UW LEVEN VLOOD.

Uw leven vlood, uw naam werd groot,
Uw volk bezingt voor de aard
De zege van zijn gunstgenoot,
De slachting van zijn zwaard,
Verheft uw deugd en daden luid.
En roept u als verlosser uit!

Hebt gij voor ons geen bloed gespaard,
Voor u bestaat geen dood!
Het vocht verdwijnt niet van deze aard,
Dat uit uw wonde vloot:
In deze onze aadren bruist het rond;
Uw adem is in onzen mond!

Uw naam bezielt ons in den strijd,
En iedre vijand beeft!
Der maagden rei herhaalt altijd
Den zang, waarin gij leeft.
Te ween en deed uw roem te kort:
Geen traan worde over u gestort.


Ingezonden op: 19 July 2001