BERUSTING.

Die, in de rampen van zijn lot,
Bij menschen zich beklaagt van God,
Toont God te kennen noch te vreezen;
Die onder t onheil, dat hem plaagt,
Van menschen zich bij God beklaagt, 
Een vreemdling aan zichzelf te wezen.
Zichzelf en God te kennen doet
Stilzwijgen in den tegenspoed.


Ingezonden op: 19 July 2001