GESCHREVEN OP HET VELD VAN WATERLOO.

O zee van groene en gelende aren,
Hoe welig golft gij over ít graf
Der sluimerende heldenscharen,
Wier arm Euroop den vrede gaf.

IJ oe waant men hier in ít ruischend koren,
Wiens halm nog van hun bloedstroom zwelt!
Der geest,en fluisterstem te hooren,
Omzwervende over ít vruchtbaar veld!

De zeisen zal door de akkers weiden,
En de aar valt, als de held weleer.
Maar om een volgendí oogst te spreiden ó
Onsterflijk is der helden eer!


Ingezonden op: 19 July 2001