167604 - b1 A2 ien : *b2 B2 edep
Ref.: NCC.

A(2). H(3). Hga. L. U(2). GB-L.

 

1676.05

Domselaer, Tobias van

Het tweede deel, van't Ontroerde Nederlandt, door de wapenen des konings van Vrankryk. By H.T.E.V.G.D.Q. liefhebber der waarheydt [= Tobias van Domselaer]. Amsterdam, M.W. Doornik bookseller, 1676.

4°: A-5N4.
167604 - b1 A3 t$ze : b2 5N3 am$voor$d
Ref.: Landwehr 37.

A. ALRA(2). A-VU. H(2). HLSB. N. U(2). GB-L.

 

1676.06

Hollandse Mercurius

Hollandtze Mercurius, verhalende, de voornaemste geschiedenissen, voor-gevallen binnen Europa, in het jaer 1675. tot 1676. Part 26. Haerlem, printed by P. Casteleyn, 1676.

: π4 A-2L4.

167604 - b1 A b : b2 2L3 t,$dat

Ref.: Landwehr 8.

A-VU. H. Hga. L(2). GB-L. U(3).

 

1676.07

Toneelgordijn

Het swart toneel-gordyn, opgeschoven voor de heeren gebroederen Cornelis en Johan de Witt. S.l. s.n. 1676. Several editions.

4°: *4 2*2 A-H4 I2.

167604 - a1 *2 en$ : a2 2*2 n$de - b1 A $u : b2 I2 $gu

167604 - a1 *2 en$ : a2 2*2 n$de - b1 A $u : b2 I2 $g

167604 - a1 *2 en$ : a2 2*2 n$de - b1 A $ : b2 I2 t$g

Ref.: Schuytvlot. (Etchings by R. de Hooghe or C. Decker?)

A(3). A-VU(2). Hga. H. L(3). GB-L. U(2).

 

1677.01

Balen (Janszoon), Matthys

Beschryvinge der stad Dordrecht. By Matthys Balen Janszoon. Dordrecht, printed by S. onder de Linde, 1677.

4°: *-2*4 A-2E4 2F4(2F2+χ1) 2G-4Q4 4R2 χ4R2 4S-5Y4 5Z2 6A-6F4 2*4(-*4) 6G-7O4 7P4(-7P4) 7Q4 7R2(-7R2) 7S-8M4 8N2 χ8N2.

Some copies with additional gathering 3*2. Gatherings 6A-8K also issued separately as: M. Balen Janszoon, Geslacht-boomen, 1677.
167704 - a1 *3 og$ : a2 2*3 gg'- - b1 A2 n't$ : *b2 8K3 s$dochter,$Oir
167704 - a1 *3 og$ : *a2 3* oed,$
Ref.: Landwehr 45; Van der Steur 31, 32.

A(3). ALRA. A-VU. DTU(2). GOU. H(2). HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1677.02

Bona (O. Cist.), Giovanni

Opera quotquot hactenùs separatim edita fuerê omnia. By Joannes Bona. Antverpiæ [= Amsterdam], sumpt. viduæ J.J. Schipperi, 1677.

4°: π4 A-6L4 a-i4 (6L4 blank).
167704 - 1b1 A i : 1b2 6L3 visa$intell - 2b1 a2 & : 2b2 i3 $
Ref.: NCC.

A(4). A-VU(2). H. U(5).

 

1677.03

Brémond, Gabriel de

[G. de Brémond. L'amoureux Africain. Dutch] Den verliefden Afrikaan, of hedendaagse nieuwe vermakelijkheden. By B.M. [= Gabriel de Brémond]. Translated from the French by H.H. Amsterdam, printed by D. van den Dalen, 1677.

12°: *6 A-N12 O6.
167712 - a1 *3 ils : a2 *4 $mo - b1 A e : b2 O5 $Be
167712 - a1=a2 *4 $mo - b1 A e : b2 O5 $Be
Ref.: Schuytvlot.

A. H. L.

 

1677.04

Coyett, Balthasar

Historisch verhael, of beschryving van de voyagie, gedaen onder de suite van den heere Koenraad van Klenk, extraordinaris ambassadeur [...] aan zijne zaarsche majesteyt van Moscovien. [By Balthasar Coyett]. Amsterdam, J.C. ten Hoorn bookseller, 1677.

4°: *4 A-K4 L4(-L2+L2,3.4,5) M-2D4.
167704 - a1=a2 *3 n$a - b1 A $ : b2 2D3 oren$
Ref.: Landwehr 46.

A(2). H. Hm. L(2). GB-L.

 

1677.05

Franco, Nicolò

[N. Franco. La puttana errante? Dutch] De dwaelende hoer. Tr. from the Italian. [By Nicolò Franco]. S.l. s.n. 1677. Usually attributed to Pietro Aretino.

74 pp.

1677xx

Ref.: Leemans 2002.

München-BSB.

 

1677.06

Historisch verhaal

Historisch verhael en politique bedenckingen aengaende de bestieringe van staet- en oorloghs-saken, voor-gevallen onder de bedieningen van de heeren Cornelis en Johan de Witt. Amsterdam, J.H.B., 1677.

8°: *6 A-2R8. Engraved title-page: Historisch verhael van de heeren Cornelis en Iohan de Witt. Title-page, line 14: Waer.
167708 - a1 *4 nde : a2 *5 en - b1 A ur : b2 2R5 l$bet
Ref.: Landwehr 47.

A(2). H. Hga. U(2).

 

1677.07

Hollandse Mercurius

Hollandtze Mercurius, behelssende, de voornaemste voorvallen binnen Europa, in het jaer 1676. tot 1677. Part 27. Haerlem, printed by erfg. P. Casteleyn, 1677.

4°: π4 A-2H4 (π1 blank).

167704 - b1 A wa : b2 2H2 n$am

Ref.: Landwehr 8.

A-VU. Hga. L(3). GB-L. U(3).

 

1677.08

Le Pays, René

Les nouvelles oeuvres. By Le Pays. Amsterdam, A. Wolfgank, 1677.

12°: 2 volumes (volume 1: *8 A-I12; volume 2: 2*4 A-K12 (K12 blank)).

volume 1: 167712 - a1 *3 ece : a2 *5 n'e - b1 A o : b2 I7 $o

volume 2: 167712 - a1 2*2 'on$ : a2 2*3 r.$C - b1 A n : b2 K7 se$

Ref.: Schuytvlot.

A. Hm. GB-L.

 

1677.09

Montanus, Arnoldus

Leven en bedryf van Willem Henrik. By Arnoldus Montanus. Amsterdam, J. Zwol bookseller, 1677.

12°: †4 A-2E12 2F8.

167712 - a1 †2 va : a2 †3 e$v - b1 A n : b2 2F5 $vo

Ref.: Wilson 11 (‘possibly the de Hooghe studio after drawings’).

A. A-VU. Hga. L(2).

 

1677.10a

Virgilius Maro, P.

Opera. By P. Virgilius Maro. Annotated by. T. Farnaby. Amstelædami, apud H. Wetstenium, 1677. Another issue of the illustrated edition Amstelædami, apud H. Wetstenium, 1677; engraved title-page signed Romeijn de Hooghe.

12°: A-Q12.

167712 - b1 A2 .$c.$1 : b2 Q7 liu

Ref.: STCN.

A-VU.

 

1677.10b

Virgilius Maro, P.

Opera. By P. Virgilius Maro. Annotated by T. Farnaby. New edition. Amstelædami, apud H. Wetstenium, 1677. Another issue of the unillustrated edition Amstelædami, apud H. Wetstenium, 1677; engraved title-page not signed.

12°: A12(A1+χ1) B-Q12.

167712 - b1 A2 .$c.$1 : b2 Q7 liu

Ref.: STCN.

H.

 

1677.11a

Brandt, Geeraert

Historie der reformatie. [Part 1]. By G. Brandt. Enlarged edition; 2nd impression. Amsterdam, for J. Rieuwertsz., H. and D. Boom, 1677.

4°: *-4*4 A-5O4 2A-O4. Part 1. Reissue of the edition Amsterdam, f. J. Rieuwertsz., H. and D. Boom, 1671. A1v, line 4: Schriftuure.
167704 - a1 *3 rte, : a2 4*3 reedth - b1 A n : b2 5O3 $toestemme - c1 A XI : c2 O3 $H
167704 - a1 *3 rte, : a2 4*3 reedth - b1 A n : b2 5O3 $toestemme - c1 A I : c2 O3 $H
Ref.: Becker.

A. A-VU. H. Hm. L(2). U(3). GB-L.

 

1677.11b

Brandt, Geeraert

Historie der reformatie. [Part 1]. By G. Brandt. Enlarged edition; 2nd impression. Amsterdam, for J. Rieuwertsz, H. and D. Boom, 1677.

4°: *-4*4 A-5O4 2A-O4. Part 1. A1v, line 4: Schrifture.
167704 - a1 *3 er : a2 4*3 e$Wree - b1 A k : b2 5O3 oestemme - c1 A X : c2 O3 Hij
Ref.: Becker.

A. A-VU. L(3). U. GB-L.

 

1677.12a

Pels, Andries

Q. Horatius Flaccus Dichtkunst, op onze tyden, én zéden gepast. By A. Péls. Amsterdam, J. Bouman, 1677. Another issue of the edition Amsterdam, A. Magnus, 1677; with printer's device of A. Magnus.

4°: *-2*4 A-E4.

167704 - a1 *3 ich : a2 2*3 raak - b1 A Ré : *b2 E2 óf$

Ref.: STCN.

A. A-VU. H. L(2). U.

 

1677.12b

Pels, Andries

Q. Horatius Flaccus Dichtkunst, op onze tyden, én zéden gepast. By A. Péls. Amsterdam, A. Magnus, 1677. Another issue of the edition Amsterdam, J. Bouman, 1677. Imprint corrected by pasting over.

4°: *-2*4 A-E4.

167704 - a1 *3 ich : a2 2*3 raak - b1 A Ré : *b2 E2 óf$

Ref.: STCN.

U.

 

1678.01

Bartholin, Thomas

De unicornu observationes novæ. By Thomas Bartholinus. 2nd corrected enlarged edition by C. Bartholin. Amstelædami, apud H. Wetstenium, 1678.

12°: *8 A-Q12 R6.
167812 - a1 *4 ,$ : a2 *5 ide - b1 A u : *b2 R3 fer.$3
Ref.: Landwehr 48.

A(4). H. Hm(2). L(2). U(2). GB-L(2).

 

1678.02

Brémond, Gabriel de

L'amoureux africain, ou Nouvelle galanterie. By B.M. Amsterdam, H. and T. Boom, 1678.

12°: A-M12 (M12 blank).

167812 - b1 A3 ndi : b2 M7 erni

Ref.: Schuytvlot.

A.

 

1678.03

Hollandse Mercurius

De nieuwe Hollantse Mercurius, verhalende van [...] 'tgeen in en omtrent de Vereenigde Nederlanden, en by gevolge in geheel Europa, in't iaer 1677 is voorgevallen. Part 28. Haerlem, printed by A. Casteleyn, 1678.

4°: π4 A-2K4 2L2.

167804 - b1 A n, : *b2 2K3 s$aen$

Ref.: Landwehr 8.

A-VU. H. Hga. L(3). GB-L. U(3).

 

1678.04

Stephanus Byzantinus

[Stephanus Byzantinus. De urbibus. Greek and Latin] De urbibus. By Stephanus. Edited by T. de Pinedo. Amstelodami, typ. J. de Jonge, 1678.

2°: π2 *6 2*2 A-5S4 5T2.
167802 - a1 * ne : a2 *3 ,$ - *b1 A2 m, : b2 5T iscyra
Ref.: NCC.

A(3). GOU. H(2). L(2). U. GB-L(2).

 

1678.05

Terentius Afer, Publius

Comoediæ sex. By Publius Terentius Afer. Corrected edition. Lugduni Batav., (colophon: ex typ.) D. à Gaesbeeck, 1678.

12°: *-2*12 A-N12.
167812 - a1 *3 ,$e : a2 2*6 sque - b1 A $a : b2 N6 ul$
Ref.: Landwehr 49.

A.

 

1678.06

Witsen, Nicolaes

Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier. By Nicolaes Witsen. Amsterdam, J.J. Robyn, 1678.

2°:

167802
Ref.: Landwehr 16 noot.

-

 

1679.01

Bogaert, Anthonie van

't Nieuwsgierige Aegje, kluchtspel. (By Anthonie van Bogaert). Amsterdam, J. Lescailje bookseller, 1679.

8°: A-B8 C4.
167908 - b1 A3 dat$ : b2 C3 $me
Ref.: Landwehr 50.

A(2). H(3). L.

 

1679.02

Bor, Pieter Christiaansz
Oorsprongk, begin, en vervolgh der Nederlandsche oorlogen [...] beginnende met d'opdracht [...] aen [...] Philippus van Spanjen, en eindigende met het einde van't jaer MDC [...] in XXXVII boeken en IV stukken verdeelt.
Part 1. By Pieter Bor Christiaensz. Enlarged edition. Amsterdam, wed. J. van Someren, A. Wolfgangh, H. and D. Boom (engraved title-page: booksellers), 1679.

2°: π4 *4 2*6 2π1 A-2F6 2G6(2G3+χ1) 2H-3P6 3Q6(3Q5+2χ1) 3R-4P6 2*4, (A)-(Y)4 (Z)6. Half-title: De Nederlandsche historien. Engraved title-pages: Historie der Nederlandtsche oorlogen. onpartydiglyk beschreven. 2 sections: title-page 2χ1: Tweede deel der Nederlandtsche oorlogen [...] beginnende met de aenkomste van don Joan van Oostenryk, in den jaere 1576, tot de doodt [...] van prins Willem. Appendices on parts 1-4 (part 1: gatherings (A)-(Z); in different impression) also issued separately as: P.C. Bor, Byvoegsel van authentyke stukken, 1684.
167902 - a1 * $H : a2 2*3 xime$ - 1b1 A i : 1b2 4P4 et$vier$s - c1 * p : c2 *3 o - 2b1 (A)2 r$me : *2b2 (Z)3 $eenen$
Ref.: Schuytvlot.

A(3). ALRA. DTU. H(3). Hga. Hm. L(2). U(3). GB-L.

 

1679.03

Racine, Jean Baptiste

[Racine. Mithridate. Dutch] Mitridaet, treurspel. By Racine. Translated from the French by C. van Beveren. Dordregt, printed by H. and J. Keur, 1679.

4°: A-K4 L2 (L2 blank). Translator's name in monogram.
167904 - b1 A3 rtre : b2 L '
Ref.: NCC (translator Joan Dullaart).

A. L. GB-L.

 

1679.04

Hollandse Mercurius

Hollantse Mercurius, verhalende van [...] 'tgeen in en omtrent de Vereenigde Nederlanden, en elders in Europa, in het jaer 1678 is voorgevallen. Part 29. Haerlem, printed by A. Casteleyn, 1679.

4°: π4 A-2O4.

167904 - b1 A o : *b2 2O 24$

Ref.: Landwehr 8.

A-VU. H. Hga. L(2). GB-L. U(3).

 

1679.05

Comalada, Miguel

[M. Comalada. Desiderius peregrinus sive Thesaurus animae christianae. Dutch] Desiderius Peregrinus, of Begeerders pelgrimaedje naar 'tHuis der Liefde. Translated from the Spanish and Latin. Rhymed version (by F.V.H. [= F. van Hoogstraten]). Rotterdam, F. van Hoogstraeten, 1679.

12°: π1 A-L12 M8.

167912 - b1 A2 et$ : b2 M6 ed$sp

Ref.: Schuytvlot.

A. H. L. GB-L. R.

 

1679.06

Lucianus Samosatenus

[Lucianus. Works. Dutch] Alle de werken. By Lucianus de Samosatenser. Translated from the Greek by S.B. [= S. Blankaart]. Amsterdam, J. ten Hoorn bookseller, 1679.

12°: 2 volumes (volume 1: *10 A-2G12; volume 2: A-2N12 2O6 2P2).
volume 1: 167912 - a1 *3 $de$ : a2 *6 roe - b1 A e : b2 2G7 $over
volume 2: 167912 - b1 (A2) acht-v : b2 (2P) r$wa
Ref.: Landwehr 51.

A(2). H(2). Hm. L.

 

1680.01

Aretino, Pietro

[P. Aretino. Ragionamento della Nanna e della Antoni. Dutch] Het leven en d'arglistige treken der courtisanen te Romen. By Aretin. Translated from the Italian. Leyden, P. Koelaart, (engraved title-page: 1680).

12°: A-G12 H6.

000012 - b1 A3 $di : b2 H4 hoo

Ref.: Landwehr 52.

H.

 

1680.02

Barclay, John

[J. Barclay. Argenis. Dutch] D'Argenis. By J. Barklai. Translated from the Latin into Dutch by J.H. Glazemaker. Amsterdam, J. ten Hoorn bookseller (colophon: printed by J. van Hardenberg), 1680.

8°: *6 A-3E8 3F2.
168008 - a1 *3 t$all : a2 *4 rza - b1 A e : b2 3F n,$d
Ref.: Landwehr 53.

A(2). H. L(2). GB-L.

 

1680.03a

Annaeus Florus, Lucius

[Epitome rerum Romanarum]. By Lucius Annaeus Florus. Edited and ann. by J.G. Graevius. Trajecti Batavorum, apud J. Ribbium, CIC ICC LXXX [!, = 1680]. Engraved title-page: Res Romanae.

8°: *-2*8 3*2 A-M8 N4 O8(O1+χO1) P-2A8 2B4 a-g8 h4 (h4 blank; with folding table).

000008 - a1 *3 olu : a2 3*2 ie$au - b1 A a : b2 2B4 ns,$ - c1 (a) 3,$ : c2 (h)3 alia$

Ref.: Landwehr 54.

L. GB-L. U(2).

 

1680.03b

Annaeus Florus, Lucius

Lannaei Flori res Romanae. By Lucius Annaeus Florus. Edited and ann. by J.G. Graevius. Amstelaedami, apud H. Witstenum, 1680.

8°:

168008

Ref.: Landwehr 54 variant; Becker.

Tübingen-UB

 

1680.04

Groot, Hugo de

De jure belli ac pacis libri tres. By Hugo Grotius. Novis animadversion. ... illustrati, dirigente Joh. Geo. Simone. Jenae, J.Th. Fleischer, 1680.

168004

Ref.: Landwehr 7 noot.

A. L.

 

1680.05

Groot, Hugo de

De jure belli ac pacis libri tres. By Hugo Grotius. Annotated by J.F. Gronovius. Enlarged edition. Amstelædami, apud Janssonio-Waesbergios, 1680. Another issue of the edition Hagæ-Comitis, A. Leers, 1680.

8°: *-2*8 A-3N8 3O4 a-f8 g6.

168008 - a1 *4 dri : a2 2*5 $de$ - b1 A u : b2 3O3 $quam$ - *c1 (a)4 s$per : c2 (g)4 terp

Ref.: Landwehr 7 noot.

A. A-VU. N.

 

1680.06

Groot, Hugo de

De jure belli ac pacis libri tres. By Hugo Grotius. Edited by J.F. Gronovius. Enlarged edition. Hagæ-Comitis, apud A. Leers, 1680. Another issue of the edition Amstelædami, apud Janssonio-Waesbergios, 1680.

8°: *-2*8 A-3N8 3O4 a-f8 g6.

168008 - a1 *4 dri : a2 2*5 $de$ - b1 A u : b2 3O3 $quam$ - *c1 (a)4 s$per : c2 (g)4 terp

Ref.: Landwehr 7 noot.

A. A-VU. H. GB-L.

 

1680.07

Hollandse Mercurius

Hollantse Mercurius, verhalende van [...] 'tgeen in en omtrent de Vereenigde Nederlanden, en elders in Evropa, in het jaer 1679 is voorgevallen. Part 30. Haerlem, printed by A. Casteleyn, 1680.

4°: π4 A-2M4 2N2.

168004 - b1 A p : *b2 2N h$n

Ref.: Landwehr 8.

A-VU. Hga. L(2). GB-L. U(3).

 

1680.08

Estienne, Henri

[H. Estienne. Apologia pro Herodoto. Dutch. Enlarged] De roomsche mey-tydt, ofte het bloeyen van de H. moeder de roomsch-catholijcke kercke. [By Henri Estienne]. Utrecht, J. Ribbius bookseller, 1680.

12°: *12 A-T12 (T12 blank).
168012 - a1 *3 pla : a2 *7 vey - b1 A oo : b2 T7 aer
Ref.: Landwehr 55.

A. H. L. U.

 

1680.09

Subligny, Adrien Thomas Perdou de

[A. de Subligny. La fausse Clélie. Dutch] De gewaande Klelie. [By Adrien Thomas Perdou de Subligny]. Translated from the French. Amsterdam, J. ten Hoorn, J. Bouman and T. ten Hoorn booksellers, 1680.

12°: π4 A-T12 V6 X8.
168012 - b1 A rm : b2 X4 $kw
Ref.: Schuytvlot.

A. H. L.

 

1680.10

Subligny, Adrien Thomas Perdou de

[A. de Subligny. La fausse Clélie. Dutch] De valsche Clelie. [By Adrien Thomas Perdou de Subligny]. Translated from the French by B.V.G. [= G. van Broekhuizen]. Amsterdam, J. ten Hoorn and J. Bouman (engraved title-page: and T. ten Hoorn) booksellers, 1680.

12°: *4 A-I12 2I6 K-O12 P10.
168012 - a1=a2 *3 er - b1 A e : b2 R5 h.
168012 - a1=a2 *3 er - b1 A e : b2 R5 $W
Ref.: Schuytvlot.

A. H.

 

1680.11

Subligny, Adrien Thomas Perdou de

La fausse Clelie histoire francoise, galante et comique. [By Adrien Thomas Perdou de Subligny]. New edition. Nijmegen, R. Smetius, 1680.

12°: *4 A-N12 O8.

168012 - a1=a2 *3 ;$ - b1 A p : b2 O5 .$Le

Ref.: Schuytvlot.

A. H.

 

1680.12

Hooghe, Romeyn de

't Vermaarde Park van Anguien. Amsterdam, Nicolaes Visscher, 1680.

168001

Ref.: Antiquariaatscatalogus Bernard J. Shapiro Rare Books.

-

 

1681.01

Groot, Hugo de

Nederlandtsche jaerboeken en historien. By Hugo de Groot. Translated by J. Goris. Amsterdam, wed. J. van Someren, A. Wolfgangk and H. and D. Boom (engraved title-page: booksellers), 1681.

2°: π4 *2 2*-5*4 A-4O4 4P2, 2A4 2B6, 3A-K4.

168102 - a1 * p : a2 5*3 idden$in$ - 1b1 A $ : 1b2 4P2 esettingh - 2b1 A2 't$s : 2b2 B3 ee - 3b1 A2 er$ : 3b2 K3 .$Ibi

168102 - a1 * p : a2 5*3 idden$in$ - 1b1 A $ : 1b2 4P2 esettingh - 2b1 A2 't$s : 2b2 B3 ee - 3b1 A2 ata : 3b2 K3 .$ibi

168102 - a1 * p : a2 5*3 idden$in$ - 1b1 A $ : 1b2 4P2 esetting - 2b1 A2 't$s : 2b2 B3 ee - 3b1 A2 ata : 3b2 K3 .$Ibi

Ref.: Klaversma e.a. 1999.

ALRA. A(4). A-VU. DTU. Hga. H(2). Hm. GOU. HLSB. L. GB-L. U(7).

 

1681.02

Hollandse Mercurius

Hollandse Mercurius, verhalende de voornaemste saecken [...] die, in en omtrent de Vereenigde Nederlanden, en elders, in het jaer 1680, zijn geschiedt. Part 31.Haerlem, pr. [wed.] A. Casteleyn, 1681.

4°: π2 2π1 A-2E4.

168104 - b1 A e : b2 2E $Gr

Ref.: Landwehr 8.

A-VU. H. Hga. L(2). GB-L. U(3).

 

1681.03

Lavater, Ludwig

[L. Lavater. De spectris, lemuribus et magnis atque insolitis fragoribus. Dutch] Van de spooken, nagt-geesten, en andere diergelijke verschijningen. By Ludovicus Lavaterus. Translated from the Latin into Dutch. Gorinchem, P. Vink bookseller, 1681 (colophon: Dordrecht, printed by N. de Vries, 1680).

12°: *12 A-Y12.
168112 - a1 *3 ars : a2 *7 an$ - b1 A el : b2 Y7 ijn.
Ref.: Landwehr 56.

A. A-VU. H. L(2).

 

1681.04

Möller, Johann

Erklärungs-Schlüssel der Biblischen Figuren ueber die Vier Evangelisten, Geschichte der Apostelen, und Offenbahrung. By Johann Möllern. Leyden, Felix Lopes bookseller, 1681 (colophon: Amsterdam, In der Druckerey der Witwe Jacob de Jonge).

8°: *8(-*1), A-X8, a-c8, d4.

168104

Ref.: Landwehr 57.

D-W.

 

1681.05

Pels, Andries

Gebruik, én misbruik des tooneels. By A. Péls. Amsterdam, A. Magnus, 1681.

4°: *2 A-G4 H2.

168104 - a1=a2 *2 uyt - b1 A o : b2 H a

Ref.: Schuytvlot.

A(2). H. Hm. L(2). U.

 

1681.06

Pels, Andries

Q. Horatius Flaccus Dichtkunst, op onze tyden, én zéden gepast. By A. Péls. Amsterdam, A. Magnus, 1681. Reissue of the edition Amsterdam, J. Bouman, 1677.

4°: *4(-*2;+π*2) 2*4 A-E4.

168104 - a1 *2 yt : a2 2*3 raak - b1 A Ré : *b2 E2 óf$

Ref.: Schuytvlot.

A(3). H. Hm. L(2).

 

1681.07

Pluimer, Joan

De buitenspoorige jaloersche. Kluchtspel. [By Joan Pluimer]. Amsterdam, erfg. J. Lescailje, 1681.

8°: A-B8 C4.

168108 - *b1 A4 $ze : b2 C3 ede

Ref.: NCC.

A(2). H(2). L.

 

1681.08

Strada, Famiano

[F. Strada. De bello Gallico. Spanish] Primera [-Tercera] decada de las guerras de Flandes. Escríta én Latín por el P. Famiano Estrada, de la Compañia de Jesus. Y traducida en Romance, por el P. Melchor De Novar, de la misma Compañia. En Colonia, 1681.

2°: 3 volumes.

168102

Ref.: WorldCat.

D-W.

 

1681.09

Mouchemberg, A.M. de

[A.M. de Mouchemberg. La seconde partie de l’Argenis. Dutch] Vervolg op d'Argenis van J. Barklai. By A.M. de Mouchemberg. Translated from the French into Dutch by J.H. Glazemaker. Amsterdam, J. ten Hoorn bookseller, 1681.

8°: *4 A-2V8 2X4.

168108 - a1=a2 *3 l$ - b1 A p : b2 2X3 6.$27

Ref.: Landwehr 53.

A(2). H. L(2). GB-L.

 

1682.01

Hollandse Mercurius

Hollandse Mercurius, verhalende de voornaemste saken [...] die, in en omtrent de Vereenigde Nederlanden, en elders in Evropa, in het jaer 1681, zijn geschiet. Part 32. Haerlem, printed by [wed.] A. Casteleyn, 1682.

4°: π4 A-2I4.

168204 - b1 A vo : b2 2I3 ,$ve

Ref.: Landwehr 8.

A-VU. H. Hga. L(2). GB-L. U(3).

 

1682.02

Möller, Johann

[J. Möller. Erklärungs Schlüssel der biblischen Figuren. Dutch] Sleutel, dewelke verklaard de bybelse figuuren, oover de vier euangelisten, Handelingen der apostelen, en Openbaaringe Johannis. By Johannes Möller. Translated from the German by P.W. Leiden, J. de Vivie bookseller, 1682.

12°: *2 A-P12 2A-B12 2C4 (2C3,4 blank). Incorporates: A. Severinus, Kort bondige rijmen oover ijder capittel der vier euangelisten, 1682.
168212 - a1=a2 *2 eh - 1b1 A n : 1b2 P7 re$al - 2b1 A2 oo : 2b2 C2 e-do
Ref.: Landwehr 57 noot.

A. H. U. GB-L.

 

1682.03a

Munting, Abraham

Waare oeffening der planten. By Abrahamus Munting. 2nd impression. Amsterdam, for J. Rieuwertsz, 1682.

4°: π1 *-5*4 A-2E4 2G-3K4 χ3K4 3L-4Q4.

168204 - a1 *3 eer$ : a2 5*3 lloit$jusqu' - b1 A e : *b2 4Q2 hymelea

168204 - a1 *3 eer$ : a2 5*3 lloit$jusqu'à - b1 A e : b2 4Q3 ee-venk

Ref.: NCC.

A.H. L(2). GB-L.

 

1682.03b

Munting, Abraham

Waare oeffening der planten. By Abrahamus Munting. 2nd impression. Leeuwarden, H. Rintjes bookseller (engraved title-page: J. Rieuwertsz bookseller,) 1682. Another issue of the edition Amsterdam, J. Rieuwertsz, 1682. Some copies with additional gathering 4R: Afgedrongen nareden tot verdedinge deeses tweeden druks.

4°: π1 *-5*4 A-2E4 2G-3K4 χ3K4 3L-4Q4.

168204 - a1 *3 eer$ : a2 5*3 lloit$jusqu'à - b1 A e : *b2 4Q2 hymelea

168204 - a1 *3 eer$ : a2 5*3 lloit$jusqu'à - b1 A e : b2 4R3 aders$he

Ref.: NCC.

A(2). Lw. L. U(2).

 

1682.04

Strada, Famiano

[F. Strada. De bello Gallico. Spanish] Primera [-Tercera] decada de las guerras de Flandes. Escríta én Latín por el P. Famiano Estrada, de la Compañia de Jesus. Y traducida en Romance, por el P. Melchor De Novar, de la misma Compañia. En Colonia, 1682.

2°: 3 volumes.

168202

Ref.: WorldCat.

London Library.

 

1682.05

Theatrum

Theatrvm statvvm regiæ celsitvdinis Sabavdiæ dvcis, Pedemontii principis. [By Joan Blaeu]. Amstelodami, apud hær. J. Blaev, 1682. Engraved title-page volume 1: Pedemontium florentissimum Italiæ latus; volume 2: Sabavdia velocis ivstitiæ et mavortiæ virtvtis antiqva sedes.

2°: 2 volumes ; 1#π1,2 a-k1 A-3P1 [3Q-3R]1 2#π1,2 a-e1 A-4O1 [4P]1.

Dl. 1: 168202 - a1 a $ : a2 k ic - b1 A s : b2 3P e$Do

Dl. 1: 168202 - a1 a IO : a2 k ic - b1 A s : b2 3P e$Do

Dl. 2: 168202 - a1 a be : a2 e m$ - b1 A m$ : *b2 4N $ordin

Ref.: Klaversma e.a. 1999, nrs. 1413-1414; Koeman I, Bl. 75-76.

A. H(3). HLSB. L(3). GB-L.

 

1682.06

Vries, Simon de

Curieuse aenmerckingen der bysonderste Oost en West-Indische verwonderens-waerdige dingen. By S. de Vries. Utrecht, J. Ribbius bookseller, 1682.

4°: 2 volumes (volume 1: *-8*4 a-o4 A-3Q4 *3Q-4*3Q4 5*3Q2 χ2 3R-8L4; volume 2: π4(-π4) a-2i4 2k2 A-4F4 χ4G1 *4G-3*4G4 4*5G-5*5G4 6*6G4 7*7G2 χ4 4G4(-4G1) 4H-9O4 [9P]1).
volume 1: 168204 - 1a1 *3 -A : 1a2 8*3 eelerley$ander - 2a1 (a) t$S : 2a2 (o)3 $der - b1 A e : b2 (8L)3 $haeren$waen
volume 2: 168204 - 1b1 a e : 1b2 2k2 dueri - 2b1 A Ge : 2b2 9O3 ennen,$1309.$Versch
Ref.: Landwehr 58.

A(2). A-VU. DTU. H. L. U. GB-L.

 

1682.07

Willis, Thomas

Opera omnia. By Thomas Willis. Corrected enlarged edition by G.L. Blasius. Amstelædami, apud H. Wetstenium, 1682.

4°: π2 2π4 *4 A-Y4 Z2, 2*2 2A-P4 2Q2, †2 3A-T4, 3*2 4A-E4 4F2, 4*4 a-2d4 2e1, 5*4 5A-2P4 (3T4 blank).

168204 - 1a1 *2 am : 1a2 *3 t$te - 1b1 A n : 1b2 Z2 $in$ - 2a1=2a2 *2 at - 2b1 A $d : *2b2 P3 rte - 3b1 (A) au : 3b2 (T3) 30.$ - 3a1=3a2 *2 men - 4b1 A $p : 4b2 F2 $c - 4a1 *2 lut$ : 4a2 *3 o - 5b1 A i : 5b2 2e er - 5a1=*5a2 *2 liu - 6b1 A sp : 6b2 2P3 ugen

Ref.: NCC.

A(2). Hga. L. GB-L. U.

 

1682.08

Bible

[Bible. Dutch] Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture. Dordrecht, (colophon: printed by) H. and J. Keur, Amsteldam, M. Doornick, 1682.

2°: *2 a8 b10 A-2O8 2P6, 2*2 2A-Q8 2R6, 3*2 2a10 3a-v8 3x4, 4*2 3A-G8 3H10.

168202 - 1a1=1a2 *2 e$ - 2a1 (a) i,$ : 2a2 b6 .$1, - 1b1 A te$ : *1b2 2P3 s$wy$sijn - 3a1=3a2 (*2) ens$g - 2b1 A e : 2b2 R4 lver, - 4a1=4a2 *2 ore - *5a1 (a2) Doo : 5a2 (a6) ,$Act - 3b1 (a) ijd : 3b2 (x3) verkla - 6a1=6a2 (*2) et$te - 4b1 A h : 4b2 H6 t$w

Ref.: Poortman e.a. 1995.

A(3). Hga. Hm. HLME. L. GB-L. U.

 

1683.01

Barrios, Daniel Levi Miguel de

Triumpho del govierno popular y de la antiguedad Holandese [Amsterdam, 1683]. Part of:

[Works. By Daniel Levi Miguel de Barrios]. [Amsterdam, ca. 1683].

8°: 2 volumes (volume 1: 400 irregularly signed folia; volume 2: 84 irregularly signed folia).

Volume 1 in different versions (Roest). Printed in Amsterdam by Y. de Cordoba?.

volume 1: 000008

volume 2: 000008

Ref.: W.C. Pieterse, Daniel Levi de Barrios als geschiedschrijver van de Portugees-Israelietische gemeente te Amsterdam in zijn 'Triumpho del govierno popular', Amsterdam 1968.

A(2). GB-L(2).

 

1683.02

Dale, Antonius van

De oraculis ethnicorum dissertationes duæ. By Antonius van Dale. Amstelædami, apud H. and vid. T. Boom, 1683.

8°: *-2*8 A-2I8 2K6.
168308 - a1 *3 uor : a2 2*5 nebr - b1 A r : b2 2K4 racul
Ref.: Landwehr 59.

A(3). H. L. U(2). GB-L.

 

1683.03

Hollandse Mercurius

Hollandse Mercurius, verhalende de voornaemste saken [...] die, in en omtrent de Vereenigde Nederlanden, en elders in Evropa, in het jaer 1682, zijn geschiedt. Part 33. Haerlem, printed by [wed.] A. Casteleyn, 1683.

4°: †4(-†4) A-2I4.
168304 - a1=a2 †3 D - b1 A e : b2 2I2 e$Bos
Ref.: Landwehr 8.

A. A-VU. H. Hga. L(2). U(3). GB-L.

 

1683.04

Horstius, Jacobus Merlo

Paradisvs animæ christianæ. By Jacobus Merlo Horstius. Col. Agrippinæ, sumpt. B. ab Egmondt & sociorum, 1683. Printed in the Netherlands (Weller).

168308

Ref.: NCC.

N. Maastricht.

 

1683.05

Sweerts, Hieronymus

Innerlycke ziel-tochten op't H. avontmaal. By Hieronymus Sweerts. 2nd corrected enlarged impression. Amsterdam, H. Sweerts, 1683.

8°: πA8 A-C8, 2A-M8 (lacks 2M8, blank?).

168308 - a1 A4 estu : a2 A5 Co - 1b1 A r$ : 1b2 C4 els$go - 2b1 A $G : 2b2 M4 eyt,$

Ref.: Becker (‘Der Titelstich ist zwar (undeutlich) signiert ‘R. de Hooghe’, stammt aber nicht von diesem Künstler’).

H(2).

 

1684.01

Ghelen, Johann van 

[J. van Ghelen. Relazione Compendiosa, ma veridica di qvanto e' passato nel famoso assedio dell' Imperial Residenza di Vienna, attaccata da'i Turchi li 14. di Luglio, e liberata li 12. di Settembre 1683. French] Relation succinte et veritable de tout ce qui s'est passé pendant le siege de Vienne, residence de Sa Majesté Imperiale, assiegée par les Turcs depuis le 14. juillet jusqu'au 12. de septembre 1683. By G.V. Geelen. Translated into French by J.N.D.N. Se vend á Bruxelles chez Jean Leonard, 1684.

4°.

168404

Ref.: Landwehr 60.

BNF. NYPL.

 

1684.02a

Hollandse Mercurius

Hollandse Mercurius, verhalende de voornaemste saken [...] die, in en omtrent de Vereenigde Nederlanden, en elders in Evropa, in het jaer 1683, zijn geschiedt. Part 34. Haerlem, printed by [wed.] A. Casteleyn, 1684.

4°: *4 A-2I4.
168404 - a1=a2 *3 nd - b1 A om : b2 2I3 .$De
Ref.: Landwehr 8.

A. A-VU. H. Hga. L(2). U(2). GB-L.

 

1684.02b

Hollandse Mercurius

Hollandse Mercurius, verhalende de voornaemste saken [...] die in en omtrent de Vereenigde Nederlanden, en elders in Evropa, in het jaer 1683 zijn geschiet. Part 34. Haerlem, pr. [wed.] A. Casteleyn, 1684.

4°: *4 A-3I4.

168404 - a1=a2 *3 ran - b1 A om : b2 2I3 id.$

Ref.: Landwehr 8 variant.

U.

 

1684.03

Manesson Mallet, Alain

Les travaux de Mars, ou L'art de la guerre. By Allain Manesson Mallet. Latest edition. Amsterdam, J. and G. Janson à Waesbergue, 1684.

8°: 3 volumes (volume 1: ā8 ē4 A-N8 O8(O5+O*8) P-Y8 Z4 2A2; volume 2: ā8 A-X8 Y4 (lacks ā8, blank?)).
volume 1: 168408 - a1 ā3 'H : *a2 ē2 es$ - b1 A $ : b2 2A age
volume 2: 168408 - a1 ā3 ns$ : a2 ā4 T - b1 A r : *b2 V2 $hu
Ref.: Landwehr 21 noot.

A. GB-L.

 

1684.04

Marlois [= Romeyn de Hooghe]

Vette koe van Farao gy moet weten. dat gy van magere kunt werden gegeten. Fabel van de koeyen, de herder, en de wolf. By Marlois (pseud. of Romeyn de Hooghe). Amsterdam, printed for Coppen Heerschaps in de spiegel van raesheeren, [1684].

1°.

000001.

Ref.: NCC.

H.

 

1685.01

Antonides van der Goes, Johannes

De Ystroom. 4 parts. By J. Antonides van der Goes. Amsterdam, J. Rieuwertsz., P. Arentsz. and A. Magnus booksellers, 1685.

4°: *-4*4 A-R4 S4(-S4).

168504 - a1 *3 op : a2 4*2 l$twale - b1 A e : b2 S2 n$r
Part of: J. Antonides van der Goes, Poetry, 1685:Gedichten. By J. Antonides vander Goes.
Amsterdam, J. Rieuwertsz., P. Arentsz. and A. Magnus booksellers, 1685.

4°: *-4*4 2*-4*4 A-S4, 2A-2Q4, 3*4 3A-K4, 44*-6*4 (*1, 46*4 blank).

Contains: J. Antonides van der Goes, De Ystroom, 1685; and Idem, Trazil, 1685. Some copies contain the edition 1671 of De Ystroom.
168504 - 1a1 *3 het : 1a2 4*3 aa$'t$L - 2a1 *3 op : 2a2 4*2 l$twale - 1b1 A e : 1b2 S2 n$ri - 2b1 A o : 2b2 2Q3 $op$ - 3b1 A $d : 3b2 K3 $vy - 4b1 * ns : 4b2 f6*2 op$'t$heerelijk
168504 - 1a1 *3 h : 1a2 4*3 aa$'t$L - 2a1 *3 op : 2a2 4*2 l$twale - 1b1 A e : 1b2 S2 aer - 2b1 A o : 2b2 2Q3 $op$M - 3b1 A d : 3b2 K3 $vy - 4b1 * ns : 4b2 f6*2 op$'t$heerelijk
168504 - 1a1 *3 h : 1a2 4*3 aa$'t$L - 2a1 *3 op : 2a2 4*2 l$twale - 1b1 A e : 1b2 S2 n$ri - 2b1 A o : 2b2 2Q3 $op$ - 3b1 A $d : 3b2 K3 $vy - 4b1 * ns : 4b2 f6*2 op$'t$heerelijk
168504 - 1a1 *3 ie

Ref.: Landwehr 9 noot; Van der Steur 20.
A. ALRA. A-VU(2). H. L(2). U(2).

 

1685.02

Bake, Laurens

Bybelse gezangen. By Laurens Bake. Amsterdam, for the author, sold by erfg. J. Lescailje, 1685.

4°: π24 2†4(-2†4) a-b4 *4 A-Q4 2Q4 R-2G4 [2H]1.

168504 - a1 † h : a2 *3 g, - b1 A n : b2 2G3 in$mij

168504 - a1 † h : a2 *3 g, - b1 A n : b2 2G3 e$in$m

Ref.: Landwehr 61; Van der Steur 7.

A(2). A-VU. H. L.

 

1685.03

Beroerde

'tBeroerde Engeland en Schotland, of Historisch verhaal, van de laaste opstant [...] tegens de tegenwoordige regeerende konink Jacobus de II. Gorkom, M. van Vreden, 1685.

12°: *4 A-L12 M12(-M8) N-R12 S12(-S3) T-V8 X1. Engraved title-page: Verhaal vande laeste beroerte in Engeland en Schotland.
168512 - a1=a2 *3 ela - b1 A z : b2 X N$
Ref.: Schuytvlot.

A.

 

1685.04a

Hollandse Mercurius

Hollandse Mercurius, verhalende de voornaemste saken [...] die, in en omtrent de Vereenigde Nederlanden, en elders in Evropa, in het jaer 1684, zijn geschiet. Part 35. Haerlem, printed by [wed.] A. Casteleyn, 1685.

4°: π4(-π4) A-2R4 (lacks 2R4, blank?). A1v, line 1-2: behooren in | te.
168504 - b1 A $ : b2 2R2 ie$ge
Ref.: Landwehr 8.

A. A-VU. L(2). U(2).

 

1685.04b

Hollandse Mercurius

Hollandse Mercurius, verhalende de voornaemste saken [...] die, in en omtrent de Vereenigde Nederlanden, en elders in Evropa, in het jaer 1684, zijn geschiet. Part 35.Haerlem, pr. [wed.] A. Casteleyn, 1685.

4°: π4(-π4) A-2R4 (lacks 2R4, blank?). A1v, line 1-2: behooren | in te

168504 - b1 A ,$ : b2 2R2 e$geg

Ref.: Landwehr 8 variant.

H. Hga. GB-L. U.

 

1685.05

Hooghe, Romeyn de

Villa angiana, Vulgo het Perc van Anguien. Romanus de Hooghe delin. et sculpsc. Amst[elodami], Bat., N. Visscher [1685].

1°.

000001

Ref.: WorldCat.

NYPL.

 

1685.06

La Fontaine, Jean de

Contes et nouvelles en vers. By De La Fontaine. New edition. Amsterdam, H. Desbordes, 1685.

12°: 2 volumes (volume 1: π1 *8 A-I12 K10; volume 2: *4 A-I12).

volume 1: 168512 - a1 *2 eu : a2 *4 ux$ - b1 A v : b2 K6 en$p

volume 2: 168512 - a1=a2 *2 es$p - b1 A u : *b2 I5 it$l'

Ref.: Landwehr 62; Van der Steur 8.

A. GB-L.

 

1685.07

Leeuwenhoek, Antoni van

Ontdeckte onsigtbaarheeden. By Antoni van Leeuwenhoek. [Leiden, C. Boutesteyn], 1685.

4°: π1 and 9 parts. Title-page engraved by R. de Hooghe. Contains 9 separately entered parts with essays on microbiology: 24 letters to the Royal Society in London, written between 25 April 1679 and 10 July 1686 (in later editions numbered 28-52), but not published in numerical order, at Leiden in 1684 (by D. van Gaesbeeck) and in 1685-1686 (by C. Boutesteyn): Dobell-Schierbeek nr 20 part I (cf. nr 8) = nr 1-9 (nr 1: letters 32-33,39; 2:37; 3:40; 4:41; 5:38,42-43; 6:44-45; 7:46-47; 8:28-31,34-36; 9:48-52); letters 34-36 in contemporary index considered as separate part: tien eerste tractaten.
168504
Ref.: NCC.

A(3). DTU. H(2). L(2). U(2). GB-L.

 

1685.08

Linden, Cornelius van der

Leven en daaden van Johannes Sobietzki de III, tegenwoordig-regeerende koning van Polen. By Vander Linde. Amsterdam, J. and T. ten Hoorn, J. Bouman and A.D. Oossaan, 1685.

4°: π4 A-2Z4 2A-3H4.
168504 - 1b1 A f : 1b2 2Z3 g$van - 2b1 A n : 2b2 3H3 en$Stil
Ref.: Schuytvlot.

A. H. L. U.

 

1685.09

Manesson Mallet, Alain

Les travaux de Mars, ou L'art de la guerre. By Allain Manesson Mallet. Latest edition. Amsterdam, J. and G. Janson à Waesbergue, 1685.

8°: 3 volumes (volume 3: åa4 åe2 A-2A8 2B4 2C2).
volume 3: 168508 - a1 åa3 rtie : a2 åe va - *b1 A5 iqu : *b2 2A3 quan
Ref.: Landwehr 21 noot.

A. GB-L.

 

1685.10

Nani, Giovanni Batista Felice Gasparo

[G. Nani. Historia della republica Veneta. Dutch] Historie der republyke van Venetie. By Baptista Nani. Translated from the Italian by W.B. [= W. Blaeu]. Amsteldam, A. Magnus bookseller, 1685.

4°: *-2*4 A-4H4 4I1; (volume 2: 1700.06).
168504 - a1 *3 n$o : *a2 2*2 yven - b1 A r : b2 4I 84,
Ref.: Schuytvlot.

A(2).

 

ca. 1685.01

Allard, Carel

Orbis habitabilis oppida et vestitus. = Des bewoonden waerelds steden en dragten. Engraved by Carel Allard. Amsterdam, C. Allard, [ca. 1685].

2°: π2 A-C2 [D]1 and engraved folia.
000002 - b1 A2 het : b2 C2 ude
Ref.: NCC.

A. H.

 

1686.01

Burnet, Gilbert

[G. Burnet. The history of the reformation of the Church of England. Dutch] Historie van de reformatie der Kerke van Engeland. By Burnet. Translated from the English. Amsterdam, J. ten Hoorn and A.D. Oossaan booksellers, 1686.

4°: 2 volumes (volume 1: *-2*4 A-4N4 4O2, 2A-2Y4; volume 2: *-2*4 3*1 A-4T4 4V2, 2A-2X4 a-d4 (lacks d4, blank?)).
volume 1: 168604 - a1 *3 t'o : a2 2*3 olg - 1b1 A en : 1b2 4O2 lt$leefde - 2b1 A m : 2b2 2Y5 ande
volume 2: 168604 - a1 *2 ger : a2 3* eri - 1b1 A , : 1b2 4V2 $verbran - 2b1 A n : 2b2 2X3 rdrag - c1 (a) e$ : c2 (d3) wt,$
Ref.: Landwehr 68.

A. H(2). N. U.

 

1686.02

Courtilz de Sandras, Gatien de

[G. de Courtilz de Sandras. Nouveaux interêts des princes de l'Europe. Dutch] Nieuwe interesten der vorsten van Europa. [By Gatien de Courtilz de Sandras]. Translated from the French. Bolwaart, A. Pietersz., 1686.

12°: *12 A-2B12 C6.
168612 - a1 *3 nd : a2 *7 ate - b1 A h : b2 2C4 root
Ref.: NCC.

A. A-VU.

 

1686.03

Dagverhaal

Dagverhaal van de vermaarde belegering der sterke stad Buda, of Offen, door de zeeghaftige wapenen van [...] Leopoldus de I. Amsterdam, A.D. Oossaan bookseller, 1686.

4°: */A4 A2 B-K4 L2.

168604 - a1=a2 *2 ,$ - b1 A3 et : b2 L yn

168604 - a1=a2 *2 , - b1 A3 et$ : b2 L yn

Ref.: Knuttel 12506.

A(2). A-VU. H. Hm. L(2). GB-L. U.

 

1686.04a

Hollandse Mercurius

Hollandse Mercurius, verhalende de voornaemste saken [...] die, in en omtrent de Vereenigde Nederlanden, en elders in Evropa, in het jaer 1685, zijn geschiet. Part 36. Haerlem, printed by [wed.] A. Casteleyn, 1686.

4°: π4(-π4) A-2L4. A1, line 7: voorgaenden

168604 - b1 A n : b2 2L3 ver$a

Ref.: Landwehr 8.

A-VU. Hga. L. GB-L. U(2).

 

1686.04b

Hollandse Mercurius

Hollandse Mercurius, verhalende de voornaemste saken [...] die in en omtrent de Vereenigde Nederlanden, en elders in Evropa, in het jaer 1685 zijn geschiet. Part 36. Haerlem, pr. [wed.] A. Casteleyn, 1686. 

4°: π4(-π4) A-2L4. A1, line 7: voorgaende

168604 - b1 A ae : b2 2L3 ver$

Ref.: Landwehr 8 variant.

H. L. U(2).

 

1686.05

Leeuwenhoek, Antoni van

Ontledingen en ontdekkingen van de cinnaber naturalis, en bvs-poeder [...] been [...] galnoot [...] zaden [...] en [...] eyken-hout [...]. Vervat in verscheide brieven, geschreven aan de [...] Koninglyke [...] Societeit tot Londen. By Antoni van Leeuwenhoek. Leyden, C. Boutesteyn bookseller, 1686.

4°: A-O4 (O4 blank). Letters 48-52. Dobell-Schierbeek 9. Part of: A. van Leeuwenhoek, Letters, Selection A, 1685.
168604 - b1 A2 n,$ : b2 O2 $ee
Ref.: NCC.

A(9). DTU. H(2). L(3). N. R. U(3). GB-L.

 

1686.06

Manesson Mallet, Allain

[A.M. Mallet. Les travaux de Mars. Dutch] De werken van Mars of de konst des oorlogs. By Allain Manesson Mallet. Translated from the French. 2nd corrected enlarged impression. Amsterdam, J. and G. Janssonius van Waesbereg[!] en compagnie, 1686.

8°: 3 volumes: 1#*8 2*4 A-2A8 2#*8 2*4 A-Y8 (*1 blank) 3#*8 A-2B8 2C4 (2C4 blank).

Dl. 1: 168608 - a1 *4 heb : a2 2*3 rken, - b1 A w : *b2 S $e

Dl. 2: 168608 - a1 *4 de$ : a2 2*2 uwen - b1 A , : *b2 X2 ogel

Dl. 3: 168608 - a1 *3 $R : a2 *5 te$ - *b1 B3 ate : b2 2C3 een$

Ref.: Landwehr 21 noot.

A. R.

 

1686.07

Eusebius Pamphili

[Eusebius Pamphili. Historia ecclesiastica. French] Histoire de l'Eglise. By Eusébe et al. Translated and compiled by L. Cousin. Copy: Paris, D. Foucault, 1686.

12°: 5 volumes (volume 1: A-X12 2A-N12; volume 2: A-T12; volume 3: A-Y12 Z6; volume 4: A-R12 S4 (S4 blank); volume 5: A-P12 Q2). Printed in the Netherlands (Brunet). Collection of several texts on church history by Eusebius Caesariensis, Socrates Scholasticus, Sozomenus, Theodoretus Cyrensis and Evagrius Ponticus. Volume I, part 2: Histoire de la vie de l'empereur Constantin.
volume 1: 168612 - 1b1 A3 $so : 1b2 X7 autr - 2b1 A2 vou : 2b2 N7 tanti
volume 2: 168612 - b1 A2 leux : b2 T7 t$bât
volume 3: 168612 - b1 A2 la$pe : b2 Z4 de$
volume 4: 168612 - b1 A2 bles$ : b2 S2 nne
volume 5: 168612 - b1 A2 ntes : b2 Q2 ire$
Ref.: NCC.

A. A-VU. U(4). GB-L.

 

1686.08

Redi, Franciscus

Opvscvlorvm pars prior, sive Experimenta circa generationem insectorum. By Franciscus Redi. Amstelædami, apud H. Wetstenium, 1686. Engraved title-page: De insectis.

12°: *6 A-I12 K10 L-M12 (M12 blank).

168612 - a1 *3 oss : a2 *5 ru - b1 A s : b2 M7 re$e

Ref.: Schuytvlot.

A(2). L. GB-L(2).

 

1686.09

Du Toict, Dionysius

Hollands heyll' en rampen. By Dionysius Du Toict. Amsterdam, J. ten Hoorn bookseller, 1686.

4°: *-2*4 A-2V4 2X2 2A-3K4 3A-C4 (3C4 blank).

168604 - a1 *3 eer : a2 2*3 lieve - 1b1 A - : 1b2 2X2 en,$j - 2b1 A , : 2b2 3K3 etaamt - c1 A d : c2 C3 too
Ref.: Landwehr after 61 (wrong year 1685).

A. H(2). HLSB. L. U(2). GB-L.

 

1686.10

Verlove, Karel

Uytbreyding over de heylige lofzangen. By Karel Verlove. Amsterdam, J. ten Hoorn bookseller, sold by the author (= K. Verlove), 1686.

8°: *8 A-2B8 (lacks *8, blank?).

168608 - a1 *3 lle$ : a2 *5 an$ - b1 A w : b2 2B5 dorst

168608 - a1 *3 lle$ : a2 *5 an - b1 A $w : b2 2B5 dorst

Ref.: Klaversma e.a. 1999, nr. 1440.

A(2). H. L.

 

1686.11

Vries, Simon de

Historische oeffeningen ontrent allerley aenmercklijcke, gewightige, nauwkeurige en gemoed-vervrolijckende stoffen. By S. de Vries. Amsterdam, A.D. Ooszaen bookseller, 1686.

8°: *4 A-2Q8 2R4.
168608 - a1 *3 ,$ : a2 *4 pe - b1 A d : *b2 2R2 lerle
Ref.: Landwehr 70.

A(2). H. L.

 

1686.12

Dio Cassius

[Dio Cassius. Rōmaikōn historiōn. French] Histoire romaine, écrite par Xiphilin, par Zonare et par Zosime. [By Dio Cassius]. Translated from the Greek by L. Cousin. Copy: Paris, veuve D. Foucault, 1686. Printed in the Netherlands?

12°: *12 A-T12 χ2 V-2K12 2L4 (T10-12, χ1 blank).

168612 - a1 *3 $a : a2 *6 eté - b1 A e : b2 2L3 e$H

Ref.: Schuytvlot.

A. L.

 

1687.01

Browne, John

Myographia nova sive Musculorum omnium [...] descriptio. By Joannes Browne. (2nd corrected edition). Lvgdvni Batavorvm, apud J. Mouckee (engraved title-page: bibl.), 1687.

2°: π1 *-2*2 A-O2 [P]2 (with folding table).

168702 - a1 *2 $co : a2 2*2 ura - b1 A c : *b2 O is

Ref.: Schuytvlot.

A. Hga. L. GB-L.

 

1687.02

Dale, Antonius van

[A. van Dale. De oraculis ethnicorum dissertationes duæ. Dutch] Verhandeling van de oude orakelen der heydenen. By Anthoni van Dale. Amsterdam, printed by H. Boom and wed. D. Boom, 1687.

8°: *8 A-2M8 2N2 a8 (and 7 engraved folia with typoghrapical text; a8 blank). Another issue of the edition Haerlem, J.G. Geldorp, 1687.
168708 - a1 *3 id$ : a2 *5 ijd - b1 A d : b2 2N2 plaatse - c1 a g : c2 a5 he
Ref.: Landwehr 71; Van der Steur 23.

A(4). H. Hm. U.

 

1687.03

Dale, Antonius van

[A. van Dale. De oraculis ethnicorum dissertationes duæ. Dutch] Verhandeling van de oude orakelen der heydenen. By Anthoni van Dale. Haarlem, J.G. Geldorp, 1687.

8°: *8 A-2M8 2N2 a8 (and 7 engraved folia with typoghrapical text; a8 blank). Another issue of the edition Amsterdam, H. Boom and wed. D. Boom, 1687.
168708 - a1 *3 id$ : a2 *5 ijd - b1 A d : b2 2N2 plaatse - c1 a g : c2 a5 he
Ref.: Landwehr 71 noot.

H.

 

1687.04a

Hollandse Mercurius

Hollandse Mercurius, verhalende de voornaemste saken [...] die in en omtrent de Vereenigde Nederlanden, en elders in Evropa, in het jaer 1686 zijn geschiet. Part 37. Haerlem, printed by [wed.] A. Casteleyn, 1687.

4°: π4(-π1) A-2I4. A1, line 5-6: de | Leckernye

168704 - b1 A $e : b2 2I3 d:,$El

Ref.: Landwehr 8.

A-VU. Hga. L. GB-L. U(2).

 

1687.04b

Hollandse Mercurius

Hollandse Mercurius, verhalende de voornaemste saken [...] die in en omtrent de Vereenigde Nederlanden, en elders in Evropa, in het jaer 1686 zijn geschiet. Part 37. Haerlem, printed by [wed.] A. Casteleyn, 1687.

4°: π4(-π4) A-2I4. A1, line 5-6: de Lec- | kernye

168704 - b1 A $A : b2 2I2 leon

Ref.: Landwehr 8 variant.

H. L. U(2).

 

1687.05

Lavater, Ludwig

De spectris, lemuribus et magnis, atque insolitis fragoribus, variisque præsagitionibus [...] liber unus. By Ludov. Lavaterus. 4th corrected edition. Lugd. Batav., apud J. Luchtmans bibl., 1687.

12°: *12 B-O12.
168712 - b1 *3 NO : b2 O7 itio
Ref.: Landwehr 56 noot.

A. L. GB-L.

 

1687.06

Leeuwenhoek, Antoni van

Anatomia seu interiora rerum, cum animatarum tum inanimatarum [...] epistolis [...] comprehensa. By Antonius à Leeuwenhoek. Lugduni Batavorum, apud C. Boutesteyn bibl., 1687 (engraved title-page: 1685). Engraved title-page: Epistolæ. Gatherings A-K also issued separately as: A. van Leeuwenhoek, Letters, Latin, Sel., 1685.

4°: *4 A-K4 2A-3I4 3K2 (lacks A1, K4, blank?).

168704 - a1=a2 *3 ta - 1b1 A2 cces : 1b2 K3 ,$ - 2b1 2A cti : 2b2 3K2 tò$accre

Ref.: NCC.

A. DTU. L. GB-L(2).

 

1687.07

Manesson Mallet, Alain

[A.M. Mallet. Les travaux de Mars. German] Kriegs-Arbeit, oder Kriegs-Kunst. By Allain Manesson Mallet. Translated from the French into German. Corrected enlarged impression. Amsterdam, Wolfgang, Waesbergen, Boom, von Someren, and Goethals booksellers, 1687 (engraved title-page: 1686).

8°: 3 volumes (volume 1: *8 2*4(-2*4) A-2A8; volume 2: π1 *8 A-Y8; volume 3: *8 A-2B8 (2B8 blank)).
volume 1: 168708 - a1 *3 Hie : *a2 2* v - *b1 A4 n$ : *b2 Q4 m$th
volume 2: 168708 - a1 *2 ehr : a2 *5 ässe - b1 A s : b2 Y5 ,$wel
volume 3: 168708 - a1 *3 vo : a2 *5 bre - *b1 B2 $die : *b2 2A2 eren,
Ref.: Landwehr 21 noot.

A.

 

1687.08

Bible

[Bible. Dutch] Biblia, dat is: de gantsche H. Schrifture. Amsterdam, J. Appelaar bookseller (title-page 2*1: printer), 1687. Includes Apocrypha. Another issue of the editions Amsterdam, H. Sweerts, 1687; Haerlem, J. Albertsz. van Beverwyk, 1687; and Amsterdam, G. de Groot, 1687.

2°: *2 a-d4 e6 A-3H6 3I8, 2A-Z6 22A8 2a-k6 2l4, 2*2 3a-c4 3A-2D6 32E8 (32E8 blank).

168702 - 1a1=1a2 *2 el - 2a1 (a) .$en : 2a2 (e)4 n.$3 - 1b1 A 6. : 1b2 3I5 den$van$ - 2b1 A2 aer : 2b2 2A5 chte$wa - 3b1 (a2) ynen$ : 3b2 (l3) ooft$ - 3a1=3a2 *2 n$o - 4a1 (a) a : 4a2 (c)3 6.$ - 4b1 A he : 4b2 2E5 st$openb

Ref.: Poortman e.a. 1995.

A.

 

1688.01

Galle, Servaas

Dissertationes de Sibyllis, earumque oraculis. By Servatius Gallaeus. Amstelodami, apud H. and vid. T. Boom, 1688.

4°: [*]4 2*4 a-c4 A-4R4 (lacks 4R4, blank?).
168804 - 1a1 2* Spi : 1a2 2*3 tur$v - 2a1 a $S : *2a2 b3 cta - b1 A e$ : b2 4R3 e$Maria
Ref.: Landwehr 72; Van der Steur 11.

A. H. L. U. GB-L(3).

 

1688.02a

Hollandse Mercurius

Hollandse Mercurius, verhalende de voornaemste saken [...] die in en omtrent de Vereenigde Nederlanden, en elders in Evropa, in het jaer 1687 zijn geschiet. Part 38. Haerlem, printed by [wed.] A. Casteleyn, 1688.

4°: π4(-π4) A-2F4 2G2. A1, line 3: Hollantsen

168804 - b1 A i : *b2 2G uber

Ref.: Landwehr 8.

A-VU. Hga. L. GB-L. U(3).

 

1688.02b

Hollandse Mercurius

Hollandse Mercurius, verhalende de voornaemste saken [...] die in en omtrent de Vereenigde Nederlanden, en elders in Evropa, in het jaer 1687 zijn geschiet. Part 38. Haerlem, pr. [wed.] A. Casteleyn, 1688.

4°: π4(-π4) A-2F4 2G2. A1, line 3: Hollandse

168804 - *b1 A2 ,$d : *b2 2G uber

Ref.: Landwehr 8 variant.

H. L. U.

 

1688.03

La Fontaine, Jean de

Fables choisies et par lui reveuës, corrigées et augmentées de nouveau. By de La Fontain. [Engr. by H. Cause]. Part 1. Suivant la copie imprimé á Paris, & se vendent á Anvers, chez H. van Dunewalt, marchand libraire au Marché aux Oeufs, aux 3. moins, 1688.

8°.

168808

Ref.: Landwehr 73.

H.

 

1688.04

Mézeray, François Eudes de

Histoire de France avant Clovis. By De Mezeray. Amsterdam, A. Wolfgang, 1688.

12°: *4 †2 A-2A12 2B8.

168812 - 1a1=1a2 *3 Eg - 2a1 † $l : 2a2 †2 se - b1 A t$ : b2 2B5 ages

Ref.: Wilson 14.

A. A-VU. H. L. GB-L. U.

 

1688.05

Papenbroeck, Daniel van

Ex tomo septimo Danielis Papebrochii De actis sanctorum, Maii die trigesima. Antverpiæ, Apud M. Knobbarum, 1688.

4°: π2 A-R4.

168804

Ref.: WorldCat.

Stockholm-KB.

 

1689.01

Bidloo, Govard

'sGraavenhaage zegevierende; op den dag der krooning van haare majesteyten, Willem en Marie. (By Govard Bidloo). 'sGravenhage, M. Uytwerf bookseller, [1689].

4°: π1 2π4 (-2π1) A-G2.
000004 - b1 A E : b2 G $
Ref.: Landwehr 74.

A. A-VU. H(2). Hga. L(2). U. GB-L.

 

1689.02

Colonius, Johannes

Nederlants lof-offer, voor Gods boven wonderlijke verlossinge, over den CXXIV. psalm. By Johannes Colonius. Utrecht, J. van Stuyvesant, 1689.

4°: [*]4 2*-6*4 7*/A4 B-M4 2A-2A4 22B2. Engraved title-page: Nederlandse lofoffer. Incorporates: J. Colonius, Nodige ziel-bewerkende gedagten en meditatien, 1689.
168904 - a1 2* gt$ : a2 7*1 t$merg$van$'s$ - 1b1 A2 $uyt : 1b2 M3 p$de - 2b1 A2 e$be : 2b2 2B ,$
Ref.: NCC.

A. A-VU.

 

1689.03

Sibyllina oracula

[Sibyllina oracula. Greek and Latin] Sibulliakoi chrêsmoi, hoc est Sibyllina oracula. Edited by S. Galle. Amstelodami, apud H. and vid. T. Boom, 1689.

4°: *-3*4 4*2 a-5k4 5l1 A-Q4. Gathering a-b in two different impressions.
168904 - a1 *3 . : a2 4*2 fracta$pe - 1b1 a $a : *1b2 5k3 m$facti$fu - *2b1 B m$ : 2b2 Q3 ctio
168904 - 1b1 a m$ : *1b2 5k3 m$facti$fu
Ref.: Landwehr 75.

A. A-VU. H. L. U. GB-L(3).

 

1689.04

Groot, Hugo de

De jure belli ac pacis libri tres. By Hugo Grotius. Annotated by J.F. Gronovius. Amstelodami, sumpt. Janssonio-Waesbergiorum, 1689.

8°: *-3*8 A-3V8 3X2. Another issue of the edition Amstelodami, sumpt. A. à Someren, 1689.
168908 - a1 *4 ren : a2 3*5 orali - b1 A j : b2 3X2 $vend
Ref.: Landwehr 7 noot.

A. H. U.

 

1689.05

Groot, Hugo de

De jure belli ac pacis libri tres. By Hugo Grotius. Annotated by J.F. Gronovius. Amstelodami, sumpt. A. à Someren, 1689.

8°: *-3*8 A-3V8 3X2. Another issue of the edition Amstelodami, sumpt. Janssonio-Waesbergiorum, 1689.
168908 - a1 *4 ren : a2 3*5 orali - b1 A j : b2 3X2 $vend
Ref.: Landwehr 7 noot.

A. H. U.

 

1689.06

Hollandse Mercurius

Hollandse Mercurius, verhalende de voornaemste saken [...] die in en omtrent de Vereenigde Nederlanden, en elders in Evropa, in het jaer 1688 zijn geschiet. Part 39. Haerlem, printed by [wed.] A. Casteleyn, 1689.

4°: π4(-π4) A-2R4 2S2.

168904 - b1 A n : b2 2S2 ertbev

Ref.: Landwehr 8.

A-VU. H. HHga. L(2). GB-L. U(3).

 

1689.07

Krönungs-Actus

Krönungs-Actus beyder Mayst. Mayst. Wilhelm des Dritten und Maria. zum König und Königin von Grosz-Brittannien etc. worinnen alle von den Bischöffen ... gepflegte Ceremonien ... enthalten. Wie solches in Londen zu West-Münster den 21 April ao. 1689 vorgangen ist. Hamburg. Gedruckt nach der Copey von Londen: und zu bekommen im gülden A, B, C. bey der Börse, 1689. Dutch translation: Knuttel 13192/93 and V. d. Wulp 6496/97.

4°.

168904

A.

 

1689.08

Smids, Ludolph

Oranjes overtogt naar Engeland: of Beschryvinge van Romein de Hooges printen. By Ludolph Smids. Amsteldam, sold by C. Allard, 1689.

8°: π1 *2 2π1 A-E8 F4.
168908 - a1=a2 *2 ch - b1 A B : b2 F3 $o
Ref.: Landwehr 76.

A(2). H. L.

 

1689.09

Dale, Antonius van

Het beroerde Engeland door de maginatien van Vrankrijk gesmeed en belaegd, onder de regeeringh van Jacobus de II. En hersteld, door [...] Willem en Maria. Amsterdam, J.J. Otto bookseller, 1689.

12°: π1 *4 A-L12 M8. Engraved title-page: Het beroert Engeland door Willem de III herstelt.
168912 - a1 *2 nde : a2 *4 $d' - b1 A o : b2 M7 aval
Ref.: Schuytvlot.

A(2).

 

1690.01

Heyden, Jan van der

Beschryving der nieuwlijks uitgevonden en geoctrojeerde slang-brand-spuiten, en haare wijze van brand-blussen. By Jan vander Heide et al. Amsterdam, J. Rieuwertsz, 1690.

2°: †2 π2 A-M2 N1.
169002 - a1=a2 †2 rib - b1 A d : b2 N n
Ref.: Becker.

A(2). H. GB-L.

 

1690.02

Hollandse Mercurius

Hollandse Mercurius, verhalende de voornaemste saken [...] die in en omtrent de Vereenigde Nederlanden, en elders in Evropa, in het jaer 1689 zijn geschiet. Part 40. Haerlem, pr. [wed.] A. Casteleyn, 1690.

4°: *4 A-2N4 2O2.

169004 - a1=a2 *3 ,$e - b1 A Ve : b2 2O $V

Ref.: Landwehr 8.

A-VU. H. HHga. L(2). GB-L. U(3).

 

1690.03

Hooghe, Romeyn de

Afbeeldingen van de 432 tituli van de Pandecten. Leiden, [1690].

1°.

000001

Ref.: NCC.

L.

 

1690.04

Hooghe, Romeyn de

Copye authentijck van de liquidatie van reeckeningen [...] weegens den uytgaef der gelden geëmployeert in het omkoopen der getuygen tegen Romeyn de Hooge. [By Romeyn de Hooghe]. [1690].

4°: A4.
000004 - b1=*b2 A2 art
Ref.: STCN.

A(2). A-VU(2). H. Hm. L(2). U.

 

1690.05a

Bidloo, Govard or Hooghe, Romeyn de?

Extract uyt de politique conferentien, gehouden op Parnassus. Beginnende met het onwêer van den eersten january anno 1690. [By Govard Bidloo or Romeyn de Hooghe?]. S.l. s.n. [1690]. A2, last line: regeringh

4°: A4 B2.

000004 - b1 A2 gh$ : b2 B2 nge

Ref.: NCC.

A(4). A-VU. H(2). Hm. L. U.

 

1690.05b

Bidloo, Govard or Hooghe, Romeyn de?

Extract uyt de politique conferentien, gehouden op Parnassus. Beginnende met het onwêer van den eersten january anno 1690. [By Govard Bidloo or Romeyn de Hooghe?]. S.l. s.n. [1690]. A2, last line: regeering

4°: A4 B2.

000004 - b1 A2 $sti : b2 B2 ene

Ref.: NCC.

A(2). A-VU(2). H. L. U.

 

1690.06

Hooghe, Romeyn de

't Konings Loo. By Mr. Romeyn de Hooghe. S.l. s.n. 1690.

1°.

169001

Ref.: WorldCat.

GB-L maps c.26.b.20.

 

1690.07

Hooghe, Romeyn de

Nieuw oproer op Parnassus. Zijnde een verhael van de valsche getuygen, die den advocaet Niclaes Muys van Holy [...] heeft geworven [...] om te getuygen teegen [...] Romein de Hooge. [By Romeyn de Hooghe]. [1690].

4°: A-D4 E2.
000004 - b1 A2 $sie : b2 E da
Ref.: Knuttel 13547.

A(4). A-VU. H. Hm. L(2). U.

 

1690.08

Hooghe, Romeyn de

Postwagen-praetjen tussen een Hagenaer, Amsterdammer beneficiant, schipper en Frans koopman. [By Romeyn de Hooghe]. [1690].

4°: A-B4 C2. Some copies title misprinted Hgenaer[!].
000004 - b1 A3 Vra : b2 C $m
Ref.: Van der Steur 36.

A(3). A-VU(3). H. Hm. L(2). U.

 

1690.09

Witsen, Nicolaes

Architectura navalis et regimen nauticum. Ofte Aaloude en hedendaagsche scheeps-bouw en bestier. By Nicolaes Witsen. Amsterdam, printed by P. and J. Blaeu, 1690.

2°: *-2*4 3*2 A-4I4 34K2. Engraved title-page: Scheeps bovw en bestier.
169002 - a1 *3 $pa : *a2 2*3 $den - b1 A et : b2 4K $in$Vri
Ref.: Landwehr 16 noot.

A.

 

1690.10

Marlois [= Romeyn de Hooghe]

Twee paarden. Dronkenschap, en Eersucht syn aen 't hollen. Al soú het Land vergaen, wy willen harde bollen. By Marlois (pseud. of Romeyn de Hooghe). S.l. s.n. [1690].

1°.

000001

Ref.: NCC.

A.

 

ca. 1690.01

Dusart, Chr. Jansz.

Renversement de la morale chretienne par les desordres du monachisme [...]. = Omstootinge der christelyke zeden. [By Chr. Jansz. Dusart]. On les vend en Hollande, chez les marchands libraires & imagers, [ca. 1690].

4°: 2 volumes: 1#π1 2π2 3π1 a-b4 c2 A-2A2 2B4 2#A4 (and 25 engraved folia).

volume 1: 000004 - a1 a o : a2 c g - b1 A $s : b2 2B3 Hi

volume 2: 000004 - b1 A2 $zo$ : b2 A3 u$g

Ref.: Landwehr 77.

A-VU. H. L. GB-L.

 

ca. 1690.02

Möller, Johann

Ars notoria Hebraica s. Rationalis Reminiscentia. [By Joh. Möller]. S.l. s.n. [ca. 1690].

Opposite the etchings in ms. of about 1700 the written text of a Hebrew-Latin dictionary.

4°: 109 leaves.

000004

Ref.: Landwehr 78.

H. L.

 

1691.01

Bidloo, Govard

Komste van zyne majesteit Willem III. koning van Groot Britanje, enz. in Holland. (By Govard Bidloo). 'sGraavenhaage, A. Leers bookseller, 1691.

2°: π2 *-2*2 A-2I2.
169102 - a1 * de : a2 2*2 en$O - b1 A z : b2 2I ds
169102 - a1 * de : a2 2*2 en$O - b1 A z : b2 2I s
Ref.: Landwehr 79.

A(2). A-VU. DTU. H. Hga(2). Hm. L(3). U(2). GB-L.

 

1691.02

Europese Mercurius

Europische Mercurius, behelzende al het voornaamste 'tgeen, zo omtrent de zaaken van staat als oorlog [...] is voorgevallen [...]. Twede stuk, Darde deel. Begrypende [...] het jaar 1691. By E.V. philologo-polit. Amsterdam, for the author, sold by T. ten Hoorn, 1691.

4°: A-2A4.

169104 - b1 A3 sse : b2 2A3 onen

Ref.: Klaversma e.a. 1999, nr. 482.

Hga. H. L. GB-L. U.

 

1691.03

Hollandse Mercurius

Hollandse Mercurius, verhalende de voornaemste saken [...] die in en omtrent de Vereenigde Nederlanden, en elders in Evropa, in het jaer 1690 zijn geschiet. Part 41. Haerlem, pr. [wed.] A. Casteleyn, 1691.

4°: π1 *4 A-2X4 2Y2.

169104 - a1 *2 oe : a2 *3 di - b1 A $ : b2 2Y2 Licht,

Ref.: Landwehr 8.

A-VU. H. HL(2). GB-L. U(3).

 

1691.04

Beeck, Barent

De konincklycke triumphe vertoonende alle de eerpoorten [...] opgerecht in 'sGravenhage 1691. ter eere van Willem de III. (By Barent Beeck). 'sGravenhage, B. Beeck, 1691. Engraved title-page: Triomphe dv roy.

8°: A8(A2+*4) B-H8 I4.

169108 - a1 * Y : a2 *3 itta - b1 A3 $di : b2 I4 uy

Ref.: Klaversma e.a. 1999, nr. 786.

A. A-VU. Hga(2). H. Hm. L. GB-L. U.

 

1691.05

Poll, Lucas van de

Laurus Hibernica augustissimi potentissimique Angliae [...] regis Gulielmi III. By Lucas vande Poll. Trajecti ad Rhenum, ex off. F. Halma typ., 1691.

2°: A-H2.
169102 - b1 A2 tis$ : b2 H2 sit.$
Ref.: NCC.

A. H(2). L.

 

1691.06

Beeck, Barent

[B. Beeck. De konincklycke triumphe. French] Le triomphe royal, où l'on voit dêscrits les arcs de triomphe [...] erigez à la Haye, à l'honneur de Guillaume III. (By Barent Beeck). La Haye, B. Beek, [1691]. Engraved title-page: Triomphe dv roy.

8°: *8 2*2 A-B8 χ*1 C8 D8(D5+χ1) E-F8 G1.

000008 - a1 *3 ar : a2 2*2 our - b1 A ap : b2 G n

Ref.: Klaversma e.a. 1999, nr. 1424.

Hga. H.

 

1692.01

Beeck, Jacob

[B. Beeck. Le triomphe royal. English] The triumph-royal: containing a short account of the most remarkable battels, sieges, sea-fights, treaties, and famous atchievements of the princes of the House of Nassav, &c. Describ'd in the triumphal arches, piramids, pictures, inscriptions, and devices erected at the Hague in honour of William III. (By Jacob Beeck). Translated from the Dutch via the French into English. London, printed for Hen. Rhodes near Bride lane in Fleetstreet, and John Harris at the Harrow in the Poultry, 1692. Engraved title-page: Triomphe dv roy.

8°.

169208

Ref.: WorldCat.

Cambridge-UL.

 

1692.02

Beronicius, Petrus Johannes

Quæ extant. = De vveergalooze dichter P.J. Beronicius, ten deele voor de Nederduitsche vertaalt. By P.J. Beronicius. Edited by P. Rabus. 2nd corrected enlarged impression. Amsterdam, J. ten Hoorn bibl., 1692.

8°: *4 2*8 22*4 A-K8 L4 M2. Georgarchontomachia probably a mystification; the real author is Dirk Buysero?
169208 - a1 *4 im : a2 2*3 versl - b1 A2 $ov : b2 M2 uffic
Ref.: Landwehr 83; Van der Steur 24, 25.

A(4). ALRA. H. L. U. GB-L(2).

 

1692.03

Bidloo, Govard

[G. Bidloo. Komste van zyne majesteit Willem III. koning van Groot Britanje. French] Relation du voyage de sa majesté Britannique en Hollande. (By Govard Bidloo). La Haye, A. Leers bookseller, 1692.

2°: π2 *4 A-2D2.
169202 - a1=*a2 * Ex - b1 A e : b2 2D2 puissa
169202 - a1=*a2 * Ex - b1 A e$ : b2 2D2 puissa
Ref.: Landwehr 80.

A. DTU. H(2). Hga(2). Hm. L. GB-L(6).

 

1692.04

Chevalier, Nicolas

Histoire de Guilaume III. roy d'Angleterre [...]. Par medailles, inscriptions, arcs de triomphe. By N. Chevalier. Amsterdam, 1692.

2°: *4(*3+π*2) 2*4 A-2F4. Engraved title-page: Histoire metalique de Guillaume III.
169202 - 1a1=1a2 *2 ap - 2a1=2a2 *2 ntre - 3a1 * $p : 3a2 *3 $cos - b1 A ur : b2 2F3 ne$f
169202 - 1a1=1a2 *2 ap - 2a1=2a2 *2 ntre - 3a1 * $p : 3a2 *3 $cos - b1 A r : b2 2F3 ne$f
Ref.: Landwehr 81.

A(2). A-VU. Hga. HLSB. Hm. L. U(2). GB-L.

 

1692.05

Histoire

Histoire de Guillaume III. roi de la Grande Bretagne. Amsterdam, P. Brunel, 1692.

12°: 2 volumes (volume 1: *6 A-R12; volume 2: π2 A-P12 (P12 blank)).
volume 1: 169212 - a1 *3 u$P : *a2 *4 oi$ - b1 A a : b2 R6 les
volume 2: 169212 - b1 A p : *b2 P4 ceu
Ref.: NCC.

A. H. Hga.

 

1692.06a

Dupin, Louis Ellies

Nova bibliotheca auctorum ecclesiasticorum. Part 1. By L.Ellis Dupin. Parisiis, sumpt. societatis, 1692. Title on engraved title-page: Bibliotheca auctorum ecclesiasticorum; on some copies: Bibliotheca auctorum ecclesiasticorvm. Printed in the Netherlands?

4°:  π2 a2 b-m4 n2 A-3E4 3F2.

169204 - a1 a $ : a2 n $& - b1 A $c : b2 3F e

Ref.: VD17.

U(3).

 

1692.06b

Dupin, Louis Ellies

Nova bibliotheca auctorum ecclesiasticorum. Part 2. By L.Ellis Dupin. Coloniæ Agrippinæ [= Amsterdam], sumpt. Huguetanorum, 1692. Title on engraved title-page: Bibliotheca auctorum ecclesiasticorvm.

4°: π2 *4 A2 B-4V4.

169204 - a1 * i : a2 *3 us$ - b1 A2 erat : *b2 4V2 $publica.

Ref.: VD17.

U(3).

 

1692.07

Florus, L. Annius

Epitome rervm Romanarvm. By L. Annaeus Florus. Annotated by C. Salmasius et al. Amstelaedami, apud H. Wetstenium, 1692.

8°: *-2*6 A-2M8 *2N-*2T8 *2V2 2N-2Z8 3A4 (3A4 blank). Reissue of the edition Amsterdam, ex off. Elzeviriana, 1674.
169208 - a1 *3 $pa : a2 2*5 rontis - b1 A li : b2 3A2 es$apud
Ref.: Landwehr 54 variant; NCC.

A. H(2). GB-L(2).

 

1692.08

Mézeray, François Eudes de

Histoire de France avant Clovis. By De Mezeray. Amsterdam, A. Wolfgang, 1692.

12°: *4 A-2A12 2B8.

169212 - a1=a2 *3 gl - b1 A $ : b2 2B5 estoi

Ref.: Wilson 14.

A. H. GB-L.

 

1692.09

Peeters. Jacobus

Sacr. Caes. Ma. Leopoldo has Turcis ereptas, et Favente Deo eripiendas Hongariae Civitates, aliasque Turcias D. D. D. Jacobus Peeters. [Antwerp 1692].

4°.

000004

Ref.: Landwehr 82.

München-BSB.

 

1693.01a

Ammianus Marcellinus

Rerum gestarum qui de XXXI supersunt, libri XVIII. By Ammianus Marcellinus. Edited and annotated by J. Gronovius. Lvgdvni Batavorvm, apud P. vander Aa, 1693.

4°: *-3*4 4*2 a-e4 A-5A4.

169304 - 1a1 *3 tu, : 1a2 4*2 ublicæ$per - 2a1 (a) e, : 2a2 (e3) anda - b1 A : : b2 5A3 quitur$

Ref.: NCC.

A. L(3). U. GB-L.

 

1693-01b

Ammianus Marcellinus

Rerum gestarum qui de XXXI supersunt, libri XVIII. By Ammianus Marcellinus. Edited by J. Gronovius. Lvgdvni Batavorvm, apud P. vander Aa, 1693.

2°: π1 *-2*4 3*2 a-c4 d2 A-3V4.

169302 - 1a1 *2 $co : 1a2 3*2 ri$oport - 2a1 (a) &$u : 2a2 (d2) as$Civ - b1 A xe : b2 3V3 $initæ$

Ref.: NCC.

A(2). H. L(2). U. GB-L(4).

 

1693.02

Pharmacopoea

[Pharmacopoea Harlemensis. Dutch] De verbeterde Haarlemmer apotheek. Translated from the Latin into Dutch and enl. by A. Bogaert. Amsterdam, J. ten Hoorn bookseller, 1693.

12°: *8 A-F12 G4.
169312 - a1 *3 an$ : a2 *6 abe - b1 A aj : b2 G3 moll
Ref.: NCC.

A. HLSB.

 

1693.03

Hooghe, Romeyn de

Cartes marines a l'usage des armées du roy de la Grande Bretagne. Engraved by Romain de Hooge. Amsterdam, P. Mortier bookseller, 1693.

1°: engraved folia. Engraved title-page: Atlas maritime.
169301
Ref.: Koeman IV, M. Mor 5.

A. H.

 

1693.04

La Fontaine, Jean de

Fables choisies. 4 parts. By De La Fontaine. Amsterdam, D. de la Feuille, 1693.

8°: 2 volumes: 1#*-2*8 3*4 A-Q8 R4 (3*4, H8, R3,4 blank) 2#a-g8 h4 i-p8 q4.

Dl. 1: 169308 - a1 *3 $E : a2 3*2 onne - b1 A s$ : b2 R s

Dl. 2: 169308 - b1 a2 em : b2 q2 roya

Ref.: Becker.

A.

 

1693.05

La Fontaine, Jean de

Fables choisies. 4 parts. By De La Fontaine. Amsterdam, D. de la Feuille and Den Haag, M. Uitwerf, 1693.

8°: 2 volumes.

Dl. 1: 169308

Dl. 2: 169308

Ref.: Becker.

-

 

1693.06

Pené, Charles

De Fransche Neptunus, of Nieuwe atlas van de zeekaarten. Edited by C. Pené et al. Amsterdam, P. Mortier bookseller, 1693. With the engraved title-page of French edition.

: π1,2,3 A-B1 [C]1 and engraved folia.

169301 - b1 A e : b2 B [*

Ref.: Koeman IV, M. Mor. 3.

A(2). L.

 

1694.01

Browne, John

Myographia nova sive Musculorum omnium [...] descriptio. By Joannes Browne. Amstelædami, apud J. Wolters, 1694.

2°: π2 π[A]1 πB2 π[C]2 [A-E]2 F-H2 [I-L]2 M2 [N-O]2 P2 [Q-Y]2 [Z]1 [2A]2 (with folding table).
169402 - a1=a2 B pe - *b1 H2 esti : *b2 M æ$
Ref.: Schuytvlot.

A.

 

1694.02

Chevalier, Nicolas

Remarques sur la piece antique de bronze, trouvée depuis quelques années aux environs de Rome. By Nicolas Chevalier. Amsterdam, A. Wolfgang, 1694.

12°: *12 A-F12 (*1, F10-12 blank).

169412 - a1 *4 ons : a2 *6 ,$Nic - b1 A ou : *b2 F3 ec$

Ref.: Wilson 16.

H. Hm. L. GB-L. U.

 

1694.03

Hooghe, Romeyn de

[R. de Hooghe. Atlas maritime. Dutch] Zee atlas tot het gebruik van de vlooten des konings van Groot Britanje. Engraved and compiled by R. de Hooghe. Amsterdam, P. Mortier bookseller, 1694.

1°: engraved folia.

169401

Ref.: Koeman IV, M. Mor. 6. With the engraved title-page of the French edition.

A(2).

 

1694.04

Huber, Ulricus

De jure civitatis, libri tres. By Ulricus Huber. 3rd enlarged edition. Franequeræ, apud H. Amama and Z. Tædema bibls, 1694.

4°: π2 2π1 3π2 A-4M4 [4N]1 (π1 blank).

169404 - *b1 A2 .$C : b2 4M3 ente$capti$

Ref.: Becker.

A. H. Lw(3). GB-L.

 

1694.05

La Vigne, David de

[D. de La Vigne. Miroir de la bonne mort. Dutch] Spiegel om wel te sterven. By David de La Vigne. [Engraved by R. de Hooghe]. Amsterdam, J. Stichter bookseller, 1694.

4°: π1 and 39 engraved folia.
169404
Ref.: Landwehr 84.

A. H(2). HLSB. U. GB-L.

 

1694.06

Quinault, Philippe

[Ph. Quinault. Stratonice. Dutch] Stratonice, treurspél. By Quinault. Translated from the French. Amsterdam, erven A. Magnus, 1694.

8°: π4 A-D8 E4 F2.
169408 - b1 A b : b2 F en
Ref.: Schuytvlot.

A(5). H. L.

 

1694.07

Smids, Ludolph

Tooneel van staat, der Roomsche keiseren. By Lud. Smids. Amsteldam, A. Schoonebeek, 1694.

: π2 *2 A-D8 E6.

169408 - a1=a2 * n - b1 A3 n$so : b2 E3 osi

Ref.: Schuytvlot.

A(2). H. Hm(2). G.

 

ca. 1694.01

Möller, Johann

Ars notoria Graeca s. Rationalis Reminiscentia. [By Joh. Möller]. S.l. s.n. [ca. 1694].

No titlepage; "Ad. Schoonebeek del. et fec.". Opposite every engraved page a pasted page with a Greek-Latin dictionary: "Tab. I.A. ‘Aidiótès, aeternitas perpetuitas".

.

000004

Ref.: Landwehr 85.

L.

 

1695.01

Ars

Ars magna et admirabilis, speciminibus variis confirmata, qua Pandectarum tituli, eorumq; præcipua materia, ope figurarum emblematicarum. Lugduni Batavorum, apud J. Luchtmans, 1695.

8°: *6(*6+π1) 2*4 A-V8. Printed by stereotyping.
169508 - a1 *2 $fi : a2 2*2 la$a - b1 A a : b2 V5 agi$
Ref.: Landwehr 86.

A. H.

 

1695.02

Gruterus, Samuel

Funeralia Mariæ II. Britanniarum. D.G. reginæ. Guilielmi III. Augustæ conjugis. By Samuel Gruterus. Harlemi, ex off. M. à Bancken, 1695.

2°: π2 A-M2.

169502 - b1 A $ : *b2 L2 ,$ac$

Ref.: Landwehr 87.

Hm. L.

 

1695.03

Gruterus, Samuel

[S. Gruterus. Funeralia Mariae II. Dutch] Lyk-reden op de ontijdige dood, en begraaffenis van [...] Maria de II. By Samuel Gruterus. Engraved by R. de Hooghe. Amsteldam, P. Persoy, 1695.

2°: a2 [A]2 B-Q2.
169502 - a1=a2 (a)2 em - b1 B r : b2 Q2 yve$
Ref.: Landwehr 87 noot.

GB-L.

 

1695.04

Hooghe, Romeyn de

Condoleantie van staat. By Romeyn de Hooghe. Amsteldam: by Pieter Persoy, op den Dam, op de hoek van de Beurs straet, 1695.

xx

1695xx

Ref.: NCC.

A.

 

1695.05

Manesson Mallet, Alain

[A.M. Mallet. Les travaux de Mars. Dutch] De werken van Mars, of de konst des oorlogs. By Allain Manesson Mallet. Translated from the French. Corrected enlarged impression. Leyden, P. vander Aa bookseller, 1695.

8°: 3 volumes (volume 1: *6 2*4 A-2A8; volume 2: *8 2*4 A-Y8 (*1 blank); volume 3: *8 A-2B8 2C4 (2C4 blank)). Reissue of the edition Amsterdam, J. and G. Janssonius van Waesberge en compagnie, 1686.
volume 1: 169508 - a1 *3 rie$ : a2 2*3 rken, - b1 A w : *b2 S $e
volume 2: 169508 - a1 *4 de$ : a2 2*2 uwen - b1 A , : *b2 X2 ogel
volume 3: 169508 - a1 *3 $R : a2 *5 te$ - *b1 B3 ate : b2 2C3 een$
Ref.: Landwehr 21 noot; Verkruijsse 1983, nrs. 1040-1042.

A. N.

 

ca. 1695.01

Hooghe, Romeyn de

[De tempel in Jeruzalem. Engraved by Romeyn de Hooghe]. [Amsterdam, P. Persoy, ca. 1695].

4° oblong: π1 and 9 engraved folia.
000004
Ref.: STCN.

A.

 

1696.01

La Fontaine, Jean de

Contes et nouvelles en vers. By De La Fontaine. Corrected enlarged edition. Amsterdam, P. Brunel, 1696 (engraved title-page: 1695).

12°: 2 volumes (volume 1: π1 *6(-*6) A-K12 (K12 blank); volume 2: *4 A-K12 L2).

volume 1: 169612 - a1 *2 e$ : *a2 *4 ur - *b1 A2 la$p : b2 K7 $ve

volume 2: 169612 - a1 *2 pas : a2 *4 e$q - b1 A $e : *b2 K7 re$pl

Ref.: Landwehr 63.

A. Hm. GB-L.

 

1696.02

La Fontaine, Jean de

Fables choisies. 4 parts. By De La Fontaine. Amsterdam, D. de la Feuille and Den Haag, M. Uitwerf, 1696.

8°: 2 volumes.

Dl. 1: 169608

Dl. 2: 169608

Ref.: Becker.

-

 

1696.03

Leeuwenhoek, Antoni van

Arcana naturæ, ope & beneficio exquisitissimorum microscopiorum. Detecta, variisque experimentis demonstrata. By Antonius à Leeuwenhoek. 2nd edition. Lugduni Batavorum, apud C. Boutestein, 1696. Engraved title-page: Investigatio arcanorum. Gatherings * and 2A-Q reissue of Letters, Latin, Sel., Cont., 1689; gatherings 2A-3K reissue of the edition 1687. Incorporates: A. van Leeuwenhoek, Letters, Latin, Selection, Continuation, 1696.

4°: *4(*1+2*2) A-H4 2A-3I4 3K2, χ1 2A-P4 2Q2

169604 - 1a1=1a2 *2 , - 2a1 *2 mon : 2a2 *3 ad$fine - 1b1 A $p : 1b2 H3 tum - 2b1 2A cti : 2b2 3K2 tò$accre - 3b1 A $a - 3b2 Q2 ican

Ref.: NCC.

A. L.

 

1696.04

Leeuwenhoek, Antoni van

Ontledingen en ontdekkingen van levende dierkens in de teel-deelen van verscheide dieren [...] van het hout [...] hair [...] en [...] de excrementen. Vervat in verscheide brieven, geschreven aan de [...] Koninglijke [...] Societeit, tot Londen. By Antoni van Leeuwenhoek. 2nd enlarged impression. Leiden, C. Boutestein bookseller, 1696.

4°: A-E4 2a-2d4 2e2. Frontispiece: A. van Leeuwenhoek Ontdekte Onsigtbaarheden [...] Lugduni Batavorum By C. Boutesteyn. 1696 [...]. Letters 28-31, 34-36. Dobell-Schierbeek 8a. Part of: A. van Leeuwenhoek, Letters, Selection A, 1696.
169604 - 1b1 A3 md : 1b2 E3 een - 2b1 2a n : 2b2 2e $
Ref.: Becker.

A(8). DTU. L. R. U.

 

1696.05

Mézeray, François Eudes de

Histoire de France avant Clovis. By De Mezeray. Amsterdam, A. Schelte, 1696.

12°: *4 A-2A12 2B8.

169612 - a1=a2 *3 gli - b1 A d : b2 2B5 éstoie

Ref.: Wilson 14.

A. Hm. GB-L. U.

 

1696.06

Rycquius, Justus

De capitolio Romano commentarius. By Justus Rycquius. Lugd. Batav., ex officina Joan: du Vivié, 1696.

12°: *6 A-V12 W10 X12 Y2 Z4.

169612

Ref.: NCC.

A. G. L.

 

1696.07

Sweerts, Hieronymus

Alle de gedigten. By Hieronymus Sweerts. Amsterdam, C. Sweerts, 1696. Another issue of the edition 1697.

4°: *-3*4 A-4C4.

169604 - a1 *2 k : *a2 3*2 ene$an - b1 A2 $D : b2 4C3 d'aard$

Ref.: Schuytvlot.

A.

 

ca. 1696.01

Catalogue

Catalogue des medailles qui se trouvent dans le cabinet de Nicolas Chevalier à Amsterdam. S.l. s.n. [ca. 1696].

4°: A-F4 (F4 blank).

000004 - b1 A2 re$c : b2 F3 $v

Ref.: WorldCat.

L. GB-L.

 

1697.01

Boccaccio, Giovanni

[G. Boccaccio. Decamerone. French] Contes et nouvelles. By Bocace. Amsterdam, G. Gallet, 1697.

8°: 2 volumes (volume 1: *8 2*4 A-Z8 (Z8 blank); volume 2: A-2D8 2E4).

volume 1: 169708 - a1 *3 na : a2 2*2 de$Fr - b1 A u : b2 Z4 ent.

volume 2: 169708 - b1 A2 lier : b2 2E2 a$tou

Reissue: 1698.07.

Ref.: Landwehr 88.

A. GB-L.

 

1697.02

Sweerts, Hieronymus

Alle de gedichten. By Hieronymus Sweerts. Amsterdam, C. Sweerts, 1697. Gatherings *-3* and A-4C another issue of the edition Amsterdam, C. Sweerts, 1696.

4°: *-3*4 A-4L4 4M4(-4M2) 4N-5Z4.

169704 - a1 *2 k : *a2 3*2 ene$an - b1 A2 $D : b2 5Z3 .$Of$Si$mil

Ref.: Schuytvlot.

A(2). H. L. GB-L.

 

1698.01

Bidloo, Govard

De brieven der gemartelde apostelen. By G. Bidloo. 2nd corrected impression. Amsterdam, B. Visser and W. Lamsvelt, 1698.

4°: *4 2*2 A-K4 L2.
169804 - a1 *3 et$t : a2 2*2 onwa - b1 A e : b2 L2 $red
Ref.: Landwehr 40 noot.

A(2). A-VU. H. L. GB-L.

 

1698.02

Boccalini, Traiano

Pietra del paragone politico. By Trajano Boccalini. Con una nuova aggiunta dell'istesso. Cosmopoli [in Hollandia], 1698 (frontispice: 1652).

16°.

165216

Ref.: Landwehr 10 variant; Schuytvlot.

A.

 

1698.03

Hoogstraten, François van

Het voorhof der ziele, behangen met leerzaeme prenten en zinnebeelden. By F.v.H. (= Frans van Hoogstraten). 2nd impression. Rotterdam, E. Solmans bookseller, 1698 (colophon: pr. H. van Puer, 1668). Reissue of the edition Rotterdam, F. van Hoogstraeten, H. van Puer, 1668.

4°: *-2*4 A-2C4.

169804 - a1 *3 er$ : a2 2*3 ijn$g - b1 A e : *b2 2C2 agnis$

Ref.: Landwehr 3 noot.

U.

 

1698.04

Rotgans, Lukas

Wilhem de Derde, door Gods genade, koning van Engeland [...]. In heldendicht beschreven. By L. Rotgans. Utrecht, printed by F. Halma and W. vande Water, 1698 (volume 2: 1700.08).

4°: *-5*4 A-Y4 (lacks Y4, blank?).
169804 - a1 *3 rna : a2 5*3 ederlan - b1 A $m : b2 Y3 't$aa
Ref.¨Landwehr 92; Van der Steur 19.

A(3). A-VU. H(3). Hga. Hm. L(2). U(3). GB-L(2).

 

1698.05

Sweerts, Cornelis

Inleiding tot de zang en speelkunst. (By Cornelis Sweerts). Amsterdam, C. Sweerts bookseller, (engraved title-page: 1698).

8°: *6 A-B8 C2.

000008 - a1 *3 er$ : a2 *4 er$ - b1 A i : b2 C n

Ref.: Landwehr 90.

H. L(2). H-Nederlands Muziek Instituut.

 

1698.06

Bidloo, Govard

Brief van G: Bidloo, aan Antony van Leeuwenhoek; vvegens de dieren, welke men zomtyds in de lever der schaapen en andere beesten vind. Delft, printed by H. van Kroonevelt, 1698.

4°: π1 A-D4 E1.
169804 - b1 A e$ : b2 E n
Ref.: Schuytvlot.

A(7). DTU(2). L. R. U(2). 

 

[aanvulling op de gepubliceerde short-title lijst, met dank aan prof. David McKitterick]

1698.07

Boccaccio, Giovanni

[G. Boccaccio. Decamerone. French] Contes et nouvelles. By Bocace. Amsterdam, G. Gallet, 1698.

8°: 2 volumes (volume 1: *8 2*4 A-Z8 (Z8 blank); volume 2: A-2D8 2E4).

volume 1: 169808 - a1 *3 na : a2 2*2 de$Fr - b1 A u : b2 Z4 ent.

volume 2: 169808 - b1 A2 lier : b2 2E2 a$tou

Reissue of 1697-01.

Ref.: -.

Cambridge (Trinity College Library).

 

1699.01

Antonides van der Goes, Johannes

De Ystroom. 4 parts. By J. Antonides vander Goes. Amsterdam, N. ten Hoorn bookseller, 1699.

4°: *-4*4 A-S4.

169904 - a1 *3 $z : a2 4*3 uere$tho - b1 A y$ : b2 S3 t$is

Ref.: Landwehr 9 noot; Van der Steur 21.

A.

 

1699.02

Boccaccio, Giovanni

[G. Boccaccio. Decamerone. French] Contes et nouvelles. By Bocace. Amsterdam, G. Gallet, 1699.

8°: 2 volumes (volume 1: *8 2*4 A-Z8 (Z8 blank); volume 2: π1 A-2D8 2E4). Volume 1 reissue of the edition Amsterdam, G. Gallet, 1697.
volume 1: 169908 - a1 *3 na : a2 2*2 de$Fr - b1 A u : b2 Z4 ent.
volume 2: 169908 - b1 A $ : b2 2E3 us$&
Ref.: Landwehr 88 noot.

A. GB-L(2).

 

1699.03a

La Fontaine, Jean de

Contes et nouvelles en vers. By De La Fontaine. Corrected enlarged edition. Amsterdam, P. Brunel, 1699.

8°: 2 volumes (volume 1: π1 *8 A-N8 O4; volume 2: π1 A-O8 χ1 P8 Q6).
volume 1: 169908 - a1 *3 ac : a2 *5 $ - b1 A s : b2 O3 que
volume 2: 169908 - b1 A2 ,$ : b2 Q4 de$l
Ref.: Landwehr 64 or 65; Becker (not De Hooghe).

A.

 

1699.03b

La Fontaine, Jean de

Contes et nouvelles en vers. By De La Fontaine. Corrected enlarged edition. Amsterdam, P. Brunel, 1699.

8°: 2 volumes (volume 1: *8 A-O8 P6; volume 2: π2 A-P8 Q4).
volume 1: 169908 - a1 *3 ac : a2 *5 $ - b1 A o : b2 P5 t$d
volume 2: 169908 - *b1 A2 ant : b2 Q3 é$la
Ref.: Landwehr 64 or 65; Becker (not De Hooghe).

A. H.

 

1699.04

Le Comte, Florent

Cabinet des singularitez d'architecture, peinture, sculpture et gravure ou introduction a la connaissance des plus beaux arts, figures sous les tableaux, les statues, et les estampes. By Florent Le Comte. Vol. 1. Paris, Le Clerc, 1699.

8°.

169908

Ref.: Wilson 19.

DTU.

 

1699.05

Le Pays, René

Les nouvelles oeuvres. By Le Pays. Corrected edition. Amsterdam, hér. A. Schelte, 1699.

12°: 2 volumes (volume 1: *8 A-I12; volume 2: 2*4 A-K12 (K12 blank)).

volume 1: 169912 - a1 *3 $un : a2 *5 $de - b1 A ll : b2 I7 iste

volume 2: 169912 - a1 2*2 nc,$q : a2 2*3 tir.$ - b1 A a : b2 K7 e$m

Ref.: Schuytvlot.

A. H.

 

1699.06

Ludolf, Hiob

Allgemeine Schau-Bühne der Welt, oder, Beschreibung der vornehmsten Welt-Geschichte. By einem Mit-Glied des Collegii Imperialis Historici (= Hiob Ludolf). Vol. 1. Franckfurt am Mayn, Johann David Zunnern bookseller, 1699.

2°: 5 volumes.

169902

Ref.: Landwehr 91.

L.

 

17xx.01

Célèbre ville

La celebre ville d'Amsterdam, representée dans toute sa splendeur et sa magnificence [...]. = De heerlykheid der wyd-vermaerde stad Amsterdam. Leyden, P. vander Aa, [1st half 18th century]. Engraved title-page: La magnificence de la ville d'Amsterdam.

2°: π1 2π2 and engraved folia.

000002

Ref.: NCC.

A. H. L.

 

17xx.02

Hooghe, Romeyn de

Les Indes Orientales et Occidentales et autres lieux. [Engraved] by Romein de Hooge. Leide, P. vander Aa bookseller, [ca. 1700].

2° oblong: 7 and 41 engraved folia. Text in French and Dutch.
000002
Ref.: Landwehr 58 noot; Koeman I, Aa 3.

A. H. L.

 

17xx.03

Petter, Niclaus

Der kuenstliche Ringer. By Niclaus Petter. Engraved by R. de Hooghe. Amsterdam, W. van Lamsvelt bookseller, [late 17th, early 18th century].

4°: *4 A-B4 and engraved folia. Reissue of the edition Amsterdam, J. Janson von Waesberge, 1674.
000004 - a1 *2 ,$ : a2 *3 es - b1 A $A : b2 B3 $be
Ref.: STCN.

GB-L.

 

17xx.04

Atlas

Atlas contractus, sive Mapparum geographicarum Sansoniarum auctarum et correctarum nova congeries. Amstelaedami, ex formis P. Schenk, [c. 1700].

2°: 141 engraved folia.

000002

Ref.: Koeman III, Sche 2 (variant).

A. A-VU.

 

1700.01

Neptune

[Le Neptune françois. Continuation] Vervolg van de Neptunus, of Zee atlas van de nieuwe zee-kaarten. Edited by J.J. de Frémont sieur d'Ablancourt. Amsteldam, P. Mortier bookseller, 1700.

1°: π1,2,3 πA-C1 and engraved folia. Engraved title-page: Atlas maritime.
170001 - a1 A ko : a2 C ,
Ref.: Koeman IV, M. Mor 8.

A(2). L.

 

1700.02

Dale, Antonius van

[De oraculis ethnicorum dissertationes duæ] De oraculis veterum ethnicorum dissertationes duæ. By Antonius van Dale. 2nd enlarged edition. Amstelodami, apud H. and vid. T. Boom, 1700.

4°: *-3*4 A-4T4 4V2.
170004 - a1 *2 fi : a2 3*3 tiqua - b1 A , : b2 4V ptores
Ref.: Landwehr 59 noot.

A(2). A-VU. H. L. GB-L.

 

1700.03

La Vigne, David de

[D. de La Vigne. Miroir de la bonne mort. Spanish] El espejo de la muerte. [By David de La Vigne]. Annotated by C. Bundeto. Amberes [= Amsterdam], J. Gallet printer, 1700.

4°: π1 A4(-A4) B-O4.

170004 - b1 A2 ue$ : *b2 D3 $Cic

Ref.: WorldCat.

A.

 

1700.04

La Vigne, David de

[D. de La Vigne. Miroir de la bonne mort] La maniere de se bien preparer a la mort. [By David de La Vigne]. Annotated by De Chertablon. Anvers [= Amsterdam], G. Gallet, 1700.

4°: π1 A-H4.
170004 - b1 A2 don : b2 H3 us$l
Ref.: Landwehr 84 noot.

A. H.

 

1700.05

Limborch, Philippus van

Theologia christiana. By Philippus a Limborch. 3rd enlarged edition. Amstelædami, apud S. Petzoldum, 1700.

2°: *-2*4 A-5O4 5P-5Q2 5R-5T4 a-c4.
170002 - a1 *3 ter : a2 2*3 $Justi - b1 A a : b2 5T3 rit$decerni - *c1 b l : c2 c3 on
Ref.: Wilson 18.

A(2). A-VU.

 

1700.06

Nani, Giovanni Batista Felice Gasparo

[G. Nani. Historia della republica Veneta. Dutch] Historie der republyke van Venetie. By Baptista Nani. Translated from the Italian by W.B. [= W. Blaeu]. Amsteldam, wed. en erfg. A. Magnus bookseller, 1700.

4°: *-2*4 A-4H4 4I1; volume 2: π1 *4 A-4C4; (volume 1: 1685.10).
170004 - a1 *2 ,$ : a2 *3 ev - b1 A d : b2 4C3 5.$266.$
Ref.: Schuytvlot.

A(2).

 

1700.07

Origenes

[Origenes. Contra Celsvm libri VIII. French] Traité d'Origéne contre Celse. Ou Défence de la religion chrétienne contre les accusations des païens. Translated from the Greek by E. Bouhéreau. Amsterdam, H. Desbordes bookseller, 1700.

4°: π1 *4(-*4) 2*-4*4 A-3O4 3P2.
170004 - a1 *2 $ : a2 4*3 cho - b1 A s$ : b2 3O3 .$279.$
170004 - a1 *2 $ : a2 4*3 cho - b1 A s$ : b2 3P es$E
Ref.: NCC.

A. L. U. GB-L.

 

1700.08

Rotgans, Lukas

Wilhem de Derde, door Gods genade, koning van Engeland [...]. In heldendicht beschreven. By L. Rotgans. Amsteld., printed by F. Halma, Utrecht, W. vande Water, 1700 (volume 1: 1698.04).

4°: *2 A-Z4 [2A]1.
170004 - a1=a2 *2 , - b1 A oo : b2 Z3 $lic
Ref.:Landwehr 92; Van der Steur 19.

A(3). A-VU. H(3). Hga. Hm. L(2). U(3). GB-L(2).

 

1700.09

Bible

[Bible. French] La sainte Bible, qui contient le Vieux et le Nouveau Testament. Amsterdam, for J. Lindenberg, 1700. Geneva version.

2°: [§]2 2§2 A-3D4 3E4(3E3+χ1) χ3E4 3F-3I4 a-h4 i2 2a-2d8 33A-4D4 4A-2F4 (the rest is missing).

170002 - a1 2§ s-C : a2 2§2 ,$v - 1b1 A e : 1b2 3I3 $de - 2b1 a é. : 2b2 i2 'l' - 3b1 2a P : 3b2 2d3 ue$Di - 4b1 3A $ch : *4b2 4D $vais$s - 5b1 A $ : 5b2 2F3 autr

Ref.: Poortman e.a. 1995.

H. GB-L.

 

1701.01

Arnold, Gottfried

[G. Arnold. Unpartheyische Kirchen- und Ketzerhistorie. Dutch. 1-2] Historie der kerken en ketteren. By Godfried Arnold. Translated from the German into Dutch. Engraved by R. de Hooghe. Amsterdam, S. Petzold, 1701.

2°: 2 volumes (volume 1: π42 *-3*4 a-i4 A-5V4; volume 2: *2 A-3Q4 3R-3V2 3X-4M4 4N6 4O-5B4 5C6 a-2f4 2g2 2*-5*2).
volume 1: 170102 - 1a1=1a2 † an - 2a1 * g : 2a2 3*3 $wel$i - 3a1 a ed : 3a2 i3 s$m - b1 A r : b2 5V3 n,$XII.$4.
volume 1: 170102 - 1a1=1a2 † an - 2a1 * g : 2a2 3*3 $wel$i - 3a1 a ed : 3a2 i3 s$m - b1 A o : b2 5V3 n,$XII.$4.
volume 2: 170102 - a1=a2 *2 tan - 1b1 A n : 1b2 5C4 baar$en$ - 2b1 a n : 2b2 2g je - c1 * c : *c2 5* mondsc
volume 2: 170102 - a1=a2 *2 tan - 1b1 A n : 1b2 5C4 baar$en$ - 2b1 a n, : 2b2 2g je - c1 * c : *c2 5* mondsc

Ref.: Landwehr 93.
A(3). ABPH. A-VU(2). H. Hga. HLSB. Hm. U(2). GB-L.

 

1701.02

Hooghe, Romeyn de

Esopus in Europa. [By Romeyn de Hooghe]. Amsterdam, sold by S. Petzold, 1701 (other title-pages: 1702).

4°: A4 [B-2R]4. Contains 40 separately entered satirical fables (20 in 1701, 20 in 1702). Published in instalments. Gatherings [E] and [F] signed A. Title in illustration on title-page: Æsopus in Evropa. Some copies have instalment 5 and 6 in one gathering of 4 unsigned leaves.
170104 - b1 A2 ig$ : b2 A3 ofloo
Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1701.02/1

Hooghe, Romeyn de

Esopus in Europa. [By Romeyn de Hooghe]. Amsterdam, sold by S. Petzold, 1701.

4°: A4. Title in illustration on title-page: Æsopus in Evropa. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1701.
170104 - b1 A2 ig$ : b2 A3 als$
Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L. U. GB-L.

 

1701.02/2

Hooghe, Romeyn de

De toverlantaaren. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1701.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1701.
170104 - b1 en ie : b2 't ze
Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). A-VU. G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1701.02/3

Hooghe, Romeyn de

De bezwoorene schim. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1701.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1701.

170104 - b1 oude d$ja : b2 de $P

Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). A-VU. G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1701.02/4

Hooghe, Romeyn de

Hansop op de koord. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1701.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1701.

170104 - b1 In o$ : *b2 dat ,$

Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1701.02/5

Hooghe, Romeyn de

Hikhakken van den tel. [By Romeyn de Hooghe]. Gedrukt voor de Wagenaar, die de tel verkoft hadde, [1701].

4°: A4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1701.
000004 - b1 A2 hav : b2 A3 hy$
Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. Hm. L. U. GB-L.

 

1701.02/5-6

Hooghe, Romeyn de

Hikhakken van den tel. [By Romeyn de Hooghe]. Gedrukt voor de Wagenaar, die de tel verkoft hadde, [1701].

4°: [A]4. Includes: R. de Hooghe, Het geschil, tussschen de Fransche Haan, en Lombaardsche hennen, beslegt door Jupiter. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1701.
000004 - b1 een ud : b2 myne de$B
Ref.: STCN.

A. HLSB. L.

 

1701.02/6

Hooghe, Romeyn de

Het geschil, tusschen de Fransche haan, en Lombaardsche hennen, beslegt door Jupiter. [By Romeyn de Hooghe]. Amsterdam, sold by S. Petzold, [1701].

4°: A4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1701.
000004 - b1 A2 k$a : b2 A3 ofloo
Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). A-VU. G. H. Hm. L. U. GB-L.

 

1701.02/7

Hooghe, Romeyn de

Twist tusschen de Spaansche ginet, en Fransche mazet. By Aesopus in Europa [= Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1701.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1701.
170104 - b1 op r : b2 dag $la
Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L(4). U. GB-L.

 

1701.02/8

Hooghe, Romeyn de

De Italiaansche vos in het geallieerde tuighuis. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1701.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1701.
170104 - b1 schielyk er$Duit : b2 mooie n$een
Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1701.02/9

Hooghe, Romeyn de

Rouwklagt van de Fransche Apollo over de verdorde distelbloem. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1701.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1701.
170104 - b1 grootste $nu$ver : b2 myn Ik$
Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1701.02/10

Hooghe, Romeyn de

Saamenspraak tusschen Marforio en Jacquet Du Moulin. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1701.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1701.
170104 - *b1 Pantheon ,$waar$o : b2 verwerpen lgen:$en$
Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L(3). U. GB-L.

 

1701.02/11

Hooghe, Romeyn de

Grafschrift door Marforio over een der vaders van Jacquet Bandyt. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1701.

4°: [A]4. Also issued in: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1701.
170104 - b1 u ! : *b2 op n
Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). A-VU. G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1701.02/12

Hooghe, Romeyn de

Byeenkomst der moogendheden in het hof van den leeuw. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1701.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1701.
170104 - b1 tegen $staf, : b2 vrygevogtene gt$noch$der$
Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1701.02/13

Hooghe, Romeyn de

De tyger voor Themis vierschaar. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1701.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1701.

170104 - b1 noch ,$va : b2 zit n

Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). A-VU. G. H. HLSB. Hm. L(3). U. GB-L.

 

1701.02/14

Hooghe, Romeyn de

Saamenspraak tusschen de wichelstok, smeltkroes, en de monsterrol. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1701.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1701.
170104 - b1 zilver EL : b2 wat ter
Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). A-VU. G. H. HLSB. Hm. L(3). U. GB-L.

 

1701.02/15

Hooghe, Romeyn de

Saamenspraak tusschen het valies, de myter, en het bonnet. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1701.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1701.
170104 - b1 vry ,$ : b2 Waarelyk oe!$hoe!
Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(4). A-VU. G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1701.02/16

Hooghe, Romeyn de

Maatroozen saamenspraak te Port a Port, benevens de fabel van de kakatoe, kuykedief, en den haan. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1701.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1701.
170104 - b1 moeten ie$Zeer : b2 een ee
Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L(3). U. GB-L.

 

1701.02/17

Hooghe, Romeyn de

De Napelsche hengst, visscher, en pikeur. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1701.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1701.
170104 - b1 de la : b2 TYGER veilig$en$
Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1701.02/18

Hooghe, Romeyn de

De Ongerse Pallasch, de boere Caraffa, en hoerensmeerdoos. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1701.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1701.
170104 - b1 Schoon ten$va : *b2 van rb
Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). A-VU. G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1701.02/19

Hooghe, Romeyn de

De Fransche degen, de sleutel, en het bonnet tot Luyk. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1701.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1701.
170104 - b1 die ie : b2 'er de
Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1701.02/20

Hooghe, Romeyn de

Ptolomeus, Copernicus, en Merkuur op de Parnas over de zon en de waereld. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1701.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1701.
170104 - b1 Moeder $en$de : b2 niet iet
Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L(3). U. GB-L.

 

1701.03

Jubilé

Le jubilé de l'an MDCC, publié par la bulle d'Innocent XII. Amsterdam, N. Chevalier bookseller, 1701.

4°: *4 2*2 A-2F4.
170104 - a1 *2 à$d : a2 2* ati - b1 A nd : b2 2F cet
Ref.: NCC.

A.

 

1701.04

La Sale, Antoine de

Les cent nouvelles nouvelles. Engraved by R. de Hooghe. Cologne, P. Gaillard, 1701.

8°: 2 volumes (volume 1: *-2*8 A-2B8 (2B8 blank); volume 2: *8 2*4 A-2A8 2B4 (2B4 blank)). Often attributed to A. de La Sale. Printed in Amsterdam (Brunet).
volume 1: 170108 - a1 *2 lati : a2 2*4 son$ - b1 A ou : b2 2B4 ur$lu
volume 2: 170108 - a1 *2 mm : a2 2*3 bbe - b1 A s : b2 2B2 oit$
Ref.: Landwehr 94.

A.

 

1701.05

Lucretius Carus, T.

[T. Lucretius Carus. De rerum natura. Dutch] De werken van T. Lucretius Carus van het heelal. Translated from the Latin into Dutch. Amsterdam, S. Petzold, 1701.

8°: π1,2 *-3*8 4*6 A-3A8.
170108 - a1 *3 n, : a2 4*5 erit$Ca - b1 A2 de$ : b2 3A5 an$de$
Ref.: Landwehr 96.

A. A-VU. H. U. GB-L.

 

1701.06

Receuil

Receuil de pièces authentiques pour la parfaite connoissance des dernières révolutions d'Espagne, et autres pièces concernant les affaires du Nord. À Amsterdam, chez Nicolas Chevalier, 1701.

4°.

170104

Ref.: NCC.

A.

 

1701.07

Rotgans, Lucas

Brief, aan den hooggeleerden [...] Joannes Vollenhove. By L. Rotgans. Amsterdam, printed by F. Halma, 1701.

4°: A-B4 C1.

170104 - b1 A2 n$ : b2 C tt

Ref.: WorldCat.

H. L.

 

1701.08

Voorne

Voorne caart-boeck van alle de dorpen, en polders gelegen inden lande van Oost, ende West Voorne. S.l. s.n. [1701].

1°: π1 and engraved folia.
000001
Ref.: Landwehr 97.

A(2). DTU(3). GOU. H.

 

1702.01

Beronicius, Petrus Johannes

Quæ extant. = De weergalooze dichter P.J. Beronicius, ten deele voor de Nederduitsche vertaalt. By P.J. Beronicius. Annotated, prefaced and translated into Dutch by P. Rabus. 3rd corrected enlarged edition. Amstelædami, apud J. ten Hoorn bibl., 1692 [= 1702] (title-page 2: 1702). Georgarchontomachia probably a mystification; the real author is Dirk Buysero? Engraved title-page: Poemata. Boeren- en overheids stryd.

8°: []4 28 2*4 A-L8 (L8 blank).

169208 - a1 2 t$op : a2 2*3 on$v - b1 A2 ie$i : b2 L4 s$n

170208 - a1 2 t$op : a2 2*3 on$v - b1 A2 ie$i : b2 L4 s$n

Ref.: Landwehr 83 noot; Van der Steur 26.

A(3).

 

1702.02

Pharmacopoea

[Pharmacopoea Harlemensis. Dutch] De verbeterde Haarlemmer apotheek. Translated from the Latin into Dutch and enlarged by A. Bogaert. 2nd impression. Amsterdam, J. ten Hoorn bookseller, 1702.

12°: *8 A-F12 G4.
170212 - a1 *4 n,$ : a2 *6 abe - b1 A j : b2 G3 ollien
Ref.: NCC.

A(2). HLSB.

 

1702.03

Hooghe, Romeyn de

Esopus in Europa. [By Romeyn de Hooghe]. Amsterdam, sold by S. Petzold, 1702 (other title-pages: 1701).

4°: A4 [B-2R]4. Contains 40 separately entered satirical fables (20 in 1701, 20 in 1702). Published in instalments. Gatherings [E] and [F] signed A. Title in illustration on title-page: Æsopus in Evropa. Some copies have instalment 5 and 6 in one gathering of 4 unsigned leaves.
170204 - b1 A2 ig$ : b2 A3 ofloo
Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1702.03/21

Hooghe, Romeyn de

De leuterbol van Diest, de hond, en de pikbroek, by den laatste stuyver. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1702.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1702.
170204 - b1 was rel : b2 Baas ank
Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1702.03/22

Hooghe, Romeyn de

De Italiaansche waarzegger. Esopus, Antonio Magino, en Dirk Rembrantz van Nierop. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1702.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1702.
170204 - b1 Wel stak : b2 de b
Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L. U. GB-L.

 

1702.03/23

Hooghe, Romeyn de

Het heydinnetje, de Miquelet, en Mooyfraaykiek, in de Pirenëen. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1702.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1702.
170204 - b1 onze $Pri : b2 na z
Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1702.03/24

Hooghe, Romeyn de

Opera van Andromache te Milaanen. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1702.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1702.

170204 - b1 met ma : b2 crever s,$

Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1702.03/25

Hooghe, Romeyn de

De horlende kollendans, op Tilburn. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1702.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1702.

170204 - b1 myn .$ : b2 felder $en$o

Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L(3). U. GB-L.

 

1702.03/26

Hooghe, Romeyn de

De jonge koekkoek onder de kraanvogels. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1702.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1702.
170204 - b1 ik a : b2 handen complot
Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1702.03/27

Hooghe, Romeyn de

Nebucadnezars beeld tot Versailles ten toon gesteld, om tot Madrid opgerigt te worden. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1702.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1702.
170204 - b1 hoe O : *b2 bont Vra
Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1702.03/28

Hooghe, Romeyn de

De hobbel in de wacht, op de haasejagt. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1702.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1702.
170204 - b1 Patientie ge$Vrou : b2 en n
Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1702.03/29

Hooghe, Romeyn de

Europe nooit voor een. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1702.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1702.

170204 - b1 alles han : b2 de CH

Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L. U(2). GB-L.

 

1702.03/30

Hooghe, Romeyn de

Gedwonge mars, gaat altyd dwars. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1702.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1702.

170204 - *b1 de $L : b2 zouden st,$en$

Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1702.03/31

Hooghe, Romeyn de

Het Cremoneesche vreugdevuur. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1702.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1702.

170204 - b1 nu e : b2 ander $maa

Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1702.03/32

Hooghe, Romeyn de

De Spaansche carravaan. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1702.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1702.

170204 - b1 oogen de$K : b2 werden n$alzoo

Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1702.03/33

Hooghe, Romeyn de

De geschooren hoop. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1702.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1702.

170204 - b1 zeyde edig : b2 regt aan

Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1702.03/34

Hooghe, Romeyn de

Europa in rouw. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1702.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1702.

170204 - b1 waar yt$ : b2 de v

Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). A-VU. G. H. HLSB. Hm. L(3). U. GB-L.

 

1702.03/35

Hooghe, Romeyn de

De waarheid boven al. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1702.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1702.

170204 - b1 Hoe Go : b2 'er ch

Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). A-VU. G. H. Hga. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1702.03/36

Hooghe, Romeyn de

De gefopte bedrieger. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1702.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1702.

170204 - b1 ras $ : *b2 de $

Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). A-VU. G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1702.03/37

Hooghe, Romeyn de

De ontdekte eenhoorn. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1702.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1702.

170204 - b1 is ff : b2 hem n$ve

Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). A-VU. G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1702.03/38

Hooghe, Romeyn de

De groote Christoffel. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1702.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1702.

170204 - b1 alle yn : b2 my O

Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1702.03/39

Hooghe, Romeyn de

De misleide poesjes. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1702.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1702.

170204 - b1 al d : b2 dicht $o$

Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1702.03/40

Hooghe, Romeyn de

De geplukte Tapoeijer. [By Romeyn de Hooghe]. Volgens de Romeinse copy, 1702.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1702.

170204 - *b1 Dan $tot$ : b2 tot at$

Ref.: Landwehr 95; Van der Steur 10.

A(3). G. H. HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1702.04

La Vigne, David de

[D. de La Vigne. Miroir de la bonne mort. German] Sterben und Erben, das ist, die schönste Vorbereitung zum Tode. By [David de La Vigne. annotated by] de Chertablon. Translated from the French into Dutch by I.A.F. Enlarged edition by Abraham a Sancta Clara. Amsterdam, printed by G. Gallet, 1702.

4°: [*]4 2*-3*4 A-O4 (lacks O4, blank?).
170204 - *a1 3* ffe : a2 3*3 esten$ - b1 A se : *b2 D 1
Ref.: Landwehr 84 noot.

A.

 

1702.05

Le Comte, Florent

Cabinet des singularitez d'architecture, peinture, sculpture et graveure, ou introduction à la connaissance des plus beaux arts. By Florent Le Comte. 2nd edition. Bruxelles, L. Marchant, 1702.

12°: 2 volumes.

170212

Ref.: Wilson 19.

Paris-Sainte Geneviève.

 

1702.06

Pels, Andries

De gelukte list, óf bedrooge mof. Blyspél. [By Andries Pels]. 2nd corrected enlarged impression. Amsterdam, for het Kunstgenootschap sold by erven J. Lescaille, 1702.

8°: *6 A-D8 E2. Also issued in: Toneelpoezie, Tooneel- en mengel-poëzy van het kunstgenootschap Nil volentibus arduum, Part 4, Not before 1711.
170208 - a1 *3 te$ : a2 *4 en$ - b1 A $ : b2 E c
170208 - a1 *3 te$ : a2 *4 een - b1 A $ : b2 E e
Ref.: Landwehr 98.

A(3). H(2). L(2). U. GB-L.

 

1702.07

Florus, L. Annius

Epitome rerum Romanarum. By L. Annaeus Florus. Edited and annotated by J.G. Graevius et al. Amstelædami, apud G. Gallet, 1702 (engraved title-pages: 1703).

8°: 2 volumes (volume 1: π1 *8(-*8) 2*4 A-2K8 2L4 (2L4 blank); volume 2: π1 A8(-A8) B-2A8 2B4 (2B4 blank)). Engraved title-page volume 2: Res Romanae. Some copies with different title-page in volume 2, printed in black only.
volume 1: 170208 - a1 *2 um : a2 2*3 tem, - b1 A b : b2 2L2 repe
volume 2: 170208 - b1 A2 ori : b2 2B3 s$su
Ref.: Landwehr 54 variant; NCC.

A(4). H(3). HLSB. Hm. GB-L.

 

1702.08

Bible

[Bible. Dutch] Biblia, dat is, de gantsche H. Schriftuure. Luther translation. Amsterdam, J. Lindenberg bookseller, 1702 (other title-pages: 1701). Some copies title-page Apocrypha dated 1703.

2°: *6 πA-F2 A-2Z6 2*2 2A-S6 2T4 a-l6 m4 2a-y6 (with additional maps).

170202 - 1a1=1a2 2*3 esum - 2a1 A dr : 2a2 F2 $Ho - 1b1 A c : 1b2 2Z4 myne - 3a1=3a2 (*) $zo$aa - 2b1 A r : *2b2 T2 e$oo - 3b1 a2 nd : 3b2 m3 e$d - 4b1 a2 he : 4b2 y4 tele

170202 - 1b1 A s : 1b2 2Z4 myne

Ref.: Poortman e.a. 1995.

A. H. L. U.

 

1703.01

Boethius, Anicius Manlius Severinus

[Boethius. De consolatione philosophiae. Dutch] Vertroostinge der wysgeerte. By A.M.T.S. Boethius. Translated by M. Gargon. Amsterdam, A. Braakman, Gouda, L. Kloppenburg, 1703.

8°: π2 *-2*8 3*4 A-P8 (P8 blank). Engraved title-page: Troost der wysgeerte.
170308 - a1 *2 n$ : *a2 3* nsch - b1 A u : b2 P3 en
Ref.: Landwehr 99; Van der Steur 17.

A(2). A-VU. L. U.

 

1703.02

Histoire

Histoire de Guillaume III. roi de la Grande Bretagne. Amsterdam, P. Brunel, 1703.

12°: 2 volumes ; 1#π1 *8(-*8) A-V12 X6 2#π2 2π2 A-X12 Y6.

Dl. 1: 170312 - a1 *2 oit : *a2 *4 de$ - b1 A o : b2 X4 s$pa

Dl. 2: 170312 - b1 A n : b2 Y4 ven

Ref.: NCC.

Hm. U.

 

1703.03

Gueudeville, Nicolas

Le grand theatre historique, ou Nouvelle histoire universelle, tant sacrée que profane. [By Nicholas Gueudeville]. Leide, P. vander Aa, 1703.

2°: 5 volumes ; 1#π1 [*]2 2*-4*4 5*2 6*1 2*2, 34 engraved and typ. folia, A-2L4 2#π2 A-2Z4 (lacks 2Z4, blank) 3#π2 a-2g4 4#π2 a-2q4 (lacks 2q4, blank) 5#π2 a-3a4 3b2 A-S4 T-V2

Dl. 1: 170302 - a1 2* sc : a2 6* 55.$523 - b1 A u : b2 2L3 int$L

Dl. 2: 170302 - b1 (A) é$q : b2 (2Z3) sur$le$t

Dl. 3: 170302 - b1 a ne : b2 2g3 urco

Dl. 4: 170302 - b1 (a) $d : b2 (2q)3 ,$quoi$q

Dl. 5: 170302 - b1 a te : b2 3b2 lébre - c1 (A) on : *c2 (T)2 on,$

Ref.: WorldCat.

A-VU. H. L.

 

1703.04

Hooghe, Romeyn de

Alle de voornaamste historien des Ouden en Nieuwen Testaments. Verbeeld in uytsteekende konst-platen. 2 parts. By Romeyn de Hooghe. Text by H. Vos. Amsterdam, J. Lindenberg, 1703.

2°: π1,2,3,4,5,6 A-2M2 2A-H2 3A-C2(C1+χ1,2) D-V2.
170302 - b1 A A : b2 V en
Ref.: Landwehr 100.

A.

 

1703.05

Hooghe, Romeyn de

Alle de voornaamste historien des Ouden en Nieuwen Testaments. Verbeeld in uytsteekende konst-plaaten. 2 parts. By Romeyn de Hooghe. Text by H. Vos. Amsterdam, J. Lindenberg, 1703.

2°: π1 2π2 3π1 4π2 A-D2 [E]2 F-P2 Q2(Q1+χ2) R-2B2 2C2(2C+2χ-3χ2) 2D-2I22 2K2 2L1 2M2.
170302 - b1 A $D : b2 2M2 4.)$De$P
Ref.: Landwehr 100 noot.

H. U.

 

1704.01

Basnage de Beauval, Jacques

Histoire du Vieux et du Nouveau Testament. 2 parts. By Basnage. Amsterdam, for J. Lindenberg, 1704. Engraved title-page: De historien van het Oude en Nieuwe Testament.

2°: π2 *2 1 2*-6*2 A3 A-T1 3*1 V-X1 4*-4*2 45*1 2E1 and engraved folia with typographical text, signed A-2G (Old Testament) and A-M (New Testament).

170402 - 1a1=1a2 * nd - 2a1 * an : 2a2 6* $pour$ - 3a1=3a2 A3 ile$ - *1b1 L r : *1b2 S m -3a1=3a2 * oi - 2b1 V $v : 2b2 X e - 4a1 * n : 4a2 5* la$veri - 3b1 Y e$ : 3b2 2E gel

Ref.: WorldCat.

Hm.

 

1704.02

La Créquinière, Mr. de

Conformité des coutumes des Indiens orientaux: avec celles des Juifs & des autres peuples de l'antiquité. By Mr. de La C.**** [=  De La Créquinière]. Brusselles, G. de Backer, [1704]. Contains: Reflexions sur les voyages, et sur les principales regles, que se doit prescrire un voyageur.

8°.

000008

Ref.: WorldCat.

A.

 

1705.01

Antonides van der Goes, Johannes

Gedichten. By J. Antonides vander Goes. 2nd impression. Amsterdam, N. ten Hoorn bookseller, 1705.

4°: π2 2π1 †-9†4 *2 2*-4*4 A-S4, 2*4(-*4) 2A-3C4.

Includes: J. Antonides van der Goes, De Ystroom; and Idem, Trazil.
170504 - 1a1 † n : 1a2 9†2 oon$op't$heereli - 2a1 *3 $J : 2a2 4*3 uere$tho - 1b1 A y : 1b2 S3 t$is - 2b1 A e : *2b2 3C rkro
Ref.: Landwehr 9 noot.

A(3). ALRA. H. L. N. U(2). GB-L(2).

 

1705.02

Basnage de Beauval, Jacques

[J. Basnage de Beauval. Le grand tableau de l'univers. Dutch] 'tGroot waerelds tafereel, waar in de heilige en waereldsche geschiedenissen en veranderingen zedert de scheppinge des waerelds tot het uiteinde van de openbaaring van Johannes worden afgemaalt. 3 parts. By Jacobus Basnage. Translated from the French and poems by A. Alewijn. (Engraved title-page: Engraved by R. de Hooghe). Amsterdam, J. Lindenberg, [not before 1705].

2°: π2, 2π2 2*2 A-B2 C4(-C4) 2A-2X2 3A-D2 3E4 χ2 E4 3F-G2 3F-G2 3H1 3I-2B2 4A-O2. With the engraved title-page of R. de Hooghe, De historien van het Oude en Nieuwe Testament.
000002 - 1b1 A l : 1b2 C2 $zo - 2b1 A is : 2b2 X2 em - 3b1 A en : 3b2 2B2 ,$on - 4b1 A b : 4b2 O $
Ref.: Landwehr 100 noot.

A. A-VU. H. HLME. HLSB. L. U.

 

1705.03

Basnage de Beauval, Jacques

[J. Basnage de Beauval. Le grand tableau de l'univers. Dutch] 't Groot waerelds tafereel, waar in de heilige en waereldsche geschiedenissen en veranderingen zedert de schepping des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes, worden afgemaalt. By Jacobus Basnage. Translated from the French and poems by A. Alewijn. (Engraved title-page: Engraved by R. de Hooghe). (3rd impression). Amsterdam, for J. Lindenberg, [1705].

2°: π1,2 *2 [2*]1 2π1 [A]1 B4 χC2 C-Z4, 2A-B4 2C2 2χ1 2D-M4, 3A-G4 3H2 3I1 3K2. With the engraved title-page of R. de Hooghe, De historien van het Oude en Nieuwe Testament.

000002 - a1=a2 *2 $ik - 1b1 B $ : 1b2 Z3 twe - 2b1 A e : 2b2 M3 an' - 3b1 A en : 3b2 K d
Ref.: Landwehr 100 noot.

A. DTU. H(2). HLSB. U.

 

1705.04

Basnage de Beauval, Jacques

Histoire du Vieux et du Nouveau Testament, enrichie de plusieurs figures, en taille-douce, &c. By Mr. Basnage. A Amsterdam, dans l'imprimerie de J. Groenewoudt, 1705.

4°: *-3*4 A-T4 V2 A-N4 chi 2.

170504

Ref.: WorldCat.

A. G.

 

1705.05

Hoeven, Emanuel van der

Leeven en dood der doorlugtige heeren gebroeders Cornelis de Witt [...] en Johan de Witt. 2 parts. By Emanuel van der Hoeven. Amsterdam, J. ten Hoorn bookseller, 1705.

4°: *-2*4 A-2O4 2P4(-2P4), 2A-3L4. Engraved title-page: Leven en dood van Cornelis en Johan de Witt.
170504 - a1 *3 $ : *a2 2*2 erhan - 1b1 A $ : 1b2 2P3 ezon - 2b1 (A) $da : 2b2 (3L3) .$van$de
Ref.: Landwehr 101.

A(3). A-VU(2). H(2). Hga. L(2). U(2). GB-L.

 

1705.06

Chatelain, Henri Abraham

Atlas historique, ou Nouvelle introduction [...] à la chronologie & à la géographie ancienne & moderne [...] avec des dissertations sur l'histoire de chaque etat. Volume 1 (Part 1). Engraved and chronologies by C*** [= Henri Abraham Chatelain]. Dissertations by N. Gueudeville. Amsterdam, F. L'Honoré & comp., 1705.

2°: π2 *SUP`2`LO` 2*22 a-b2 A-B2 2A-D2 3A-C2 3D1 2a-d2 2A-2B2 2a-2b2 and engraved and typographical folia, some of which signed. Another issue of the edition Amsterdam, F. L'Honoré & comp., La Haye, s. J. L'Honoré, 1705. Part 1.
170502 - 1a1=1a2 *2 e$ - 2a1 * ou : 2a2 *2 en - 3a1=*3a2 † au - 1b1 a . : 1b2 b2 t;$ - 2b1 A mb : 2b2 B2 $ho - 3b1 A d : 3b2 D2 e$ - 4b1 A n : 4b2 D r - 5b1 a t : 5b2 d2 Se$ - 6b1 2A -là$ : 6b2 2B2 $repr - 7b1 2a e$ : 7b2 2b2 Cette
Ref.: UBA cartografie.

A. H.

 

1706.01

Hoeven, Emanuel van der

Hollands aeloude vryheid, buyten het stadhouderschap. By Emanuel van der Hoeven. Engraved by R. de Hooghe. Amsterdam, J. ten Hoorn bookseller, 1706.

4°: *-2*4 A-O4 P6(-P5) Q-T4 V2, 2A-3F4, 3A-Y4.
170604 - a1 *3 ee : a2 A3 $Ho - 1b1 A y : 1b2 V2 $m - 2b1 A e : 2b2 3F2 t$me - 3b1 A ll : 3b2 Y3 ne
Ref.: Landwehr 102; Van der Steur 13.

A(2). A-VU. H. Hga. HLSB. L(2). U. GB-L.

 

1706.02

Hooghe, Romeyn de

Spiegel van staat des Vereenigde Nederlands. Volume 1. By Romyn de Hooghe. Amsterdam, J. ten Hoorn bookseller, 1706.

4°: *-2*4 A-3O4 4A-4G4 5A-5S4 6A-6F4. Title volume 2 (1707.02): Spiegel van staat. Vervattende de macht der generaliteyt. Volume 1 in 6 parts, volume 2 in 8 parts.
170604 - a1 *3 za : *a2 2* me - b1 A s : *b2 6F2 van$Groni
Ref.: Landwehr 103; Van der Steur 12.

A. ALRA(2). A-VU. H(2). HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1706.03

Hooghe, Romeyn de

De Vervelde bander-heer van Beyeren op stelten reidende als Capitein van der Ban en Arrier-Ban: van Luidewyk de benaaude Angustus = L'electeur banni, ou le capitaine general du Ban & Arrier-Ban: pour se venger des victoires emportées par les alliez en Espagne & aux Pais-Bas. By Romeyn de Hooghe. Tot Duinkerken, By Emanuel Bannus, [1706]. False imprint.

1°.

000001

Ref.: WorldCat.

Columbia University.

 

1706.04

Nani, Giovanni Batista Felice Gasparo

[G. Nani. Historia della republica Veneta. Dutch] Historie der Republyke van Venetie. By Baptista Nani. Translated from the Italian into Dutch by W.B. [= W. Blaeu]. Amsteldam, R. and G. Wetstein, 1707. Reissue of the edition Amsterdam, A. Magnus, 1685-1700.

4°: 2 volumes ; 1#π1 *2(*1+*3) 2*4(2*3+π1) A-4H4 4I1 2#π1 *2 *3 A-4C4.

Dl. 1: 170704 - a1 *2 t$ : *a2 2*2 yven - b1 A r : b2 4I 84,

Dl. 2: 170704 - a1 *2 t$ : a2 *3 ev - b1 A d : b2 4C3 5.$266.$

Ref.: Schuytvlot.

A. H. U.

 

1706.05

Rijp, Feyken

Chronijk van de vermaarde zee en koopstad Hoorn. (By Feyken Rijp). Hoorn, printed by F. Rijp, 1706.

8°: *8(*1+π1) 2*4 A-V8 X4 2A-2H8 2I6. Engraved title-page: Chronyk van Hoorn. Includes (2A-2I): Namen van de heeren der regeeringe tot 1706.
170608 - a1 *3 ,$do : a2 2*3 Ver - 1b1 A e : 1b2 X3 ND - *2b1=*2b2 2D4 .$Ont
Ref.: Landwehr 104.

A. A-VU. DTU. H. Hm. L. U.

 

1706.06

Vincent, Levinus

Wondertooneel der nature. By Levinus Vincent. Amsterdam, printed by F. Halma, 1706.

4°: A-D4 (lacks D4, blank?).

170604 - b1 A3 arte$ : b2 D3 r$on

Ref.: Landwehr 105.

A(3). DTU. L. U(2).

 

1707.01

Chevalier, Nicolas

Description de la chambre de raretez de la ville d'Utrecht. Part 1. By Nicolas Chevalier. Utrecht, N. Chevalier bookseller, 1707.

2°: A-E2 [F]1 and 61 engraved folia.

170702 - b1 A2 mo : b2 E2 ua$

Ref.: Landwehr 106; Snoep 1973 (not by Romeyn de Hooghe).

GB-L. U.

 

1707.02

Hooghe, Romeyn de

Spiegel van staat. Vervattende de macht der generaliteyt. Volume 2. By Romyn de Hooghe. Amsterdam, J. ten Hoorn bookseller, 1707.

4°: *-2*4 3*2 A-2T4 2A-2V4 22X2. Volume 1 (1706.02) in 6 parts, volume 2 in 8 parts.
170704 - a1 *3 $Vl : a2 3* $in - 1b1 A a : 1b2 2T3 ten$d - 2b1 A r : 2b2 2X ere
170704 - a1 *3 $Vl : a2 3* $in - 1b1 A a : 1b2 2T3 ten$d - 2b1 A r : 2b2 2X eer
Ref.: Landwehr 103; Van der Steur 12.

A. ALRA(2). A-VU. H(2). HLSB. Hm. L(2). U. GB-L.

 

1707.03

Wilde, Jacob de

Gemmae selectae antiquae e museo Jacobi de Wilde, sive L. tabulae diis deabusque gentilium ornatae. Amstelaedami, sumpt. auctoris, 1703 [= 1707]. Some copies have four additional preliminary folia with poems, dated 1706 and 1707.

4°: π1,2 *4(*1+2π1) A-Z4.

170304 - a1=*a2 *2 illit - b1 A b : *b2 Y3 x$al

Ref.: Google Books (‘Plates engraved by Adriaan Schoonebeck, from the workshop of Romeyn de Hooghe’).

H. L. GB-L(2). U.

 

1707.04

Nani, Giovanni Batista Felice Gasparo

[G. Nani. Historia della republica Veneta. Dutch] Historie der Republyke van Venetie. By Baptista Nani. Translated from the Italian into Dutch by W.B. [= W. Blaeu]. Amsteldam, R. and G. Wetstein, 1707.

4°: 2 volumes (volume 1: π1 *2(*1+*3) 2*4(2*3+π1) A-4H4 4I1; volume 2: π1 *2 *3 A-4C4). Reissue of the edition Amsterdam, A. Magnus, 1685-1700.
volume 1: 170704 - a1 *2 t$ : *a2 2*2 yven - b1 A r : b2 4I 84,
volume 2: 170704 - a1 *2 t$ : a2 *3 ev - b1 A d : b2 4C3 5.$266.$
Ref.: STCN.

A. H. U.

 

1708.01

Antonides van der Goes, J.

De Ystroom. 4 parts. By J. Antonides vander Goes. Amsterdam, N. ten Hoorn bookseller, 1708.

4°: π1,2 *2 2*-4*4 A-S4.

170804 - a1 *3 aan : 2a2 4*3 at$honore - b1 A y : b2 S3 e$d

170804 - a1 *3 an$ : 2a2 4*3 at$honore - b1 A y : b2 S3 e$d

Ref.: Landwehr 9 noot.

ALRA. H.

 

1708.02

Chatelain, Henri Abraham

Atlas historique, ou Nouvelle introduction [...] à la chronologie & à la géographie ancienne & moderne [...] avec des dissertations sur l'histoire de chaque etat [...]. Tome II. premiere(-seconde) partie. Qui comprend l'Allemagne, la Prusse, la Hongrie, & la Boheme (la Grande Bretagne, l'Irlande, la Suisse, la Savoye, la Lorraine & la Republique de Venise). Engraved and chronologies by C*** [= Henri Abraham Chatelain]. Dissertations by N. Gueudeville. Amsterdam, les freres Châtelain booksellers, 1708.

2°: π2 *-3*2 A-2A2 χ1 2*-2*2 2B-2Y2 and engraved and typographical folia, some of which signed (-E2, -M2, -Q2, -2I2, -2M2, -2O2, -2T2).
170802 - 1a1 * u : *1a2 3* é$un$ - 1b1 A o : 1b2 2A2 u'il$n - 2a1 2* $v : *2a2 2* $ai - 2b1 2B on : *2b2 2X2 r$d'un
Ref.: UBA cartografie.

A. A-VU.

 

1708.03

Hoeven, Emanuel vander

Leeven en dood der doorlugtige heeren gebroeders Cornelis de Witt [...] en Johan de Witt. 2 parts. By Emanuel vander Hoeven. 2nd corrected enlarged edition. Amsterdam, J. ten Hoorn bookseller, 1708. Engraved title-page: Leven en dood van Cornelis en Johan de Witt.

4°: *-2*4 A-2M4 2A-3D4.

170804 - a1 *3 n$ : a2 2*3 aar$m - 1b1 A r$ : 1b2 2M3 n,$do - 2b1 (A2) lsche : 2b2 3D3 teringe

Ref.: Landwehr 101 noot.

ALRA. A. GOU. Hga. Hm(2). L. U.

 

1708.04

Leeuwenhoek, Antoni van

Arcana Naturæ, Ope & beneficio exquisitissimorum Microscopiorum. Detecta, variisque experimentis demonstrata. By Antonius à Leeuwenhoek. 3rd edition. Lugduni Batavorum. apud C. Boutestein, 1808 [i.e. 1708]. Anmerkung: Vermutlich mit Dobell Nr. 25(b) gemeint, tatsächlich aber Nachdruck von Nr. 22 "Anatomia seu interiora rerum, 1687" unter geändertem Titel (vgl. Vorw. des Druckers) und nicht von Nr. 25 "Arcana naturae detecta, 1695". Der Index bezieht sich auf eine Ausg. von Ps. 1. mit 78 S., der Index zur "Continuatio epistolarum", auf die in der "Praemonitio ad lectorem" hingewiesen wird, ist aber nicht enthalten. Kupfert. (1696): A. V. Leeuwenhoek Ondekte Onsigtbaarheeden.

4°: *4, A-H4, Aa-Zz4, Aaa-Iii4, Kkk2.

180804

Ref.: KVK.

D-W.

 

na 1708.01

Atlas

Atlas minor ad usum serenissimi Burgundiæ ducis. = Atlas françois à l'usage de [...] le duc de Bourgogne. S.l. s.n. [not before 1708].

2°: π1 and engraved folia.
000002
Ref.: UBA cartografie.

A.

 

1709.01

Chevalier, Nicolas

Recherche curieuse d'antiquités, venuës d'Italie, de la Grece, d'Egypte, & trouvées à Nimegue, a Santen, au château de Wiltenburg proche d'Utrecht [...] & a Tongres. By Nicolas Chevalier. Utrecht, N. Chevalier bookseller, 1709.

2°: *2(*1+A2) B-E2 [F]1 and 61 engraved folia.

170902 - 1a1=1a2 A2 réd - 2a1=2a2 *2 ur - 1b1 B $I : 1b2 E2 ua$

Ref.: WorldCat.

Hm(2).

 

1709.02

La Fontaine, Jean de

Contes et nouvelles en vers. By De La Fontaine. Engraved by R. de Hooghe. Corrected enlarged edition. Amsterdam, P. Brunel, 1709.

8°: 2 volumes (volume 1: π2 *4 2*2 A-O8 P6; volume 2: A-R8 S4 T2).
volume 1: 170908 - a1 * pe : a2 2*2 ,$ce$n - b1 A e : b2 P5 ter
volume 2: 170908 - b1 A2 tio : b2 S4 t$i
Ref.: Landwehr 66; Van der Steur 9.

A.

 

1709.03

Lucretius Carus, T.

[Lucretius. De rerum natura. Dutch] Den oorspronk aller dingen, verklaard. By T. Lucretius Carus. Translated from the Latin by J.D. Wit. 2nd impression. Amsterdam, voor het konstgenootschap In magnis voluisse sat est, sold by erfg. J. Lescailje and A. Braakman, 1709.

8°: *8(*1+π1) 2*-3*8 4*6 A-3A8. Reissue of the edition Amsterdam, S. Petzold, 1701 entitled De werken van T. Lucretius Carus van het heelal.
170908 - a1 *3 n, : a2 4*5 erit$Ca - b1 A2 de$ : b2 3A5 an$de$
Ref.: Landwehr 96 variant.

A. L. N.

 

1710.01

Basnage de Beauval, Jacques

[J. Basnage de Beauval. Le grand tableau de l'univers. Dutch] 'tGroot waerelds tafereel, waar in de heilige en waereldsche geschiedenissen en veranderingen zedert de scheppinge des waerelds tot het uiteinde van de openbaaring van Johannes worden afgemaalt. 3 parts. By Jacobus Basnage. Translated from the French and poems by A. Alewijn. (Engraved title-page: Engraved by R. de Hooghe). Amsterdam, J. Lindenberg, [1710]. With the engraved title-page of R. de Hooghe, De historien van het Oude en Nieuwe Testament.

2°: π2, 2π2 2*2 A-B2 C4(-C4) 2A-2X2 3A-D2 3E4 χ2 E4 3F-G2 3F-G2 3H1 3I-2B2 4A-O2.

000002 - 1b1 A l : 1b2 C2 $zo - 2b1 A is : 2b2 X2 em - 3b1 A en : 3b2 2B2 ,$on - 4b1 A b : 4b2 O $

Ref.: Landwehr 100 noot.

A. H. HLME. HLSB. L. U.

 

1710.02

Comenius, Johannes Amos

[J.A. Comenius. Diogenes cynicus redivivus. Dutch] Verrezen hondschen Diogenes, of Beknopte verhandeling van wysheid. Heekel-spel. By I.A. Comenius. Translated from the Latin by F. van Hoogstraten. Amsterdam, P. Visser and J. van Heekeren booksellers, 1710.

8°: A-F8. Part of: D. Erasmus, Moriae encomium, Dutch, 1710.
171008 - b1 A4 rm : b2 F5 n$te$
Ref.: NCC (tp. copied from 1672.05).

A(2). ABPH. ALRA. H. L.

 

1710.03

Hoeven, Emanuel van der

Leeven en dood der doorlugtige heeren gebroeders Cornelis de Witt [...] en Johan de Witt : 2 parts. By Emanuel vander Hoeven. 2nd corrected enlarged edition. Amsterdam, J. Strander and J. Ratelband booksellers, 1710.

4°: *-2*4 A-2M4 2A-3D4. Engraved title-page: Leven en dood van Cornelis en Johan de Witt. Reissue of the edition Amsterdam, J. ten Hoorn, 1708.
171004 - a1 *3 n$ : a2 2*3 aar$m - 1b1 A r$ : 1b2 2M3 n,$do - 2b1 (A2) lsche : 2b2 3D3 teringe
Ref.: Landwehr 101 noot.

A.

 

1710.04

Molière

[Molière. Le mariage forcé. Dutch] Het gedwongene huuwelyk: blyspel: in vaerzen aan bezondre maat, noch rym gebonden. By Adriaan Peys. Latest impression, corrected. Amsterdam, Erven van J. Lescaille, 1710. Printed for het kunstgenootschap Nil volentibus arduum.

8°.

171008

Ref.: Harmsen 1996.

A. G. Lw. L. U.

 

1710.05

Rotgans, Lukas

Wilhem de Derde, door Godts genade, koning van Engelandt [...]. In heldendicht beschreven. Part 1. By L. Rotgans. 2nd impression. Amsterdam, printed by F. Halma, 1710.

4°: *-5*4 A-Y4.
171004 - a1 *3 rn : a2 5*3 $den$Ne - b1 A $ : b2 Y3 ansc
Ref.:Landwehr 92 noot.

A. A-VU. L. U.

 

1712.01

Bidloo, Govard

Brieven der gemartelde apostelen. By G. Bidloo. 3rd corrected enlarged impression. Amsterdam, wed. B. Visscher bookseller, 1712 (engraved title-page: 1711).

4°: *4 2*2 A-P4 Q1.
171204 - a1 *3 mi : a2 2*2 aar - b1 A 2 : b2 Q $g
Ref.: Landwehr 40 noot; Van der Steur 14.

A(2). H. L.

 

1712.02

Petter, Niclaus

[N. Petter. Der künstliche Ringer. French] L'academie de l'admirable art de la lutte. [Text by Niclaus Petter]. Engraved by R. de Hooghe. Leide, I. Severinus bookseller, [1712].

4°: *2 A-C1 D2 and 71 engraved folia.
000004 - a1=a2 *2 $les - b1 A $ : b2 D $
Ref.: Landwehr 39 noot.

GB-L.

 

1712.03

Boccaccio, Giovanni

[G. Boccaccio. Decamerone. French] Contes et nouvelles. By Bocace. Engraved by R. de Hooghe. 2nd edition. Cologne, J. Gaillard, 1712.

8°: 2 volumes (volume 1: *8 A-Z8 2A4; volume 2: A-2D8 2E4). Printed in the Netherlands (Weller).

volume 1: 171208 - a1 *2 n$ne : a2 *3 on, - b1 A r : b2 2A3 e$du
volume 2: 171208 - b1 A2 lier : b2 2E2 e$s'il$
Ref.: Landwehr 88 noot (wrong year 1702?).

A-VU.

 

1713.01

Vega Carpio, Lope Félix de

[Lope de Vega. El mayor imposible. Dutch] De malle wedding, óf Gierige Geeraard. Blyspél. [By Lope Félix de Vega Carpio]. 4th corrected impression. Amsterdam, for het Kunstgenootschap, sold by erven J. Lescailje, 1713.

8°: *4 A-F8. Engraved title-page: Gierige Geeraard. Blyspél. Appears in collections of plays.
171308 - a1=a2 *3 che - b1 A r$ : b2 F5 a$je
Ref.: Landwehr 107.

A(3). H(2). L(2). GB-L.

 

1713.02

Fürstenberg, Ferdinand von

Monumenta Paderbornensia, ex historia Romana, Francica, Saxonica eruta. [By Ferdinand von Fürstenberg]. 3rd enlarged edition. Francofurti et Lipsiæ, apud Christophorum Riegel 1713.

4°.

171304

Ref.: Landwehr 23 noot.

L. N.

 

1713.03a

Huber, Ulricus

De jure civitatis, libri tres. By Ulricus Huber. 4th corrected enlarged edition. Franequeræ, apud H. Pollium, 1713. Incorporates: Z. Huber, Specimen responsionum ad selecta quædam in libros de jure civitatis scholia, 1713.

4°: π4 A-4M4 [4N]1, 2A-F4 2G2.

171304 - *1b1 A2 .$C : 1b2 4M3 ente$capti$ - 2b1 A2 s$o : 2b2 G2 inte

Ref.: Becker.

U.

 

1713.03b

Huber, Ulricus

De jure civitatis, libri tres. By Ulricus Huber. 4th corrected enlarged edition. Franequeræ, apud H. Pollium, 1713. Incorporates: Z. Huber, Specimen responsionum ad selecta quædam in libros de jure civitatis scholia, 1713.

4°: *4(-*4) A-4M4 [4N]1, 2A-F4 2G2.

171304 - a1=a2 *3 scio - 1b1 A $ : 1b2 4N1 stamenti$ - 2b1 A2 s$o : 2b2 G2 inte

Ref.: Becker.

Lw. L.

 

1713.04

Möller, Johann

[J. Möller. Erklärungs Schlüssel der biblischen Figuren. Dutch] Verklaring der bybelse figuuren, oover de vier euangelisten, handelingen der apostelen, en openbaaringe Johannis. By Johannes Möller. Engraved by R. de Hooghe. Leiden, sold by J.A. Langerack, 1713.

12°: *2 A-P12.
171312 - a1=a2 *2 ie - b1 A n : b2 P7 re$al
Ref.: Landwehr 57 noot.

A-VU.

 

1714.01

Antonides van der Goes, Johannes

De Ystroom. By J. Antonides vander Goes. Amsterdam, N. ten Hoorn bookseller, 1714.

4°: [*]4 2*-4*4 A-S4. Part of: J. Antonides van der Goes, Poetry, 1714.

171404 - a1 2* $t : a2 4*3 erinus$p - b1 A $m : b2 S3 en$

Ref.: Landwehr 9 noot; Van der Steur 16.

A(3). H(2).

 

1714.02

Hooghe, Romeyn de

Le grand tableau de l'univers , ou l'histoire des evenemens de l'eglise, depuis la creation du monde jusqu'à l'apocalypse de S. Jean. 2 parts. By R. de Hooghe. Text by J. Basnage de Beauval. 8th edition. Amsterdam, for J. Lindenberg, 1714.

2°: *4(*1+π1) 2π1 2*-7*2 A-C4 D-E2 F-R4 S2 T-Z4 2A2 χ1 3*-4*2 35*1 2A-G4 2H2 3A-N2. With the engraved title-page of R. de Hooghe, De historien van het Oude en Nieuwe Testament. Plates partly included in the collation.
171402 - 1a1 * an : 1a2 *8 . - *1b1 A2 'est : 1b2 2A2 les$ - 2a1 * n : 2a2 5* la$veri - 2b1 A c : 2b2 H2 $c - c1 A mo : c2 N2 che
171402 - 1a1 * if : 1a2 *8 . - 1b1 A Ma : 1b2 2A2 les$s - 2a1 * s : 2a2 5* s,$se$ - 2b1 A c : 2b2 H2 $C - c1 A mo : c2 N2 che
Ref.: Landwehr 100.

A. H. Hm. L.

 

1714.03a

Pharmacopoea

[Pharmacopoea Harlemensis. Dutch] De verbeterde Haarlemmer apotheek. Translated from the Latin and enlarged by A. Bogaert. 3rd impression. Haarlem, W. van Kessel and Amsterdam, (engraved title-page: printed by) N. ten Hoorn booksellers, 1714.

12°: A-G12 H6. Name in imprint: Wilhelmus van Kessel.
171412 - b1 A3 ten : *b2 H3 Alb
Ref.: NCC.

A(2).

 

1714.03b

Pharmacopoea

[Pharmacopoea Harlemensis. Dutch] De verbeterde Haarlemmer apotheek. Translated from the Latin and enlarged by A. Bogaert. 3rd impression. Haarlem, W. van Kessel and Amsterdam, (engraved title-page: printed by) N. ten Hoorn booksellers, 1714.

12°: A-G12 H6. Name in imprint: Willem van Kessel.
171412 - b1 A3 nte : *b2 H3 s$A
Ref.: STCN.

HLSB(2).

 

1714.04

Oudaen, Joachim

Uyt-breyding over het boek Jobs. By Joachim Oudaan. 2nd impression. Amsterdam, P. Visser and wed. B. Visscher booksellers, 1714.

8°: π1 *8(-*2, *1+π*2,3) 2*8 A-O8 (lacks O8, blank?). Also issued in: J. Oudaen, Schriftuurlyke poëzy, not before 1714.
171408 - a1 *2 r- : a2 2*5 g$va - b1 A ma : b2 O5 l,$
Ref.: Schuytvlot.

A(2). ALRA. A-VU. H. N. U.

 

1714.05

Chatelain, Henri Abraham

Atlas historique, ou Nouvelle introduction [...] à la chronologie & à la géographie ancienne & moderne [...] avec des dissertations sur l'histoire de chaque etat [...]. Tome IV. Qui comprend la Dannemarck, la Suede, la Pologne, la Moscovie, la Turquie. Engraved and chronologies by C*** [= Henri Abraham Chatelain]. Dissertations by N. Gueudeville. Amsterdam, les freres Châtelain booksellers, 1714.

2°: π2 *-2*2 A-C2 D1 a-i2 k1 2a-b2 2c1 2A-B2 2A-2B2 3A-B2 22A-2C2 and engraved and typographical folia, some of which signed.
171402 - a1 * ou : a2 2*2 aine - 1b1 A .$ : 1b2 D s - 2b1 a s$ : 2b2 k co - 3b1 a & : 3b2 c e$ - 4b1 A e : 4b2 B2 r$s - 5b1 2A est : 5b2 2B2 $pa - 6b1 A E : 6b2 B2 $q - 7b1 2A $p : 7b2 2C2 st$u
171402 - a1 * ou : a2 2*2 aine - 1b1 A .$ : 1b2 D s - 2b1 a s$ : 2b2 k co - 3b1 a & : 3b2 c e$ - 4b1 A e : 4b2 B2 r$s - 5b1 2A est : 5b2 2B2 $pa - 6b1 A E : 6b2 B2 $q - 7b1 2A $pl : 7b2 2C2 st$u
Ref.: UBA cartografie.

A. A-VU. L. U.

 

1715.01

Basnage de Beauval, Jacques

[J. Basnage de Beauval. Le grand tableau de l'univers. Dutch] 't Groot waerelds tafereel, waar in de heilige en waereldsche geschiedenissen en veranderingen zedert de schepping des waerelds tot het uiteinde van de openbaring van Joannes, door konst-tafereelen [...] worden afgemaalt. 3 parts. By J. Basnage. Translated from the French and poems by A. Alewyn. (Engraved title-page: Engraved by R. de Hooghe). Amsterdam, for J. Lindenbergh, 1715.

2°: π2 [A]4(A1 + 2π1, A3 + 3π1) B4 χ1 C-Z4, 2A-B4 2C2 2χ1 2D-M4, 3A-G4 2H2 2I1 2K2 (and engraved folia and 3 additional maps). Engraved title-page: De historien van het Oude en Nieuwe Testament in konst prenten afgebeeld. Half-title: 'T groot waerelds tafereel, in konst-prenten en uitleggingen verbeeld.. Main work reissue of the edition Amsterdam, J. Lindenbergh, between 1707 and 1715.
171502 - 1b1 B r$ : 1b2 Z3 twe - 2b1 A e : 2b2 M3 an' - 3b1 A en : 3b2 K i
Ref.: Landwehr 100 noot.

A.

 

1715.02

Vincent, Levinus

Het tweede deel of vervolg van het Wondertooneel der natuur. By Levinus Vincent. Amsteldam, for the author, sold by G. Valk and sold by J. van Leeuwen, 1715.

4°: π-2π4 A4(-A1) B-2L4 2M4(-2M4) and 7 engraved folia.
171504 - b1 A2 asse : *b2 2M us$o
Ref.: Schuytvlot.

A(3). DTU. L. U(2).

 

1716.01

Beronicius, Petrus Johannes

Quæ extant. [...]. = Boeren- en overheidsstrijd. By P.J. Beronicius. Annotated, prefaced and translated into Dutch by P. Rabus. 4th corrected edition. Amsterdam, N. ten Hoorn bookseller, 1716.

8°: *-2*8 A-L8. Georgarchontomachia probably a mystification; the real author is Dirk Buysero?. Engraved title-page: Poemata. Boeren en overheids stryd.
171608 - a1 *3 lv : a2 2*4 ort. - b1 A2 er$i : b2 L5 cu
Ref.: Landwehr 83 noot.

A(3). A-VU. GOU. H(2). GB-L(2).

 

1716-1793.01

Atlas

Atlas ou recueil de cartes géographiques des meilleurs autheurs. 5 volumes. S.l. s.n. 1716-1793.

2°: 4 (of 5) volumes: 53, 41, 65 en 26 maps.

171602 – 179302

Ref.: UBA, cartografie.

A.

 

1718.01

Dale, Antonius van

Verhandeling van de oude orakelen der heydenen. By Anthoni van Dale. 2nd impression. Amsteldam, A. van Damme bookseller, 1718.

8°: *6 A-2N8 2O2.

171808 - a1 *3 $de : a2 *5 e$d - b1 A el : b2 2O2 eded

Ref.: Landwehr 71 noot.

A(2). H. U.

 

1719.01

Chatelain, Henri Abraham

Atlas historique, ou Nouvelle introduction [...] à la chronologie & à la geographie ancienne & moderne [...] avec des dissertations sur l'histoire de chaque etat [...]. Tome VI. Qui comprend l'Afrique & l'Amerique. Engraved and chronologies by C*** [= Henri Abraham Chatelain]. Dissertations by N. Gueudeville. Amsterdam, L'Honoré and Châtelain booksellers, 1719.

2°: [*]1 2*-3*2 A-S2 T1 V-2T2.
171902 - a1 2* . : a2 3*2 Iles$voi - b1 A à : b2 2T2 Mai
Ref.: UBA cartografie.

A. A-VU. H. L. U.

 

1719.02

Vincent, Levinus

Elenchus tabularum, pinacothecarum, atque nonnullorum cimeliorum, in Gazophylacio Levini Vincent. = Description abregée des planches. By Levin Vincent. Harlemi Batavorum, sumpt. auctoris, 1719.

4°: π4 *4 A-G4 H2 (π1 blank).

171904 - a1 * t$ : a2 *3 a$c - b1 A i : b2 H2 oor

Ref.: Landwehr 105 noot.

A. Hga.

 

1720.01

Chatelain, Henri Abraham

Suplément a l'Atlas historique, contenant diverses piéces de chronologie, de genealogie [...] & d'autres sciences qui avoient été omis dans les précédens volumes [...] avec des dissertations sur chaque sujet. Part 7. Engraved and chronologies by C*** [= Henri Abraham Chatelain]. Dissertations by H.P. de Limiers. Amsterdam, L'Honoré and Châtelain booksellers, 1720.

2°: π1 2π2 *-3*2 A-X2 X*2 Y-2D2.
172002 - a1 * s$ : a2 3*2 $2.$f - b1 A q : b2 2D2 oiles$
172002 - a1 * s$ : *a2 3* $les - b1 A q : b2 2D2 oiles$
Ref.: UBA cartografie.

A. A-VU. H. L. U.

 

1721.01

Basnage de Beauval, Jacques

[J. Basnage de Beauval. Le grand tableau de l'univers. Dutch] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes. 3 parts. By Basnage. Translated from the French and poems by A. Alewyn. Enlarged by M. Gargon. (Engraved title-page: engraved by R. de Hooghe). 10th impression. Amsterdam, for J. Lindenbergh, 1721.

2°: π1,2,3 *4 2π1 A6 B8 C6 D6 χ1 E6 G6 H4 I6 K4 L6 M4 2χ1 N8 O-P4 Q-R6 3χ1 S4 T-V6 X4 Y8 Z4 2A4(2A2+χ2A3) 2B-2C8 2D6 2E6 4χ1 2F6 5χ1 2G6 6χ1 H4 2I6 7χ1 2K8 8χ1 2L4 9χ1 2M10 2N-2R6 2S8. Half-title: Opgehelderd Bybels en groot waerelds tafereel. Engraved title-page: De historien van het Oude en Nieuwe Testament. Some engravings pasted over.
172102 - a1=*a2 *2 el$ - *b1 A2 n$te : b2 2S4 dat$
Ref.: Landwehr 100 noot.

A(3). HLME.

 

1721.02

La Fontaine, Jean de

Contes et nouvelles en vers. By De La Fontaine. Engraved by R. de Hooghe. Corrected enlarged edition. Amsterdam, N.E. Lucas bookseller, 1721.

8°: 2 volumes (volume 1: π1 *8(-*8) A-O8 P6; volume 2: A-R8 S4 T2). With the engraved title-page of the edition Amsterdam, P. Brunel, 1699.
volume 1: 172108 - a1 *2 rs : a2 *5 $ - b1 A o : b2 P5 $te
volume 2: 172108 - b1 A2 ions : *b2 S3 x$p
Ref.: Landwehr 67.

A. H. Hm.

 

1722.01

Boethius, Anicius Manlius Severinus

[Boethius. De consolatione philosophiae. Dutch] Vertroostinge der wysgeerte. By A.M.T.S. Boethius. Translated by M. Gargon. 2nd corrected impression. Amsterdam, H. Bosch and S. Schouten booksellers, 1722.

8°: π2 *-3*8 4*4 A-P8 (P7,8 blank). Engraved title-page: Troost der wysgeerte.
172208 - a1 *2 yn : a2 4*2 ,$ken$u$ - b1 A sc : b2 P5 b
172208 - a1 *2 y : a2 4*2 ,$ken$u$ - b1 A sc : b2 P5 b
Ref.: Landwehr 99 noot.

A. A-VU. H. L. GB-L.

 

1723.01

Epictetus

Enchiridium. By Epictetus. Tabula. By Cebes. Annotated by H. Wolf et al. Corr. annotated edition by J.C. Schröder. (Engraved title-page:3rd edition). Delphis, apud A. Beman, 1723. Text in Greek and Latin.

8°: *-4*8 A-S8.

172308 - a1 *3 on : a2 4*5 $istud$est$ - b1 A $ : b2 S5 ius$

Ref.: Landwehr 6 variant; Van der Steur 3.

H. L. N(2). U.

 

1725.01a

Fabricius, Franciscus

Oratio in natalem centesimum et quinquagesimum, sive annum jubilæum tertium academiæ Batavæ, quæ est Lugduni-Batavorum. By Franciscus Fabricius. [Leiden], in typ. P. vander Aa, 1725.

2°: *2 A-L2 M1 2A-D2.

172502 - a1=a2 *2 ta - 1b1 A e : 1b2 M io - 2b1 [A] ate : 2b2 [D] ispa

Ref.: Schuytvlot.

A. H(2). L(2). U(2).

 

1725.01b

Fabricius, Franciscus

Oratio in natalem centesimum et quinquagesimum, sive annum jubilæum tertium academiæ Batavæ, quæ est Lugduni-Batavorum. By Franciscus Fabricius. [Leiden], in typ. P. vander Aa, 1725.

4°: *2 A-N2 2A-F2.

172504 - a1=a2 *2 æ$ - 1b1 A $e : 1b2 N2 de - 2b1 [A] $fir : *2b2 [F] u

172504 - a1=a2 *2 æ$ - 1b1 A am : 1b2 N2 de - 2b1 [A] $fir : *2b2 [F] u

Ref.: Schuytvlot.

A(2). H(2). L(4). GB-L.

 

1725.02
Pfeiffersberg, Carl
Columnae militantis ecclesiae sive sancti, et illustres viri: eremiti primi anachoretae, ordinum regularium institutores, propagatores, reformatores, aeneis figuris excusi, elogiis dilaudati. Norimberg, Weigel, 1725.
2o:
172502 -
Ref.: Schuytvlot
A.

 

1726.01

Blaeu, Joan

Novum theatrum Pedemontii et Sabaudiæ, sive accurata descriptio ipsorum urbium. [By Joan Blaeu]. Hagæ-Comitum, sumpt. and curâ R.C. Alberts, 1726 (engraved title-page: 1725). Engraved title-page volumes 1-2: Pedemontium Florentissimvm Italiæ latvs ex Corn. Tac; volumes 3-4: Sabavdia velocis ivstitiæ et Mavortiæ virtvtis antiqva sedes

2°: 4 volumes: 1#π2 2π1,2, *1 A-V2 X1 2A6 2B-K1 and engraved folia 2#π2 A-F1 G1,2 H-Q1 R2 R3 S-T1 V1,2 X-2B1 2C2 2D-2E1 2F-2G2 2H-2I1 2K2 2L-2O1 2P2 2Q1 and engraved folia 3#π2 A8 A9 B-K1 L2 M-P1 Q2 Q3 R1 S2 S3 T-Y1 Z1,2 2A-2B1 and engraved folia 4#π2 A1 B2 C1 D1,2 E1 F-G2 H-I1 K2 L1 M1,2 N1,2 O1,2 P1,2 Q-R1 S1,2 T1,2 V-X1 Y1,2 Z-2E1 2F1,2 2G1,2 2H-2K1 2L-2O2 2P-2Q1 and engraved folia.

Dl. 1: 172602 - a1=a2 * a - 1b1 A $q : *1b2 V2 atq - 2b1 A so : *2b2 I m

Dl. 2: 172602 - b1 A ct - *b2 2P $

Dl. 3: 172602 - b1 A $ : *b2 2A s,

Dl. 4: 172602 - b1 A n : *b2 2Q io

Ref.: Koeman B1 111, 112.

H.

 

1727.01

Vincent, Levinus

Korte beschryving van den inhout der cabinetten begreepen in de rariteit kamer, of Wondertooneel der natuur, van Levinius Vincent. ['s-Gravenhage], for the author, 1727.

4°: π2 πA4 π[B]4 A4 A-B4 and 8 engraved folia. Engraved title-page: Wonder tooneel der nature.
172704 - 1a1=1a2 A a - 2a1 A e : 2a2 A3 k$e - b1 A d : b2 B3 en
Ref.: Schuytvlot.

A.

 

1728.01

Larrey, Isaac de

[I. de Larrey. Histoire d'Angleterre, d'Ecosse, et d'Irlande. Dutch] Geschiedenis van Engelandt, Schotlandt en Ierlandt. 5 parts. By De Larrey. Translated from the French into Dutch, enl. and adapt. by J.L. Schuer. Amsterdam, J. Cóvens and C. Mortier, 1728-1730.

2°: 4 volumes (volume 1: π1 *4 2*-2*2 23*1 π3*2 A-5H4 5I1; volume 2: *4 A-3Q4 2A-2S4 22T2; volume 3: π2 *2 A-4O4 4P1; volume 4: *4(-*4) A-4R4 4S-5P2).
volume 1: 172802 - 1a1 *2 ldi : 1a2 *3 $ - 2a1 * er : 2a2 3* fh - *3a1=3a2 3*2 I - b1 A n$ : b2 5I ebbe
volume 2: 172802 - a1 *2 $dan : a2 *3 n$k - 1b1 A l : 1b2 3Q3 wet$va - 2b1 A $ : 2b2 2T2 lle$
Ref.: Schuytvlot.

A. A-VU. GOU. H. Hm. L. U.

 

1729.01

Redi, Franciscus

Opuscula varia physiologica. By Franciscus Redi. Lugduni Batavorum, apud T. Haak and S. Luchtmans, 1729. Volume 1, title *2: Opusculorum pars prior, sive Experimenta circa generationem insectorum; title volume 2: Opusculorum pars secunda, sive Experimenta circa varias res naturales; title volume 3: Opusculorum pars tertia, sive De animalculis vivis quæ in corporibus animalium vivorum reperiuntur, observationes. Engraved title-page volume 1: De insectis; engraved title-page volume 2: Experimenta natvralia. Volume 1 reissue of the edition Amstelædami, apud H. Wetstenium, 1686. Volume 2 reissue of the edition Amstelædami, apud H. Wetstenium, 1685.

12°: 3 volumes: 1#π1 *6 A-I12 K10 L-M12 (M12 blank) 2#π4 A-O12 P4 3#*12 A-M12 N-P6 Q10.

Dl. 1: 172912 - a1 *3 oss : a2 *5 u - b1 A s : b2 M7 re$e

Dl. 2: 172912 - b1 A en : b2 P3 t$in

Dl. 3: 172912 - a1 *2 ntu : a2 *7 es - b1 A o : b2 Q6 ibus

Ref.: Becker (year 1719!).

A(2). H.

 

1729.02

Larrey, Isaac de

[I. de Larrey. Histoire d'Angleterre, d'Ecosse, et d'Irlande. Dutch] Geschiedenis van Engelandt, Schotlandt en Ierlandt. 5 parts. By De Larrey. Translated from the French into Dutch, enl. and adapt. by J.L. Schuer. Amsterdam, J. Cóvens and C. Mortier, 1728-1730.

2°: 4 volumes (volume 1: π1 *4 2*-2*2 23*1 π3*2 A-5H4 5I1; volume 2: *4 A-3Q4 2A-2S4 22T2; volume 3: π2 *2 A-4O4 4P1; volume 4: *4(-*4) A-4R4 4S-5P2).
volume 3: 172902 - a1 * ov : a2 *2 $Sp - b1 A e : *b2 4O3 Oostenry
Ref.: Schuytvlot.

A. A-VU. GOU. H. Hm. L. U.

 

1730.01

Antonides van der Goes, Johannes

Alle de gedichten. By J. Antonides vander Goes. 4th impression. Rotterdam, A. Willis bookseller, 1730.

4°: *-12*4 2[*]4 22*-4*4 A-4B4.

173004 - 1a1 *2 ran : *1a2 12*2 rrees,$en$aan$het$ - 2a1 2* t : 2a2 4*3 us$pector - b1 A $m : b2 4B2 slage$vy

Ref.: Landwehr 9 noot.
A. A-VU. L. R. GB-L(2).

 

1730.02

Atlas

Atlas nouveau, contenant toutes les parties du monde. By Guillaume de l' Isle. Amsterdam, J. Cóvens and C. Mortier, 1730. Engraved title-page: Atlas novus ad usum serenissimi Burgundiæ ducis. = Atlas françois

2°: π1 2π1 and engraved folia.

173002

Ref.: Koeman II, C&M 4.

A(2). DTU. U.

 

1730.03

Larrey, Isaac de

[I. de Larrey. Histoire d'Angleterre, d'Ecosse, et d'Irlande. Dutch] Geschiedenis van Engelandt, Schotlandt en Ierlandt. 5 parts. By De Larrey. Translated from the French into Dutch, enl. and adapt. by J.L. Schuer. Amsterdam, J. Cóvens and C. Mortier, 1728-1730.

2°: 4 volumes (volume 1: π1 *4 2*-2*2 23*1 π3*2 A-5H4 5I1; volume 2: *4 A-3Q4 2A-2S4 22T2; volume 3: π2 *2 A-4O4 4P1; volume 4: *4(-*4) A-4R4 4S-5P2).
volume 4: 173002 - a1 *2 het : a2 *3 che - b1 A d : b2 5P2 .$ibid.$pap
Ref.: Schuytvlot.

A. A-VU. GOU. H. Hm. L. U.

 

1732.01

Boccaccio, Giovanni

[G. Boccacio. Contes et nouvelles. Dutch] Aardige en vermakelyke historien van Bocatius, den Florentyner. Translated into Dutch with new engravings. Keulen, [J. Gaillard], 1732. Engraved titlepage: Contes et nouvelles de Bocace. Printed in the Netherlands.

8°: 2 volumes.

volume 1: 173208

volume 2: 173208

Ref.: Becker.

A.

 

1732.02

Boccaccio, Giovanni

[G. Boccaccio. Decamerone. French] Contes et nouvelles. By Bocace. Engraved by R. de Hooghe. 3rd edition. Cologne, J. Gaillard, 1732.

8°: 2 volumes (volume 1: π2 *4 A-Z8 2A4; volume 2: π1 A-2D8 2E4). Printed in the Netherlands (Weller).
volume 1: 173208 - a1 *2 nd : a2 *4 ui - b1 A $ : b2 2A3 ains$
volume 2: 173208 - b1 A $ : b2 2E3 s$&
Ref.: Landwehr 88 noot.

A.

 

1732.03

La Fontaine, Jean de

Contes et nouvelles en vers. By De La Fontaine. Engraved by R. de Hooghe. Corrected enlarged edition. Amsterdam, N.E. Lucas bookseller, 1732.

8°: 2 volumes (volume 1: π1 *8 A-P8 Q1; volume 2: A-S8 T4 (lacks T4, blank?)). With the engraved title-page of the edition Amsterdam, P. Brunel, 1699.
volume 1: 173208 - a1 *3 it. : a2 *4 p$ - b1 A r : b2 Q $d
volume 2: 173208 - b1 A2 ds$ : b2 T2 ux$
Ref.: Landwehr 67 variant.

A. Hm.

 

1732.04

La Sale, Antoine de

Les cent nouvelles nouvelles. Engraved by R. de Hooghe. Amsterdam, E. Lucas?, 1732.

8°: 2 volumes. Often attributed to A. de La Sale. Printed in Amsterdam (Brunet).
volume 1: 173208
volume 2: 173208
Ref.: Landwehr 94 noot.

-

 

1735.01

Antonides van der Goes, Joannes

Alle de gedichten. By J. Antonides vander Goes. 5th impression. Rotterdam, N. Smithof bookseller, 1735. Reissue of the edition Rotterdam, A. Willis, 1730.

4°: π1 *-3*4 4*4(4*2+π1) 5*-12*4 2[*]4 22*-4*4 A-4B4.

173504 - 1a1 *2 Fra : *1a2 12*2 rrees,$en$aan$het$ - 2a1 2* t : 2a2 4*3 us$pector - b1 a $m : b2 4B2 slage$vy

Ref.: Landwehr 9 noot.

H. GB-L. R.

 

1735.02

Pharmacopoea

[Pharmacopoea Harlemensis. Dutch] De verbeterde Haarlemmer apotheek. Translated from the Latin and enlarged by A. Bogaert. 4th impression. Amsterdam, N. de Wit bookseller, 1735.

12°: A-G12 H6. Another issue of the edition Amsterdam, G. de Groot, 1736.
173512 - b1 A4 kon : *b2 H4 zul
Ref.: NCC.

A(2). HLSB.

 

1735.03

Hooghe, Romeyn de

Hieroglypica of merkbeelden der oude volkeren. By Romeyn de Hooghe. Corrected edition by A.H. Westerhoff. Amsteldam, J. van der Woude, 1735.

4°: π2 2π1 *-2*4 3π1 A-3N4 3O2.
173504 - a1 * oh : a2 2*3 niet$ - b1 A e$ : b2 3O2 als$twee
Ref.: Landwehr 108; Van der Steur 18.

A. DTU. H. HLSB. Hm. U(2). GB-L.

 

1735.04

Rotgans, Lukas

Wilhem de Derde, door Gods genade, koning van Engeland [...]. In heldendicht beschreven. By L. Rotgans. 2nd impression. Amsteldam, A. Schoonenburg, 1735.

4°: 2 volumes (volume 1: *-5*4 A-X4 Y4 (Y4 blank); volume 2: *2 A-Z4).
volume 1: 173504 - a1 *3 na : a2 5*3 ederl - b1 A me : b2 Y3 aan
volume 2: 173504 - a1=a2 *2 aa - b1 A o : b2 Z3 chh
Ref.: Landwehr 92 noot.

A. ALRA. H. L. N. U(2). GB-L.

 

1736.01

Wicquefort, Abraham de

Kort verhaal raakende het gepasseerde der [...] wreedheden der Franse, gepleeght [...] in de dorpen van Swammerdam en Bodegraven. [By Abraham de Wicquefort]. 'sGravenhage, F. Moselagen, Leyden, G. Langerak and D. Lucht, 1736. Gatherings B-V reissue of the edition S.l.s.n., 1674, entitled: Getrouw advys aen de oprechte Hollanders.

8°: A-V8.

173608 - b1 A2 aer : b2 V5 $Sta

Ref.: Landwehr 32 noot.

H. Hga. GB-L.

 

1736.02

La Sale, Antoine de

Les cent nouvelles nouvelles. Engraved by R. de Hooghe. Cologne, P. Gaillard, 1736.

8°: 2 volumes (volume 1: π2 *6 2*8 A-2B8 (2B8 blank); volume 2: *8 2*4 A-2A8 2B4 (2B4 blank)). Often attributed to A. de La Sale. Printed in Amsterdam?
volume 1: 173608 - a1 *2 lat : a2 2*5 d$Pri - b1 A b : b2 2B4 ur$lu
volume 2: 173608 - a1 *2 m : a2 2*3 obb - b1 A n : b2 2B2 stoit
Ref.: Landwehr 94 noot (wrong year 1786?).

A.

 

1736.03

Pharmacopoea

[Pharmacopoea Harlemensis. Dutch] De verbeterde Haarlemmer apotheek. Translated from the Latin and enlarged by A. Bogaert. 4th impression. Amsterdam, G. de Groot bookseller, 1736. Another issue of the edition Amsterdam, N. de Wit, 1735; with the engraved title-page of that edition.

12°: A-G12 H6.

173612 - b1 A4 kon : *b2 H3 s$A

Ref.: NCC.

HLSB.

 

1737.01

Hooghe, Romeyn de

Æsopus in Europa. [By Romeyn de Hooghe]. 2nd impression. 'sGravenhage, F. Moselagen bookseller, 1737 (other title-pages: 1738).

4°: [A-2R]4. Contains 40 separately entered satirical fables (38 in 1737, 2 in 1738). Published in instalments.
173704 - b1=b2 brengen t$midd
Ref.: Landwehr 95 noot.

A. H(2). HLSB. GB-L(2).

 

1737.01/1

Hooghe, Romeyn de

Æsopus in Europa. [By Romeyn de Hooghe]. 2nd impression. 'sGravenhage, F. Moselagen bookseller, 1738.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1738.
173804 - b1 brengen t$midd : b2 zou nh
Ref.: Landwehr 95 noot.

A(2). H. HLSB.

 

1737.01/2

Hooghe, Romeyn de

De toverlantaren. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, F. Moselagen bookseller, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.

173704 - b1 Testament eder$ee : b2 ’t t

Ref.: Landwehr 95 noot.

A(2). H(2). HLSB.

 

1737.01/3

Hooghe, Romeyn de

De bezwoorene schim. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, F. Moselagen bookseller, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.

173704 - b1 moest :$wa : b2 by al

Ref.: Landwehr 95 noot.

A. H(2). HLSB.

 

1737.01/4

Hooghe, Romeyn de

Hansop op de koord. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, printed by F. Moselagen, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.

173704 - b1 Portocarrero $Louvoy$n : b2 dat e$S

Ref.: Landwehr 95 noot.

A. H(2). HLSB.

 

1737.01/5

Hooghe, Romeyn de

Hikhakken van den tel. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, printed by F. Moselagen, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.

173704 - b1 noch okk : b2 weg de$

Ref.: Landwehr 95 noot.

A. H(2). HLSB.

 

1737.01/6

Hooghe, Romeyn de

Het geschil tusschen de Fransche haan, en Lombaardsche hennen, beslegt door Jupiter. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, F. Moselagen bookseller, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.
173704 - b1 invoer gekra : *b2 voorbeeld n$zyn$r
Ref.: Landwehr 95 noot.

A. H(2). HLSB.

 

1737.01/7

Hooghe, Romeyn de

Twist tusschen de Spaansche ginet, en Fransche mazet. By Aesopus in Europa [= Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, printed by F. Moselagen, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.
173704 - b1 noch t$af : b2 Barbaaren ungaare
Ref.: Landwehr 95 noot.

A(2). H(2). HLSB.

 

1737.01/8

Hooghe, Romeyn de

De Italiaansche vos in het geallieerde tuighuis. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, F. Moselagen bookseller, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.
173704 - b1 Adda kaal : *b2 van urs
Ref.: Landwehr 95 noot.

A(2). H(2). HLSB.

 

1737.01/9

Hooghe, Romeyn de

Rouwklagt van de Fransche Apollo over de verdorde distelbloem. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, F. Moselagen bookseller, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.
173704 - b1 grootste t$nu$ve : b2 Appelen ,$gint
Ref.: Landwehr 95 noot.

A(2). H(2). HLSB.

 

1737.01/10

Hooghe, Romeyn de

Saamenspraak tusschen Marforio en Jaquet Du Moulin. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, printed by F. Moselagen, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.
173704 - b1 en e : b2 vervallen s$dat$ge
Ref.: Landwehr 95 noot.

A(2). H(2). HLSB.

 

1737.01/11

Hooghe, Romeyn de

Grafschrift door Marforio over een der vaders, van Jaquet Bandyt. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, printed by F. Moselagen, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.
173704 - b1 gy $z : b2 zaaken t$van$
Ref.: Landwehr 95 noot.

A. H(2). HLSB.

 

1737.01/12

Hooghe, Romeyn de

Byeenkomst der mogendheden in het hof van den leeuw. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, F. Moselagen bookseller, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.
173704 - b1 koningen toorn$en$ : b2 AREND en$vryg
Ref.: Landwehr 95 noot.

A(2). H(2). HLSB.

 

1737.01/13

Hooghe, Romeyn de

De tyger voor Themis vierschaar. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, printed by F. Moselagen, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.
173704 - b1 zyne pe$ : b2 hier d$t
Ref.: Landwehr 95 noot.

A(2). H(2). HLSB.

 

1737.01/14

Hooghe, Romeyn de

Saamenspraak tusschen de wichelstok, smeltkroes, en de monsterrol. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, F. Moselagen bookseller, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.
173704 - *b1 noch $de : b2 zich hee
Ref.: Landwehr 95 noot.

A. H(2). HLSB.

 

1737.01/15

Hooghe, Romeyn de

Saamenspraek tusschen het valies, de myter en het bonnet. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, printed by F. Moselagen, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.
173704 - b1 het ,$ : b2 Nu rs
Ref.: Landwehr 95 noot.

A(2). H(2). HLSB.

 

1737.01/16

Hooghe, Romeyn de

Matroozen saamenspraak, te Port a Port, benevens de fabel van de kakatoe, kuykedief, en den haan. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, F. Moselagen bookseller, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.
173704 - b1 zyn ten : b2 veeren looft$
Ref.: Landwehr 95 noot.

A. H(2). HLSB.

 

1737.01/17

Hooghe, Romeyn de

De Napelsche hengst, visscher, en pikeur. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, F. Moselagen bookseller, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.
173704 - b1 de n : b2 de g
Ref.: Landwehr 95 noot.

A. H(2). HLSB.

 

1737.01/18

Hooghe, Romeyn de

De Ongersche Pallasch, de boere Caraffa, en hoerensmeerdoos. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, printed by F. Moselagen, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.
173704 - b1 hendel my$k : b2 vlugtende en$die$z
Ref.: Landwehr 95 noot.

A(2). H(2). HLSB.

 

1737.01/19

Hooghe, Romeyn de

De Fransche degen, de sleutel, en het bonnet tot Luyk. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, F. Moselagen bookseller, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.
173704 - b1 tot De : b2 Galg dt$e
Ref.: Landwehr 95 noot.

A(2). H(2). HLSB.

 

1737.01/20

Hooghe, Romeyn de

Ptolomeus, Copernicus, en Merkuur op de Parnas over de zon en de waereld. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, F. Moselagen bookseller, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.
173704 - b1 dat n$ : b2 overvallen an$u$Esop
Ref.: Landwehr 95 noot.

A(2). H(2). HLSB.

 

1737.01/21

Hooghe, Romeyn de

De leuterbol van Diest, de hond, en de pikbroek, by den laatste stuyver. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, printed by F. Moselagen, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.
173704 - b1 antwoorden TERBOL : b2 blyven ER,
Ref.: Landwehr 95 noot.

A(2). H(2). HLSB.

 

1737.01/22

Hooghe, Romeyn de

De Italiaansche waarzegger. Esopus, Antonio Magino, en Dirk Rembrantz van Nierop. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, F. Moselagen bookseller, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.
173704 - b1 ik $ : b2 DIEM Zy$is
Ref.: Landwehr 95 noot.

A(2). H(2). HLSB.

 

1737.01/23

Hooghe, Romeyn de

Het heydinnetje, de Miquelet, en Mooyfraaykiek, in de Pireneën. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, printed by F. Moselagen, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.
173704 - b1 Narre $ryk : b2 neemen root:
Ref.: Landwehr 95 noot.

A. H(2). HLSB.

 

1737.01/24

Hooghe, Romeyn de

Opera van Andromache te Milaanen. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, F. Moselagen bookseller, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.
173704 - b1 moest We : b2 a $
Ref.: Landwehr 95 noot.

A. H(2). HLSB.

 

1737.01/25

Hooghe, Romeyn de

De horlende kollendans, op Tilburn. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, printed by F. Moselagen, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.
173704 - b1 zelf velt : b2 te i
Ref.: Landwehr 95 noot.

A. H(2). HLSB.

 

1737.01/26

Hooghe, Romeyn de

De jonge koekkoek onder de kroonvogels. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, F. Moselagen bookseller, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.
173704 - b1 heugt llustri : b2 wel ze
Ref.: Landwehr 95 noot.

A. H(2). HLSB.

 

1737.01/27

Hooghe, Romeyn de

Nebucadnezars beeld tot Versailles ten toon gesteld, om tot Madrid opgerigt te worden. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, printed by F. Moselagen, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.
173704 - b1 piep s$b : b2 hersteld ost$te$
Ref.: Landwehr 95 noot.

A. H(2). HLSB.

 

1737.01/28

Hooghe, Romeyn de

De hobbel in de wacht, op de haasejagt. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, F. Moselagen bookseller, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.
173704 - b1 van $n : b2 en $e
Ref.: Landwehr 95 noot.

A. H(2). HLSB.

 

1737.01/29

Hooghe, Romeyn de

Europe nooit voor een. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, printed by F. Moselagen, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.

173704 - b1 alles e$ : b2 deze aar

Ref.: Landwehr 95 noot.

A(2). H(2). HLSB.

 

1737.01/30

Hooghe, Romeyn de

Gedwonge mars, gaat altyd dwars. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, F. Moselagen bookseller, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.
173704 - b1 Daar ar$ : b2 weêr gast
Ref.: Landwehr 95 noot.

A. H(2). HLSB.

 

1737.01/31

Hooghe, Romeyn de

Het Cremoneesche vreugdevuur. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, printed by F. Moselagen, 1737. 4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.
173704 - b1 waereld n,$de$ : b2 ander maa
Ref.: Landwehr 95 noot.

A. H(2). HLSB.

 

1737.01/32

Hooghe, Romeyn de

De Spaansche carravaan. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, F. Moselagen bookseller, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.

173704 - b1 Koningin $strenge : b2 deze eze

Ref.: Landwehr 95 noot.

A. H(2). HLSB.

 

1737.01/33

Hooghe, Romeyn de

De geschooren hoop. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, printed by F. Moselagen, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.

173704 - b1 de , : b2 draa aat

Ref.: Landwehr 95 noot.

A(2). H(2). HLSB.

 

1737.01/34

Hooghe, Romeyn de

Europa in rouw. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, F. Moselagen bookseller, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.

173704 - b1 gy $ : b2 gezwooren n$Vaderl

Ref.: Landwehr 95 noot.

A(2). H(2). HLSB.

 

1737.01/35

Hooghe, Romeyn de

De waarheid boven al. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, printed by F. Moselagen, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.

173704 - b1 de OU : b2 kan n$n

Ref.: Landwehr 95 noot.

A(2). H(2). HLSB.

 

1737.01/36

Hooghe, Romeyn de

De de[!] gefopte bedrieger. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, F. Moselagen bookseller, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.

173704 - b1 ras $ : b2 antwoorde hape$Vo

Ref.: Landwehr 95 noot.

A(2). H(2). HLSB.

 

1737.01/37

Hooghe, Romeyn de

De ontdekte eenhoorn. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, F. Moselagen bookseller, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.

173704 - b1 van et : b2 alle $ge

Ref.: Landwehr 95 noot.

A(2). H(2). HLSB.

 

1737.01/38

Hooghe, Romeyn de

De groote Christoffel. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, F. Moselagen bookseller, 1737.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1737.

173704 - b1 myne DZ : b2 ander n$zo

Ref.: Landwehr 95 noot.

A(2). H(2). HLSB.

 

1738.01

Hooghe, Romeyn de

Æsopus in Europa. [By Romeyn de Hooghe]. 2nd impression. 'sGravenhage, F. Moselagen bookseller, 1738 (other title-pages: 1737).

4°: [A-2R]4. Contains 40 separately entered satirical fables (38 in 1737, 2 in 1738). Published in instalments.
173804 - b1=b2 brengen t$midd
Ref.: Landwehr 95 noot.

A. H(2). HLSB. GB-L(2).

 

1738.01/39

Hooghe, Romeyn de

De misleide poesjes. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, F. Moselagen bookseller, 1738.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1738.

173804 - b1 van $h : b2 daar lke

Ref.: Landwehr 95 noot.

A(2). H(2). HLSB.

 

1738.01/40

Hooghe, Romeyn de

De geplukte Tapoeijer. [By Romeyn de Hooghe]. 'sGravenhage, F. Moselagen bookseller, 1738.

4°: [A]4. Part of: R. de Hooghe, Esopus in Europa, 1738.

173804 - b1 Dan n$t : b2 te k

Ref.: Landwehr 95 noot.

A. H(2). HLSB.

 

ca. 1740.01

Boccaccio, Giovanni

[G. Boccaccio. Contes et nouvelles. Dutch] Aardige en vermakelyke historien van Bocatius den Florentyner. Translated into Dutch. 2nd corrected impression. Keulen, J. Gaillard, [ca. 1740]. Printed in the Netherlands.

8°: 2 volumes: 1#*8 A-2H8 2#A-2L8 2M4.

volume 1: 000008 - a1 *2 aa : a2 *5 lyk - b1 A g : b2 2H5 at$am

volume 2: 000008 - b1 A2 eha : b2 2M3 $te$do

Ref.: Landwehr 88-89; Van der Steur 15; Becker (copied from Romeyn de Hooghe).

A. L.

 

1744.01

Burg, Hermanus van den

Zédige byschriften, op hondert print-taferélen, van vermákelyke geschiedenissen. By Hermanus van den Burg. Amsteldam, S. van Esveldt and Alkmaar, J. Maagh, 1744.

8°: A8(A1+*2) B-F8 G4.
174408 - a1 * s$ : a2 *2 ve - b1 A2 nde : b2 G3 g$g
Ref.: Landwehr 89.

A(2).

 

1744.02

Hooghe, Romeyn de

[R. de Hooghe. Hieroglyphica of merkbeelden der oude volkeren. German] Hieroglyphica, oder Denkbilder der alten Völker. By Romeyn de Hooghe. Corrected edition by A.H. Westerhoff. Preface by S.J. Baumgarten. Translated into German. Amsterdam, Arkstee and Merkus, 1744.

4°: [a]4(a1+π1) b-d4 2π1 A-3F4 3G4. With the engraved title-page of the Dutch edition Amsterdam, J. van der Woude, 1735.
174404 - a1 b $w : a2 d3 ste - b1 A se : b2 3G3 cules$a
Ref.: Landwehr 108 noot.

A. H. U. GB-L.

 

ca. 1745.01

Atlas

Atlas nouveau, contenant toutes les parties du monde. By Guillaume de l' Isle. Amsterdam, J. Cóvens and C. Mortier, [ca. 1745]. Engraved title-page: Atlas novus ad usum serenissimi Burgundiæ ducis. = Atlas françois. Includes: [Introduction à la geographie. Dutch] Inleidinge tot de geographie. By Sanson d' Abbeville. Amsterdam, J. Cóvens and C. Mortier booksellers, [1741].

2°: π1 2π1 and engraved folia.

000002

Ref.: Koeman II, C&M 7.

A. L.

 

1748.01

Antonides van der Goes, Johannes

Alle de gedichten. By J. Antonides vander Goes. 6th impression. Amsterdam, S. and P. Schouten booksellers, 1748.

4°: *-3*4 4*4(4*2+χ1) 5*-12*4 2[*]4 22*-4*4 A-4B4. Reissue of the edition Rotterdam, A. Willis, 1730.
174804 - 1a1 *2 nsc : *1a2 12*2 rrees,$en$aan$het$ - 2a1 2* t : 2a2 4*3 us$pector - b1 A $m : b2 4B2 slage$vy
Ref.: Landwehr 9 noot.

A(2). A-VU. H. N. U.

 

1748.02

Bidloo, Govard

Brieven der gemartelde apostelen. By G. Bidloo. 5th corrected, enlarged edition. Amsterdam, G. Tielenburg bookseller, 1748.

4°: π1 *4 2*2 A-T4.
174804 - a1 *3 en$ : a2 2*2 waar - b1 A e : b2 T3 en$te
Ref.: Landwehr 40 noot.

A. A-VU. Hm. U.

 

ca. 1750.01

Dusart, Chr. Jansz.

Renversement de la morale chretienne par les desordres du monachisme [...]. = Omstootinge der christelyke zeden. [By Chr. Jansz. Dusart]. On les vend en Hollande, chez les marchands libraires & imagers, [ca. 1750]. Printed in Switzerland? Title-page erroneously Part 1.

4°: π1 2π2 a-b4 c2 A-2A2 2B-2C4 (and 50 engraved folia).

000004 - a1 (a) its : a2 (c) g - b1 A e : b2 2C3 uste$c

Ref.: Landwehr 77 noot.

A. H.

 

1754.01

Schrevelius, Theod.

Harlemias, of Eerste stichting der stad Haarlem. By Theod. Schrevelius. 2nd enlarged impression. Haarlem, printed by J. Marshoorn, 1754. 2 parts. Incorporates: Echt, Echt en naauwkeurig verhaal van 'tgeene [...] is voorgevallen, 1748.

4°: π2 *4(*1+†2) 2*4 A-V4 W4 X2 Y-2C4 2D2, 2A-L4 2M2 2N-O4, 2R-2S4 2T4(2T2+χ1) 2V4 2W4 2X-3V4 3W4 3X-4H4 4I2, 3A-D2, 4M-4V4 4W4 4X-4Y4.

175404 - 1a1 † n : 1a2 †2 d; - 2a1 *2 m. : *2a2 2*2 $bek - 1b1 A ee : 1b2 2D2 linge$ - 2b1 A n$ : 2b2 O2 tek - 3b1 2R $on : 3b2 4I2 s.$Van - 4b1 A2 zei : 4b2 D2 orz - 5b1 4M e$deliberatie : 5b2 4Y2 zeder$3$jaa

Ref.: Van der Steur 33.

ALRA. A. DTU(2). H. HLSB(3). GB-L. N(2). U(2).

 

1763.01a

Pater, Lucas

De juichende schouwburg; zinnebeeldig divertissement. (By Lucas Pater). Amsteldam, I. Duim bookseller, 1763. Another issue of the octavo edition Amsteldam, I. Duim, 1763.

4°: π1 2π2 3π1,2 A-B4 C2.

176304 - b1 A my : b2 C2 elv

Ref.: Schuytvlot.

N. U.

 

1763.01b

Pater, Lucas

De juichende schouwburg; zinnebeeldig divertissement. (By Lucas Pater). Amsteldam, I. Duim bookseller, 1763. Another issue of the quarto edition Amsteldam, I. Duim, 1763.

8°: π4 2π1 A8 B2.

176308 - b1 A my : b2 B2 elv

Ref.: Schuytvlot.

A(2). H. R. U.

 

1772.01

Cambon-van der Werken, Maria Geertruida de

Herdenking aan de bloedige wreedheden, gepleegt te Bodegraven, Zwammerdamme, en elders, in [...] M.DC. LXXII; ter geleegenheid van desselfs eeuwgetyde. By M.G. de Cambon gebooren van der Werken. Engraved by R. de Hooghe. 'sGraavenhage, I. Du Mee bookseller, 1772.

4°: A4 and 8 engraved folia.
177204 - b1 A2 s$fe : b2 A3 ge
Ref.: STCN.

H.

 

1786.01

Hooghe, Romeyn de

Korte beschryving benevens eene naauwkeurige afbeelding en verdere gezichten, van't koninglyke lusthuis ’t Loo. Amsteldam, G.W. van Egmond bookseller, 1786.

8°: A8 (and 14 engraved folia).

178608 - b1 A2 em : b2 A5 ukk

Ref.: Landwehr 109.

H.

 

1900.01

Coyett, Balthasar

Historisch verhael, of Beschryving van de voyagie, gedaen onder de suite van den Heere Koenraad van Klenk = Posol’stvo Kunraada van-Klenka k carjam Alekseju Michajloviču i Feodoru Alekseeviču. By Balthasar Coyett. Sint Petersburg 1900. Reprint of the edition Amsterdam, Jan Claesz. te Hoorn, 1677.

4°.

190004

Ref.: NCC.

A. G. L.

 

1947.01

Boccaccio, Giovanni.

[G. Boccaccio. Decamerone. German] Dekameron. By Giovanni Boccaccio. [Translated by K. Witte]. Illustrated by Romeyn de Hooghe. Basel, Amerbach-Verl., 1947.

8°.

194708

Ref.: WorldCat.

München-BSB.

 

1969.01

Petter, Niclaus

[N. Petter. Der künstliche Ringer. Dutch] Klare onderrichtinge der voortreffelijcke worstel-konst. By Nicolaes Petter. Engraved by R. de Hooghe. [Groningen, Wolters-Noordhoff, 1969]. Reprint of the edition Amsterdam, Van Waesberge, 1674.

-

1969

Ref.: Landwehr 39 noot.

H. G. U.

 

1970.01

Witsen, Nicolaes

[Monumenta nautica historica selecta; 2] Architectura navalis et regimen nauticum: ofte aaloude en hedendaagsche scheeps-bouw en bestier, etc. By Nicolaes Witsen. [Amsterdam, Graphic, 1970]. Reprint of the edition Amsterdam, Pieter en Joan Blaeu, 1690.

625 pp.

1970

Ref.: NCC.

A. H.

 

1971.01

Hooghe, Romeyn de

To the burgermasters of Haarlem. By Romeyn de Hooghe. [Transl. from the Dutch]. [Northampton MA, Gehenna Press, 1971]. Colophon: "100 copies printed at the Gehenna Press ... The letter ... is taken from A. van der Willigen Pz, Geschiedkundige aanteekeningen over Haarlemsche schilders, Haarlem, 1866. The paper is Amalfi. Harold McGrath is the pressman. The type is Cancelleresca Bastarda, designed by Jan van Krimpen ... The great R was made by John E. Benson of Newport. The portrait of Romeyn de Hooghe was engraved by Leonard Baskin and printed from the block. All copies carry a signed additional impression printed on Japanese paper."

-

1971

Ref.: NCC.

A.

 

1971.02

Witsen, Nicolaes

[Monumenta nautica historica selecta; 2] Architectura navalis et regimen nauticum: ofte aaloude en hedendaagsche scheeps-bouw en bestier, etc. By Nicolaes Witsen. S.l. [Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, 1971]. Reprint of the edition Amsterdam, Pieter en Joan Blaeu, 1690.

625 pp.

1971

Ref.: NCC.

L.

 

1973.01

Hooghe, Romeyn de

'T Konings Loo. By Mr. Romeyn de Hooghe. [Apeldoorn], Stichting 't Konings Loo, 1973. Reprint of the edition Amsterdam, I. Oosterwyk, [1719 or 1720].

1 leaf.

1973

Ref.: NCC.

A-VU.

 

1979.01

Hooghe, Romeyn de

Les Indes orientales et occidentales et autres lieux. By Romein de Hooge. Amsterdam, Van Hoeve, 1979. Introduction in Dutch, English and French. Reprint of the edition Leiden, Pierre van der Aa, 1710.

[47] leaves.

1979

Ref.: NCC.

A. H. G. L. U.

 

1980.01

Hooghe, Romeyn de

De bybelsche historiën, in naauwkeurige prent-verbeeldinge uytgevoert door Romeyn de Hooge. [Introduction by Wilco C. Poortman]. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn and Franeker, Wever, 1980. Reprint of the edition Amsterdam, Lindenberg, 1703.

[188] pp.

1980

Ref.: NCC.

H. Lw. U.

 

1980.02

Hooghe, Romeyn de

Hieroglyphica of merkbeelden der oude volkeren. By Romeyn de Hooghe, corrected by Arn. Henr. Westerhovius. Zug, IDC, [1980]. Microform edition of the edition Amsteldam, Joris van der Woude, 1735.

12 microfiches.

1980

Ref.: NCC.

Middelburg-ZB.

 

1984.01

Vou, Joannes de

Rotterdam met al syn gebouwen. By Joannes de Vou, Romanus de Hooghe JUD et Com. R. auctor, 1694. Part of: Historische plattegronden van Nederlandse steden. Vol. 2: Rotterdam. By P. Ratsma. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1984.

65 maps; 88 pp.

1984

Ref.: UBA cartografie.

A. DTU.

 

1986.01

Hooghe, Romeyn de

Le parc et les fameux jardins d'Enghien. By Y. Delannoy. [Engravings by Van Avele, Romeyn de Hooghe]. [Enghien] 1986. Reprint.

[23] leaves and 3 boxes.

1986

Ref.: KVK.

Berlin-Technische Universität.

 

1993.01

Hooghe, Romeyn de

Harlemum. 1688. By Romeyn de Hooghe. Part of: Historische plattegronden van Nederlandse steden. Vol. 6: Haarlem. By M.H.G. Clement-van Alkemade; B.M.J. Speet; A.G. van der Steur; A.J. Kölker. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1993.

46 maps; 125 pp.

Ref.: UBA cartografie.

A. DTU.

 

2007.01

Hooghe, Romeyn de

't Konings Loo: een serie prenten met gezichten van Paleis Het Loo en zijn tuinen. By Romeyn de Hooghe. Introduction by Joh. R. ter Molen. Alphen aan den Rijn, Canaletto/Repro-Holland, 2007. Title on the spine: Gezichten van Paleis Het Loo en zijn tuinen door Romeyn de Hooghe.

84 pp.

2007

Ref.: NCC.

Arnhem-Bibliotheek Arnhem.


 

[1] Zie voor de circa 1000 prenten de website van het Rijksmuseum http://www.rijksmuseum.nl/zoeken/index.jsp?focus=assets&lang=nl.

[2] Een goed artikel voor boekhistorische werkinstrumenten op het Internet is dat van Johan Hanselaer, '"Geen wetenschap van het boek is mogelijk zonder een volledige bibliographie als uitgangspunt en voedingsbodem"; boekhistorische werkinstrumenten op het Internet', in: P. Delsaerdt en K. De Vlieger-De Wilde (red.), Boekgeschiedenis in Vlaanderen; nieuwe instrumenten en benaderingen, Brussel 2004, pp. 33-43, ook online beschikbaar: http://users.skynet.be/biobibdata/boekhisttxt.html. Voor het samenstellen van de lijst van publicaties zijn wij veel dank verschuldigd aan het Amsterdamse team van de STCN, de beide stagiairs Shannon van Muijden en Michael Putter, Pieter Kuipers van de kaartenzaal van de UB Amsterdam en Paul Dijstelberge.

[3] Zie voor het format Gruys e.a. 1995. Zie voor publicaties over de STCN en de gevolgde methode van titelbeschrijving de website van de KB: http://www.kb.nl/stcn/publicaties.html. De gebruikte siglen voor de bibliotheken zijn de volgende: A = UB Amsterdam, ABPH = Amsterdam, Bibliotheca Philosophica Hermetica, ALRA = Alkmaar Regionaal Archief, A-VU = UB Vrije Universiteit Amsterdam, BNF = Bibliothèque Nationale de France, D-BRA = UB Braunschweig, DTU = UB TU Delft, D-W = Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, G = UB Groningen, GB-L = British Libary, GB-ULL = University of London Library, GOU = Gouda, Streekarchief Midden-Holland, H = KB Den Haag, Hga = Gemeentearchief Den Haag, HLME = Haarlem Museum Enschedé, HLSB = Haarlem Stadsbibliotheek, Hm = Den Haag Museum Meermanno, Ho = Hoorn Archiefdienst, L = UB Leiden, Lw = Leeuwarden Tresoar, N = UB Nijmegen, NYPL = New York Public Library, R = Gemeentebibliotheek Rotterdam, U = UB Utrecht.