LIBERALITEIT.

Gij schenkt Gods waarheid weg, en noemt dit liberaal.
t Is maklijk mild zijn van eens anders kapitaal!
Hebt gij t in vruchtgebruik, deel mede van de vruchten.
Die meer doet, heeft het recht des eigenaars te duchten.


Ingezonden op: 19 July 2001