Het hemelsche gerecht heeft zich ten lange lesten Erbarremt over my, en mijn benaeuwde vesten

 

de GYSBRECHT van

Onderzoeksmaster Kunst-, religie- en cultuurwetenschappen

Faculteit der Geesteswetenschappen

 

Vaer wel, mijn Aemsterland: verwacht een' andren heer.