KALMTE.

Men vraagt, hoe X den geest kon geven,
Met een gelatenheid zoo groot:
Daar is geen siddren voor den dood
Bij t door den dood bedwelmde leven.


Ingezonden op: 19 July 2001