WEET IN DIE HOOGER, REINER SFEER.

Weet in die hooger, reiner sfeer
De liefde zich een weg te banen?
Klopt daar het hart nog even teer?
Blinkt daar nog t oog, slechts niet van tranen?
Hoe welkom dan dat nieuw gebied!
Hoe wenschlijk, van dit stof ontbonden,
Deze aarde en al het aardsch verdriet
In t eeuwig licht te zien verslonden!

Neen! t is niet om de stervenssmart,
Zoo we op den steilen oever beven,
En, trekt ook de overzijde ons hart,
Nog aan dit droevig hierzijn kleven.
Laat slechts de toekomst, die ons beidt,
Hergeven, die wij hier verlieten,
En ons der liefde zaligheid
Onsterfelijk en rein genieten!


Ingezonden op: 19 July 2001