ANDERS.

Jan rekent; .Tweemaal zes is zeven.”
Maar Piet zegt: „Zeven is wat min.”
„ „’t Is twalef!” ” valt er Krelis in;
Maar dit acht Piet „weer overdreven;”
En Krelis, die dus overdrijft,
Vergeet dat dwalen menschlijk blijft,
En wil ’t maar niet gewonnen geven!


Ingezonden op: 19 July 2001