GEEN GENADE.

A.

’t Is waar. hier is een glasruit stuk,
En daar is een deur, die niet sluit;
Maar ’t gansch gebouw is heerlijk…

B.

Neen!
’t Steekt te hoog boven de anderen uit.


Ingezonden op: 19 July 2001