ACHTERDOCHT .

Suspicion is a heavy armour, and
With its own weight impedes more than protects.
BYRON.

Wijze achterdocht is een goed harnas, maar wat zwaar,
En meer belemmírend dan beschermend in gevaar.


Ingezonden op: 19 July 2001