Overheidsmecenaat

Alfabetisch overzicht van begunstigden

In kolom 2 worden de namen van begunstigden genoemd.

JAAR BEGUNSTIGD TITEL BELONING VINDPLAATS
16061104 Acron, Ruard Enarrationes catecheticae 0150 gl. Res.St.Gen.(RGP 101),828
15980530 Adriaansz Schelven, Adriaan Adriani Adriani Metii Alcmariani methematici 0075 gl. Res.St.Gen.(RGP 71),374
16990626 Alkemade, Cornelis van Rijmkroniek van Melis Stoke 0200 gl. GAHaarlem,Copieboek miss.
16180315 Amesius, Guilielmus Coronis ad collationum Hagiensem 0100 daalders Res.St.Gen.(RGP 152),352
16050520 Andriesz, Willem Kroniek van Hoorn 0012 gl. Res.St.Gen.(RGP 101),521
16010131 Balthasar, Floris Kaart van de slag bij Nieuwpoort 0150 gl. Res.St.Gen.(RGP 85),707
16010711 Balthasar, Floris Kaart van de slag bij Nieuwpoort 0400 gl. Res.St.Gen.(RGP 85),707
16000614 Balthazar, Floris Kaart van de Bommelerwaard 0175 gl. Res.St.Gen.(RGP 85),358
16020503 Balthazar, Floris Kaart van de intocht van het leger in Vlaanderen 0200 gl. Res.St.Gen.(RGP 92), 324
16021106 Balthazar, Floris Kaart van de belegering van Grave 0250 gl. Res.St.Gen.(RGP 92),324
16030920 Balthazar, Floris Kaart van de intocht in Vlaanderen 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 92),652
16031128 Balthazar, Floris Kaart van de intocht in Brabant 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 92),653
16040417 Balthazar, Floris Kaart van de tocht van het leger in Vlaanderen 0100 daalders Res.St.Gen.(RGP 101),236
16050319 Balthazar, Floris Kaarten van het land van Sluis en Aardenburg 0200 gl. Res.St.Gen.(RGP 101),521
16050810 Balthazar, Floris Kaart van de belegering van Sluis 0100 daalders Res.St.Gen.(RGP 101),521
16060203 Balthazar, Floris Kaart van de belegering van Oostende 0050 gl. Res.St.Gen.(RGP 101),828
16070904 Balthazar, Floris Kaart van de slag om de Waal 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 131),318
16080920 Balthazar, Floris Kaart van de Bommelerwaard 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 131),625
16101124 Balthazar, Floris Kaart van het beleg van Gulik 0050 gl. Res.St.Gen.(RGP 135),261
16110217 Balthazar, Floris Kaart van het beleg van Gulik 0200 gl. Res.St.Gen.(RGP 135),324
16150206 Balthazar, Floris Kaart van de Rijn 0100 daalders Res.St.Gen.(RGP 151), 392
16170206 Balthazar, weduwe Floris Kaart van het Rijnland 0030 gl. Res.St.Gen.(RGP 152),33
15950324 Barents, Willem Caertboeck van de Middellandsche zee 0250 gl. Res.St.Gen.(RGP 57), 669
16030528 Baselius Jr., Jacobus Grondich bericht bulle Clemens VIII 0050 gl. Res.St.Gen.(RGP 92),651
16151029 Baselius, kinderen van Historisch verhael over compagnieen van Bacx 0050 gl. Res.St.Gen.(RGP 151), 531
16461030 Bassecourt, Fabricius de la Boekjes, Enige kleine 0150 gl. Res.Burgm.Adam, film 484
16160906 Basson, Godefroidt Baudius' Poemata 0050 gl. Res.St.Gen.(RGP 151), 686
16120914 Baudius & Meursius Geschiedverhaal 0400 gl. Res.St.Gen.(RGP 135),732
16070730 Baudius, Dominicus Poemata 0300 gl. Res.St.Gen.(RGP 131),318
16130910 Baudius-Van Loo, weduwe Maria De induciis belli Belgici 0400 gl. Res.St.Gen.(RGP 151), 112
15981207 Berlicomius, Balduinus Hierostichon sive carminum ex libris sacris 0300 gl. Res.St.Gen.(RGP 71),374
15971127 Bilius, Justus Fastos 0036 gl. Res.St.Gen.(RGP 62),710
16070306 bode van Groningen Examen fulminis pontificii a papa Paulo quinto 0012 gl. Res.St.Gen.(RGP 131),318
16141031 Boissens, Cornelis Koperen platen die Z.Ex. afbeelden 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 151), 345
15941021 Bokelmans, Patroculus Triumphus Groninganus 1200 gl. Res.St.Gen.(RGP 57), 363
16170210 Boot, Godefroy Batavia van Junius 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 152),38
16300000 Bor, Pieter Gelegenheyt van 's-Hertogenbosch 0016 pond Thes.Haag, f.304v
16300000 Bor, Pieter Vervolch van de Nederlandsche oorlogen 0060 gl. Thes.Haag
16340000 Bor, Pieter Vervolch van de Nederlandsche oorlogen, laatste dl 0060 gl. Thes.Haag
16320000 Bor, Pieter Chronyk van Cario 0000 ? Thes.Haag
15950111 Boxhorinck, Hendrik Commentariorum de eucharistica harmonia libri tres 0250 gl. Res.St.Gen.(RGP 57), 669
16170629 Breen, Adam van Boek over behandeling wapens 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 152),148
16031122 Brenensteert, Nathanael Kaarten van de Rijn 0009 gl. Res.St.Gen.(RGP 92),653
16100121 Broecke, Johan van den Boekje over de zeevaart 0040 gl. Res.St.Gen.(RGP 135), 17
16171018 Broeckerus, Franciscus Corpus Theologie ofte de Somma der chr. religie 0150 gl. Res.St.Gen.(RGP 152),243
16030501 Brunius, Jacobus Panegyrica Meditatio ad Psalmum CXLIIII 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 92),651
16140603 Busius, Paulus Commentaria in pandectas D. Iustiniani 0250 gl. Res.St.Gen.(RGP 151), 264
16091123 Buxtorsius, Johannes Thesaurus grammaticus linguae sanctae Hebraeae 0300 gl. Res.St.Gen.(RGP 131),914
16031020 Buys, Pauwels De officio judicis 0040 gl. Res.St.Gen.(RGP 92),652
16170601 Cabeliau, Abraham Rekenkonst van de Groote Zeevaert 0100 daalders Res.St.Gen.(RGP 152),127
16120111 Canin, Isaac Bijbel 0060 gl. Res.St.Gen.(RGP 135),553
16160205 Canin, Isaac Jansz Hagens' Lusthoff der medicijnen 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 151), 576
16081027 Casmanni, weduwe van Otthonis Turpitudo omnium turpissima 0120 gl. Res.St.Gen.(RGP 131),625
15990202 Casparius, Caspar Princeps Auriacus sive libertas defensa 0018 gl. Res.St.Gen.(RGP 71), 826
16041224 Cecarius, Hendrik Heylige Emaus 0300 gl. Res.St.Gen.(RGP 101),236
16181117 Chameroy, Glaude de Boekje in verzen betreffende de gevangenen 0000 Res.St.Gen.(RGP 152),559
16010305 Clerck, Nicolaes de Kaart met de genealogie van Nassau 0100 rijksdaalders Res.St.Gen.(RGP 85),707
16171220 Clerck, Nicolaes de Tooneel der beroemden hertogen, princen, graven 0072 gl. Res.St.Gen.(RGP 152),299
16010623 Cloppenburch, Johan Evertsz. Boeken, enige. 0024 gl. Res.St.Gen.(RGP 85), 707
16030623 Cloppenburch, Johan van Waerachtige affbeeldinge schipsstrijdt O-Indien 0060 gl. Res.St.Gen.(RGP 92),652
16110316 Cluverus, Philippus Detribus Rheni Alveis et Ostiis 0100 daalders Res.St.Gen.(RGP 135),345
16471127 Colom, Jacob Amsterdamse caerte 0120 gl. Res.Burgm.Adam, film 484
16151212 Colyn, Michiel Baudartius' Nassauwse oorlogen 0330 gl. Res.St.Gen.(RGP 151), 550
15980602 Conincxbergen, Zeger Duytsche Chronologie 0200 gl. Res.St.Gen.(RGP 71),374
15991105 Cornelisz, Lambrecht Kaarten van de legering in de Bommelerwaard 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 71), 828
16000615 Cornelisz, Lambrecht Kaart van de belegering van de schans St Andries 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 85),358
16020417 Cornelisz., Lambert Kaart van de belegering van Rijnberk 0036 gl. Res.St.Gen.(RGP 92),324
15991221 Cranenbrouck, Gielis van Almanakken 0012 gl. Res.St.Gen.(RGP 71), 828
16190118 Cruyce, Francois van den Boekje houdende de beduydinge van de comete 0018 gl. Res.St.Gen.(RGP 176),19
16171006 Curiander, Abelus Johannes Drusii ad loca difficiliora Pentateuchi 0100 kar.gl. Res.St.Gen.(RGP 152),234
16000531 Damman, weduwe van Theoph. Essay politique 0200 gl. Res.St.Gen.(RGP 85),358
15990714 Demetrius, Andreas Der Griecken opganck ende onderganck 0200 gl. Res.St.Gen.(RGP 71), 828
16130919 Dolendo, Bartholomeus Rechtspraak van graaf Willem 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 151), 117
16171028 Dominis, Marcus Anthonius de De Republica Ecclesiastica libri decem 0000 Res.St.Gen.(RGP 152),250
16170916 Dominus, Marcus Antonius de Verzameld werk, dl. 1 0400 gl., vergulde kop a Res.St.Gen.(RGP 152),215
16160930 Drusius, erfgenamen van Johannes Commentarius ad voces Ebraicas e.a. 0700 gl. Res.St.Gen.(RGP 151), 698
15940407 Drusius, Johannes Observationum libri sedecim 0100 rijksdaalders Res.St.Gen.(RGP 57), 363
16000525 Drusius, Johannes Liber Hasmonaeorum 0150 gl. Res.St.Gen.(RGP 85), 357
16040707 Drusius, Johannes Tetragrammaton sive de nomine Dei 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 101),236
16120419 Drusius, Johannes Annotationum in totum Jesu Christi testamentum 0100 daalders Res.St.Gen.(RGP 135),625
16000930 Duym, Jacob Spiegelboeck, inhoudende sess spiegels 0070 gl. Res.St.Gen.(RGP 85),358
16010305 Dycke, Pieter van den e.a. Kaart met de genealogie van Nassau 0100 rijksdaalders Res.St.Gen.(RGP 85),707
15970227 Eliote, Johannes Over de doorvaart uit Europa naar de beide Indien 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 62),709
16030923 Emmius, Obbo Tegen de Davidianen 0050 daalders Res.St.Gen.(RGP 92),652
16000000 Everardt, Martyn Zeeboecken 0008 pond 05 schellingen Thes.Haag, f.183r
16110521 Eynde, Jacob van den Centurionis Batavi poemata 0300 gl. Res.St.Gen.(RGP 135),383
15980110 Fabricius, Jacobus Lied 0012 gl. Res.St.Gen.(RGP 71),373
16220000 Fabritius, Henricus Thesen 0012 gl. Thes.Haag
16230000 Fabritius, Henricus Thesen 0014 gl. Thes.Haag
15971125 Fabritius, Jacobus Carmina gratulatoria 0024 gl. Res.St.Gen.(RGP 62),710
16150407 Fenacolius, Ds. Caesar-vertaling 0100 daalders Res.St.Gen.(RGP 151),425
16160701 Fenacolius, Johannes Tacitus' Annales 0200 gl. Res.St.Gen.(RGP 151), 651
16010329 Fourmenais, Gabriel Histoire de Tobie 0024 gl. Res.St.Gen.(RGP 85),707
16050225 Furigero, Johannes Etimologicum latinum 0060 gl. Res.St.Gen.(RGP 101),521
16170529 Gael, Joannes Tractatus novus et brevis de testamentisseu 0075 gl. Res.St.Gen.(RGP 152),120
16071224 Gein, Jacob Wapenhandelinge van roers, musquetten 0200 gl. Res.St.Gen.(RGP 131),319
15960921 Gerobulus, Johannes Honderdvijfftich psalmen Davids 0200 gl. Res.St.Gen.(RGP 62),355
15931029 Gheyn, Jacques de Belegeringe van Geertruidenberch 0120 gl. Res.St.Gen.(RGP 57), 149
16000428 Gilpin, Ezechiel Dialogue ofte samensprekinge van het officio 0072 gl. gouden medaille Res.St.Gen.(RGP 85), 357
15960824 Grevesteyn, Nathanael Kaarten van Hulst 0030 gl. Res.St.Gen.(RGP 62),355
15981207 Groot, Hugo de Batavi pontifex Romanus 0012 pond Vl. (medaille) Res.St.Gen.(RGP 71),374
16010305 Haeften, Hendrik van e.a. Kaart met de genealogie van Nassau 0100 rijksdaalders Res.St.Gen.(RGP 85),707
16130913 Haestens, Henrick van Bloedige ende strenge belegeringe van Oistende 0072 gl. Res.St.Gen.(RGP 151), 114
16020312 Halsbergius, Johannes Bybel der natuere 0200 gl. Res.St.Gen.(RGP 92),323
16180504 Haye, Jean de la Vertaling in Frans van boek van Van Meteren 0250 gl. Res.St.Gen.(RGP 152),390
16110716 Haye, Johannes de la Archlistigheden des Satans 0100 daalders Res.St.Gen.(RGP 135),425
16040305 Heinsius, Daniel Hesiodi Ascraei 0300 gl. Res.St.Gen.(RGP 101),236
16090728 Helmichius, weduwe van Goliats sweert 0100 daalders Res.St.Gen.(RGP 131),914
15980708 Heurnius, Johannes De febribus. 0400 gl. Res.St.Gen.(RGP 71),374
16180925 Heurnius, Justus De legatione Evangelica ad Judos 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 152),503
16071214 Heurnius, Otto Joannis Heurnii De gravissimis morbis mulierum lib 0100 daalders Res.St.Gen.(RGP 131),319
16071113 Heyns, Zacharias Constthoonende juweel 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 131),318
16020906 Hommius, Festus Schatboeck der Christelycke leere 0025 gl. Res.St.Gen.(RGP 92), 324
16181019 Hommius, Festus Specimen controversiarum Belgicarum 0150 gl. Res.St.Gen.(RGP 152),526
16130628 Hondius jr., Jodocus Aard- en hemelglobe 0300 gl. Res.St.Gen.(RGP 151),  81
16030326 Hondius, Jodocus Nova et exacta totius orbis terrarum descriptio 0300 gl. Res.St.Gen.(RGP 92),651
16030415 Hondius, Jodocus Kaarten 0025 gl. Res.St.Gen.(RGP 92),651
16060415 Hondius, Jodocus Atlante Mercatoris 0700 karolus gl. Res.St.Gen.(RGP 101),828
16160930 Hondius, Jodocus Theatrum imperii Magnae Brittanniae 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 151), 698
16170622 Hoogendorp, Ghijsbert Treurspel moord op prins Willem 0000 + 0001 pond Vlaams Res.St.Gen.(RGP 152),142
16030628 Houtman, Frederik Pietersz. Globus caelestis 0300 gl. Res.St.Gen.(RGP 92),652
16130604 Hunterus, Andreas Boekje 0050 gl. Res.St.Gen.(RGP 151), 71
16100730 Huygen van Linschoten, Jan Reisbeschrijvingen 0000 gl. Res.St.Gen.(RGP 135), 189
16010901 Huygen van Linschoten, Jan Voyagie ofte schipvaert 0250 gl. Res.St.Gen.(RGP 85),707
15970308 Huygens van Linschoten, Jan Itinerario 0300 gl. Res.St.Gen.(RGP 62),710
16660709 Huygens, Constantijn Gedicht 0100 ducatons Res.Burgm.Adam, film 484
16170102 Jacobsz., Hillebrant Rerum Frisicarum historia auctore Ubbo Emmio 0000 Res.St.Gen.(RGP 152), 2
16090611 Jansz, Broeder Pyramiden pacificam 0025 gl. Res.St.Gen.(RGP 131),914
16260000 Jansz, Jan Nederlantsche geschiedenissen 0010 pond Thes.Haag, f.346v
16080426 Jansz, Willem Licht der Zeevaart 0200 gl. Res.St.Gen.(RGP 131),624
16161210 Jansz, Willem Aard- en hemelbol 0050 gl. Res.St.Gen.(RGP 151), 737
16050421 Jansz, Willem & Alaertsz, Herman Wereldkaart 0075 gl. Res.St.Gen.(RGP 101),521
15991008 Joostensz, Michiel Boekje over het innemen van Groot-Kanarie 0012 gl. Res.St.Gen.(RGP 71), 828
15921119 Junius, Franciscus Catholica doctrinae de nature hominis iacentis 0150 gl. Res.St.Gen.(RGP 55), 745
15971030 Junius, Franciscus Ad Q. Septimi Florentis Tertulliani Afri opera 0400 gl. Res.St.Gen.(RGP 62),710
16120331 Junius, Johannes Casimirus Expositio analytica secundum Mattheum et Marcum 0050 gl. Res.St.Gen.(RGP 135),615
16170124 Kaerius, Petrus Germania Inferior 0150 gl. Res.St.Gen.(RGP 152),20
16061120 Keer, Pieter Kaart van de Seventhien Nederlantsche Provincien 0300 gl. Res.St.Gen.(RGP 101),828
16001025 Kinschot, Nicolaas Oratio panegyrica 0036 gl., medaille van - Res.St.Gen.(RGP 85),358
16180521 Knijff, Willem Analextica seu vivendi ratio recreativa 0060 gl. Res.St.Gen.(RGP 152),398
16151029 Lamotius Stercke helper-vertaling 0040 gl. Res.St.Gen.(RGP 151), 531
16160924 Lamotius, Ds. Cowper's Heylige ABC 0050 gl. Res.St.Gen.(RGP 151), 694
16170321 Lamotius, Johannes Historische betrachtingen van Ph. Camerarius,dl.1 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 152),75
16180302 Lamotius, Johannes Sevendaeghsche conferentie 0050 gl. Res.St.Gen.(RGP 152),343
16170405 Lampadius, Joannes Casabovus redivivus 0200 gl. Res.St.Gen.(RGP 152),90
16180918 Lamrinck, Johan Sibrandi Lubberti commentarius 0075 gl. Res.St.Gen.(RGP 152),499
16090516 Laurenberch, Petrus Astraea de motu siderum 0025 gl. Res.St.Gen.(RGP 131),914
16520103 Leupenius, Petrus Gesel der sonden 0150 gl. Res.Burgem.Adam, film 484
15980110 Levis, Matthijs Lied 0012 gl. Res.St.Gen.(RGP 71),373
16130924 Lydius, Johannes Opera Nicolai Clemangis 0200 gl. Res.St.Gen.(RGP 151), 118
16030716 Malet, Gillis Belegering van Oostende 0025 gl. Res.St.Gen.(RGP 92),652
16070717 Mansfelt, Nicolaas Rothamel van Over de overwinning in de Straat van Girbaltar 0012 gl. Res.St.Gen.(RGP 131),318
16131218 Marbais, Nicolaes van Tegen de paus 0060 gl. Res.St.Gen.(RGP 151), 168
16000617 Marnix van St. Aldegonde, erfgenamen van Chronicon Demetrii 0300 gl. Res.St.Gen.(RGP 85), 357
15951205 Marnix van St. Aldegonde, Philips van Ondersoeckinge ende grondelycke wederlegginge 0003 amen rijnwijn Res.St.Gen.(RGP 57), 669
16150508 Marolois, Samuel Perspective 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 151), 443
16121014 Mayenne Turquet, Loys de Monarchie aristodemocratique 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 135),756
16030612 Mensevoet, Vincent Grondige ende clare uuytlegginge twelff articulen 0200 gl. Res.St.Gen. (RGP 92),652
15971101 Merula Geschiedschrijving 0600 gl. traktement Res.St.Gen.(RGP 62),710
16040000 Merula, Guilhelmus Vertaling van boekje van pastoor Eyngel 0033 pond Thes.Haag, f.229r
15981231 Merula, Paulus Synchronismus / Annales / Historia nostrarum rerum 0600 gl. traktement Res.St.Gen.(RGP 71),375
15990203 Merula, Paulus N.N. 0050 gl. per maand Res.St.Gen.(RGP 71), 828
16141222 Merula, weduwe en kinderen Paulus Tijtthresoor 0400 gl. Res.St.Gen.(RGP 151), 371
15990108 Meteren, Emanuel van Demetrius 0000 Res.St.Gen.(RGP 71), 826
16120224 Meursius Leonis imperatoris tactica 0300 gl. Res.St.Gen.(RGP 135),591
15980416 Meursius, Johannes Criticus Arnobianus tributus in libros septem 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 71),373
16050502 Meursius, Johannes De luxu Romanorum 0100 daalders Res.St.Gen.(RGP 101),521
16081205 Meyer, Herman Tractatus de testamentariis successionibus 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 131),625
16120925 Mijle, Abraham van der Lingua Belgica 0100 daalders Res.St.Gen.(RGP 135),739
16030527 Modet, Hermannus Grondich bericht Wederdoopsche secten 0200 gl. Res.St.Gen.(RGP 92),651
16050409 Molckema, Anthonis Estat de l'eglise 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 101),521
16061106 Molckeman, Anthonis & Lambrecht van Overbunden Staet der kercken 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 101),828
16060000 Molkman, Antony Historie, Franchoize ende Duytsche 0060 pond Thes.Haag, f.226r
16131127 Mont, Pierre du Guicciardini, nieuwe uitgave 0100 daalders Res.St.Gen.(RGP 151), 157
16120821 Montanus, Petrus Guicciardini's Beschrijving van de Nederlanden 0060 gl. Res.St.Gen.(RGP 135),719
16010810 Monthaen, Hendrick Gedicht op de verovering van Berck 0025 gl. Res.St.Gen.(RGP 85),707
16011127 Monthaen, Hendrik Boekje, Een. 0015 gl. Res.St.Gen.(RGP 85), 708
16120000 Motte, Johan la [Lamotius] Ontledinge eens Christen mensch 0040 pond Thes.Haag, f.271v
16150000 Motte, Johan la [Lamotius] Stercken helper, Den 0060 gl. Thes.Haag
16160000 Motte, Johan la [Lamotius] Heylige A.B.C. voor Sions scholieren 0036 gl. Thes.Haag
16170000 Motte, Johan la [Lamotius] Historische betrachtinge Filippi 0050 gl. Thes.Haag
16190000 Motte, Johan la [Lamotius] Uytlegginge van het Hooge Lyet Salomons 0060 gl. Thes.Haag
16230000 Motte, Johan la [Lamotius] Medicine der zielen 0040 gl. Thes.Haag
16240000 Motte, Johan la [Lamotius] Geestelycke wapen 0020 gl. Thes.Haag
16260000 Motte, Johan la [Lamotius] Proffitelicken coop 0036 gl. Thes.Haag
16270000 Motte, Johan la [Lamotius] Phosphorus 0036 gl. Thes.Haag
16280000 Motte, Johan la [Lamotius], weduwe van Vertaling uit het Engels 0075 pond Thes.Haag, f.358
16080609 Muller, Johan Portret van Maurits 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 131),624
16100304 N.N. Boek 0030 gl. Res.St.Gen.(RGP 135), 49
16000728 Nemingius, Christophorus Gedicht, Een. 0008 gl. 5 stuivers Res.St.Gen. (RGP 85),358
16150325 Neomagus Expeditio Mauritiana Flandrica 0050 gl. Res.St.Gen.(RGP 151), 414
16121124 Neomagus, Arnoldus Pareus' commentaar op Romeinen 0120 gl. Res.St.Gen.(RGP 135),785
16111105 Nerdenus, H.A. Systema disputationibus publicis 0100 daalders Res.St.Gen.(RGP 135),504
15990913 Nipho, Fabiani a Ophinus Fabiani a Nipho Jacobi fili seu de caelest 0200 gl. Res.St.Gen.(RGP 71), 828
16110114 Orlers, Jan Jansz & Henrick van Haeften Nassausche Laurencrans 0300 gl. Res.St.Gen.(RGP 135),299
16020315 Padtburgh, Daniel Beschryvinge van de voyage van Olivier van Noort 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 92),323
16151203 Petit, erfgenamen van Jan Francois le Nederlantsche republicque 0200 gl. Res.St.Gen.(RGP 151), 548
16020408 Petit, Francois le Kroniek van Holland, Zeeland, West-Friesland etc. 0500 gl. Res.St.Gen.(RGP 92),324
16090530 Petit, Johan Opten peys 0018 gl. Res.St.Gen.(RGP 131),914
16140624 Pontanus, Johannes Isaac De Rheni divortiis 0120, gl. Res.St.Gen.(RGP 151), 274
16170728 Potamontius, Henricus Bella, victorie et triumphi piorum in veteri 0018 gl. Res.St.Gen.(RGP 152),180
16010801 Puppius, Hermannus Oratie van den waren loff van zijn princel. extie. 0050 gl. Res.St.Gen.(RGP 85),707
16031227 Rekelsma, Gerrit Kaart van de waterslach voor het Gat van Sluys 0100 daalders Res.St.Gen.(RGP 92),653
16030419 Rem, Hans Kaart van de 'deffaicte' van de galeien 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 92),651
16010827 Renicherus, Henricus Gedicht, Een. 0050 gl. Res.St.Gen.(RGP 85),707
15970125 Rennecherus, Henricus Pespicua et orthodoxa LIII capitis Esaiae 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 62),709
15881206 Renucherus, Hermannus Boeken 0024 gl. Res.St.Gen.(RGP 51), 51
16581031 Ruleus, ds. Pausdom, Boek jegens het 0100 gl. Res.Burg.Adam, film 484
16140614 Sala, Angelus Opiologia 0024 gl. Res.St.Gen.(RGP 151),270
16110505 Schildt, Michiel Prenten van Maurits en Frederik Hendrik 0135 gl. Res.St.Gen.(RGP 135),374
16230000 Schulius, Hermanus Thesen 0018 gl. Thes.Haag
16110217 Sersanders, Andries Kaart van het beleg van Gulik 0075 gl. Res.St.Gen.(RGP 135),324
16140317 Smeer, Gregorius Kaart van krijgsverrichtingen tegen Zweden 0030 gl. Res.St.Gen.(RGP 151), 221
16171014 Snellius, Willebrordus Eretostheines Batavus de terre ambitus vera quant. 0200 gl. Res.St.Gen.(RGP 152),241
16190429 Spilbergen, Joris van Oost- ende Westindische Compaignie Spiegel navig. 0300 kar.gl. Res.St.Gen.(RGP 176),111
16190510 Spilbergen, Joris van Oost- ende Westindische Compaginie Spiegel navig. 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 176),111
16180410 Stampioen, Jan Jansz Nyeuwe taeffelen der polus hoochte 0150 gl. Res.St.Gen.(RGP 152),371
16220000 Starter, Jan Jansz Gedicht op laatste tocht Frederik Hendrik 0006 pond Thes.Haag, f.305
16180611 Starter, Jan Jansz Vertaling predikatie van Marcus Ant. de Dominis 0020 gl. Res.St.Gen.(RGP 152),414
15950107 Steenbergen, Simon van Almanak 0006 gl. Res.St.Gen.(RGP 57), 669
16180323 Stevin, Simon Castrametatio 0200 kar.gl. Res.St.Gen.(RGP 152),359
16180914 Stock, Andries Jacobsz Afbeelding prins van Oranje 0024 gl. Res.St.Gen.(RGP 152),495
15980413 Strobanis, dr. Almanakken 0012 gl. Res.St.Gen.(RGP 71),373
15990104 Strobanus, dr. Almanakken 0018 gl. Res.St.Gen.RGP 71), 826
15980421 Stromberg, Henrich Triumphus Foederatarum Provinciarum Belgii 0020 gl. Res.St.Gen.(RGP 71),373
16180810 Strombergen, Henrick Antitypa, zoo Belgico, Germanice als Latine 0018 gl. Res.St.Gen.(RGP 152),463
16160929 Strombergius, Henricus Carmen de miraculis Dei 0060 gl. Res.St.Gen.(RGP 151), 697
15940819 Student van het Collegium Theologicum, Een Oratio panegyrica 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 57), 363
16040826 Swart, Willem de Sanghboucken 0025 gl. Res.St.Gen.(RGP 101),236
15990104 Texera Boekjes 0000 gl. Res.St.Gen.(RGP 71), 826
15930903 Tolmerus, Johannes De papatu Romano eiusque religione Catholica Rom. 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 57), 152
16070816 Tombe, Desiderius de la Over de proceduren tegen Garnet 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 131),318
15930810 Trello, Charles de Historiael gesangh 0020 pond Vlaams Res.St.Gen.(RGP 57), 152
16110616 Trier, Gomes van Boeken, enige. 0060 gl. Res.St.Gen.(RGP 135),404
16030620 Trier, Gonner van Civile conversatione del Sr. Stephano Grazzo 0120 gl. Res.St.Gen.(RGP 92),652
15950512 Typotius, Jacobus De Salute Reipublicae libri duo 0150 gl. Res.St.Gen.(RGP 57), 669
16021104 Valera, Cyprianus de Bijbel in het Spaans 0500 gl. Res.St.Gen.(RGP 92),324
16040702 Veen, Adriaan Kaarten 0200 gl. Res.St.Gen.(RGP 101),236
16060509 Veen, Adriaan Bultkaarten 0300 gl. Res.St.Gen.(RGP 101),828
16021030 Veen, Adriaan van Paskaarten 0100 gl. Res.St.Gen.(RGP 92),324
15951007 Veer, Elbert de Paraphrasi Erasmi 0200 gl. Res.St.Gen.(RGP 57), 669
15980522 Veer, Gerrit de Waerachtige bescryvinge van drye zeylagin 0072 gl. Res.St.Gen.(RGP 71),374
16181126 Vinsemius, Dominicus Cleene heldere ende clare spiegel der theologie 0120 gl. Res.St.Gen.(RGP 152),571
16050705 Vinshemen, Gerhard van Over de pest 0015 gl. Res.St.Gen.(RGP 101),521
16240000 Vleyser, Jan Wolffersz Appianus Alexandrinus 0050 pond Thes.Haag, f.352
16461030 Vossius, Isacus Epistola Ste Ignatij Martyns 0100 gl. Res.Burgm.Adam, film 484
16001109 Vroom, Hendrik Kaart van de landing van het leger te Philippine 0150 gl. Res.St.Gen.(RGP 85),358
15950302 Vulcanius, Bonaventura Nili Archipiscopi Thessalonicensis de Primatu Pape 0200 gl. Res.St.Gen.(RGP 57), 669
15980627 Wagenaar, Lucas Zeekaarten-boek 0050 gl. Res.St.Gen.(RGP 71),374
15970308 Wagenaer, Lucas Tresoir der zeevairt 0025 gl. Res.St.Gen.(RGP 62),710
16010918 Wagenaer, Lucas [zero] 0100 per jaar pensioen Res.St.Gen.(RGP 85),708
16180925 Winsemius, Pierius De Statu Unitarum Provinciarum oratio 0050 kar.gl. Res.St.Gen.(RGP 152),503
16171028 Wolfaertsz, Jan Vorstelijcken Lusthoff ende Morgenwecker 0036 gl. Res.St.Gen.(RGP 152),250
16000517 Zanchius, erfgenamen van Hieronimus Hieronimi Zanchii in Hoseam 0200 gl. Res.St.Gen.(RGP 85), 357