GEEN DEEL, MAAR T GEHEEL.

Een weinig menschenkennis schaadt
En werkt verbittring der gemoederen;
Maar hebt gij ze in een volle maat,
Zoo strekt zij tot verbroederen,


Ingezonden op: 19 July 2001