DE LEDIGE PLAATS.

AAN MEVR.

Niet hier! Maar in zijns Vaders huis,
Waar Jezus hem een plaats bereidde.
Kom, volgen we onder Diens geleide,
Ook onder t opgelegde kruis!
Hij brengt ons allen vroolijk thuis.

Ja, vroolijk! Schoon nog menig traan
Uw zoekende oogen zal ontvloeien,
En elke lieve plek besproeien,
Waar sporen van zijn voeten staan:
De Heer ziet al die droefheid aan.

Sla tot Hem op het weenend oog!
Verheerlijk Hem in t schreiend harte!
Het voelt den zegen van de smarte,
Mits t ook zijn Heiland voelen moog!
Eens Christens droefheid trekt omhoog.


Ingezonden op: 19 July 2001