TRANEN.

De weekheid storte tranen-beken:
Mistrouw dien ras verdampten vloed!
Wat eedle harten weenen doet
Zal in een enklen droppel spreken:
Één droppel, door de ziel geschreid,
Geldt heet een stroom van zinlijkheid.


Ingezonden op: 19 July 2001