HOOGE EERZUCHT.

Cache ta vie et répands ton esprit.

„Verberg uw leven en verbreid uw geest!
„Verborgenheid versterkt den roem het meest.
„Men zag er veel, een nietige eerzucht streelend,
„Voor ijdelheên een grootschen naam verspelend.
„Uw huis zij klein, en uw bezoeker schaarsch;
„Den stroom zie elk, de bron blijve onderaardsch.”

Maar is er ook een waarborg uit te vinden,
Dat hij in zand noch.duistre ruigte smoor?
En wringt hij daar zijn sterke storting door,
Zal hem niet haast de groote zee verslinden?
Sincerus! neen, wie ooit den roem beminden,
Ruil daar uw hart, uw open hart niet voor!


Ingezonden op: 19 July 2001