STRIJDLUST.

Ach, al wat klauwen heeft, of nebben, of geweren
t Zij kemphaan, duif, hond, kat, stier, mensch, of hoe het heet,
Zoo daar een voorwerp is, dat twee gelijk begeeren,
Al t bloed wordt aanntonds gal, en t strijkperk is gereed
Vergroot een regendrop bij t schelle gaslichtblaken
En zie wat oorlogsveld hij u te aanschouwen schonk,
Hoe t al ten strijde trekt met opgesperde kaken,
Met angels in den staart en felle wederhaken,
Gespitste lansen en geschubden wapenpronk.
En dan, verbaas u niet dat ge u zoo boos kunt maken,
Daar ge enkel woede zwelgt met ieder waterdronk.


Ingezonden op: 19 July 2001