AAN EEN BRUID.

U zeegne God!
Hij stelle u tot een zegen!
Gezegend zij uw hoofd, uw hart, uw wegen,
Uw aardsch, uw eeuwig lot.

Gezegend de Echt,
Die u verbindt! zijn banden
Zijn bloemen en zijn juk! De trouwe banden,
Door God ineengelegd.

Gezegend ’t Huis,
Waarin de liefde wone!
Waar u de Heer met vreugde en eere krone!
Gezegend ook het kruis
 
Het kruis te zaam
Met d’echtgenoot gedragen,
Den blik op Hem, die ’t Kruis verdroeg, geslagen,
En in zijn kracht en naam!


Ingezonden op: 19 July 2001