KORENBLOEM.

Gods liefde, die wij dankbaar roemen
Bij t nuttig koren, dat ons voedt,
Gods liefde schenkt ons ook de bloemen;
Bij haar is weelde en overvloed.

Zoo ons de heerlijkheid des Heeren
In t goud des akkers tegengloeit:
Hij wil dat we ook de bloem waardeeren,
Diekleurig aan zijn zoomen bloeit.

De knopjes gluren uit de bladeren
En zien ons met een glimlach aan,
En zoo wij ons een tuiltje gaderen,
Daaraan is niet-met-al misdaan.

Slechts hij bedroeft den Allerhoogsten,
Die, daar hij t minst vr t meeste kiest.
Den tijd van zaaien en van oogsten
Bij lieve bloemetjes verliest.

Bewaar ons, God! voor ijdelheden,
En hecht ons hart aan onzen SCHAT,
Maar ook voor bloemen te vertreden,
Die GIJ doet bloeien op ons pad.


Ingezonden op: 19 July 2001