VERSTAND EN HART.

Wie revelt of Verstand en Hart elkander krenken?
De Zonde alleen heeft schuld, die beiden ons verwart.
t Waarachtige Verstaan geschiedt alleen door t Hart.
t Volkomene Gevoel wordt een volkomen Denken.


Ingezonden op: 19 July 2001