TROOST DES EVANGELIUMS.

AAN JONKHEER V IN ZIJN VERLIES.

Geen kranke troost, met ophef aangeboden,
Maar die de ziel, die onder lijden buigt,
Te meer slechts van haar jammer overtuigt,
Vermenge zich in t klagen bij de dooden!
Alleen de straal van Evangelisch licht
Is zacht genoeg voor t schreiend aangezicht;
Alleen een dronk uit de altijd frissche stroomen,
Wier ader tot in t eeuwig leven vloeit,
Doet van den schok een brekend hart bekomen.
Rust uit en drink; de weg heeft u vermoeid.


Ingezonden op: 19 July 2001