ROME.

The Niobe of nations! there she stands. &
BYRON. Childe Harold. IV. 79

Gij, Niobe der volken, wreed beroofde,
Wie t kronegou viel van d ontsierden hoofde,
Wier arm vergeefs een ledige urn omknelt,
Waar de asch sinds lang uit heenstoof over t veld!
Tot u moet zich vernederde eerzucht keeren,
Die om 't verlies van weinig lauwren pruilt,
Van u die rust en klame grootheid leeren,
Waardoor ge in 't graf van 's werelds overheeren
Noch tusschen 't riet uws Tibers u verschuilt


Ingezonden op: 19 July 2001