LIEFDE.

(NAAR WILBYE.)

Heb mij niet lief om dat of dit,
Om oogenblauw of voorhoofdwit,
Om slanke leest of vluggen voet,
Of om mijn al te teer gemoed:
    t Zijn louter ijdelheden;
Wilt gij volharden in de trouw,
Zie me aan met de oogen van een Vrouw!
Bemin uw liefje om niet met al,
Zoo hebt ge altoos dezelfde reden,
Die uw verliefdheid voeden zal.


Ingezonden op: 19 July 2001