JORDAAN! UIT U.

Jordaan! Uit u drenkt Amalek zijn kemelen;
De heiden brengt op Sion dafgon eer;
Op Horeb buigt de Baalaanbidder neer
En daar zelfs zwijgt de donder van Gods hemelen!

Heer! waar uw hand de Taaflen heeft beschreven,
Uw schaduw op uw volk is afgedaald,
Uw heerlijkheid, van vuur en vlam omstraald,
Gijzelf wien nimmer mensch kan zien en leven!

o, Laat uw toorn in bliksems nedervaren!
Wring zwaard en spiets uit des verdrukkers hand!
Hoe lang vertreedt de dwingland reeds uw land!
Hoe lang ontbreekt het vuur op uw altaren!


Ingezonden op: 19 July 2001