EEN STEM VAN DE OVERZIJDE.

Als ít leven over-leven wordt,
Al is het kort.
ít Schijnt lang te duren;
Hoe pijlsnel vroeger tijd verdween,
De laatste zijn de sleepŽdste uren;
Zij kruipen heen.

Maar troost de Heer, dien ik aanschouw
U in uw rouw,
Steunt Hij uw voeten,
Zoo zult ge uw weg gemoedigd gaan,
Totdat wij ons bij Hem ontmoeten,
Treed rustig aan!


Ingezonden op: 19 July 2001