NAPOLEON TERUG.

1840.

De geesel van Euroop lei, balling, t leven af;
Zijn eenzaam martlaarschap verzachtte t hart der volken;
Geen lauwer wies zoo hoog als op zijn rotsig graf;
Een nieuw geslacht. stond. op en hief het tot de wolken,
En zag miskenning in zijn straf!
Wat vijand van zijn naam herstelt hem in zijn glorie,
En voert zijn urn ons toe, en kroont ze, en knielt er bij?
Hij maakt den held der pozij.
Op nieuw ten voorwerp der historie,
Die deernis kent noch dweperij.


Ingezonden op: 19 July 2001