ERVARING.

Een lange Ervaring doet de maat der Kennis rijzen,
Maar ze is geen Kennis; noch vergoedt haar, waar ze faalt;
Of zijn zij t Leven zelf, de velerhande spijzen,
Waaruit de levens-Kracht het eene voedsel haalt?


Ingezonden op: 19 July 2001