B E G R A F E N I S.

Ween, trouwe LIEFDE, ween
Bij t scbeiden van uw bloed!
Gevoelloos wezen als een steen
Bewijst geen vroom gemoed.

t GELOOF blijft evenzeer
Den blik naar boven slaan:
De christen daalt in t graf slechts neer
Om heerlijk op te staan.

O God, U looft ons hart,
U prijst het bij dit graf,
Dat uw gena, bij zooveel smart,
Zoo schoon een HOOP ons gaf!

Het sterven is gewin,
Voor die op Jezus ziet;
Hij ziet den open hemel in,
En d open grafkuil niet.

O Gij, die eeuwig leeft,
En eeuwig leven doet,
De troost, dien Gij in t sterven geeft,
Is onze gansche moed!

Wij zaaien hier een zaad,
Verderflijk, zwak en teer;
Maar, bij den jongsten dageraad,
Wekt Gij het op In eer.

Dees prooi van t vuig gewormt
Wordt, voor t verbaasd heelal,
U tot een evenbeeld hervormd,
Dat U aanschouwen zal.

Vg. HILLER.

Ingezonden op: 19 July 2001