BLINDHEID.

Croyez, et la paupière s’ouvre,
Aimez, et la prunelle voit.

Wij dwalen om als stekeblinden,
Ons starend oog heeft geen gezicht,
Of slaaprige onmacht strijkt het dicht;
Wij missen kracht en lust en licht,
Om ooit den waren weg te vinden.
Och of die dofheid wijken kon!
Die nevel eens werd weggetogen!…
Ge1oof! Daar oopnen zich uw oog ,
Heb lief en hoop! Gij ziet de Zon.


Ingezonden op: 19 July 2001