Onderzoek

 

Onderzoeksprojecten

Op deze pagina zijn gegevens te vinden over onderzoeksprojecten en worden resultaten gepubliceerd van onderzoek door docenten en in werkgroepen met studenten.

Cornelis Fransz

Boekenmecenaat

C.L. vander Plasse

David Wachtendonck

Cornelis Jansz Stichter

Albert Heyndricksz Boumeester

Cloppenburgh

Cunradus

Alkmaarse Librije

 

Dissertaties

Begeleide dissertaties:

Dissertaties in voorbereiding:

Speciale regeling voor externe promovendi

Het is mogelijk om als buitenpromovendus onderzoek te doen en te werken aan een proefschrift. Een erkende externe promovendus heeft geen aanstelling als aio of promovendus (gehad) aan, of een beurs genoten vanuit de FGw. De onderzoeksdirecteur beslist per geval of iemand aan de status van erkende externe promovendus voldoet. De directeur accepteert iemand alleen als externe promovendus nadat een promotor/hoofdbegeleider is gevonden en een gefaseerd onderzoeksvoorstel met tijdpad is overgelegd en goedgekeurd. Voor meer informatie kunt u mailen naar Prof dr. Lisa Kuitert, e.a.kuitert@uva.nl