II.

GENOT.

Aardsche lust is haast genoten;
Wijn is t, op een zeef gegoten.

Uit het Hoogduitsch.

Ingezonden op: 19 July 2001