LIJDZAAMHEID.

You have seen
Sunshine and rain at once
King Lear.

Waar diepe smart het hart vervult,
Maar vroom geduld
Haar weet te dragen,
Daar siert, schoon t oog in tranen staat,
Een lach t gelaat,
En blinkt, geluk bij zomerdagen
Het scheemren van den zonneglans,
Die, strijdende met regenvlagen,
De kleuren oproept aan den trans,
En traan en lachjes gaan en komen,
Als kenden zij elkander niet.
Maar zij verkwikken alle vromen,
En God vereent ze, die ze ziet.


Ingezonden op: 19 July 2001