GOD TE KENNEN.

Uw God te kennen is geen weten slechts, o Mensch!
Geen voorstel door ’t verstand koelzinnig aangenomen;
Geen koud bespieglen, en geen hartbeneevlend droomen;
Geen zich verliezen in een ruimte zonder grens;
Geen tasten in een nacht, dien nimmer lichtstraal kliefde;
Geen staren op een gloed, die ’t sterkst gezicht verblindt;
Maar ’t is gemeenschap aan zijn wezen door de liefde ,
’t Zien van den Vader in den Vader door het kind ,
Die kennis is iets meer dan weiflend’ toortsgewemel;
Of koude wintermaan, waarvoor geen sneeuwvlok zwicht
Of lauwe zomerlucht in nachten zonder licht,
Ze is koesterende zon aan onbewolkten hemel.


Ingezonden op: 19 July 2001