OP DE VRAAG: HOE ONTSTAAT DE LIEFDE.

t Ontstaan der liefde? O, Waarom nu
Tot mij die wreede vraag gericht?
Zoo menig oog toch zegt het u:
Ze ontstaat op uw gezicht.

Haar einde? Wilt ge ook daarnaar vragen?
Helaas! dit. arme hart voorziet,
Dat zij zal sterven van verdriet,
Maar niet dan met zijn laatste slagen.


Ingezonden op: 19 July 2001