GERMANISMEN.

Gij hebt mij, lieve Buren!
Uw toonstuk niet te sturen;
Ik zing niet gaarne op Duitsch;
Houdt, daar gij mij door t oor boort
Met uw afgrijslijk voorwoord,
Uw liedertafels thuis.
Verlost mij van de daadzaak,
Waarover ik mij kwaadmaak,
Gewis niet zonder grond!
En wijs, om mij te grieven,
Niet heen naar de omloopsbrieven,
Die gij mij onlangs zondt,
Och, dat de Nederlanden
Toch sporeloos verbanden
Wat voortgaat uit uw huis,
In plaats van door te voeren
Wat burgeren en boeren
Tot schande strekt of kruis,
Ons Neerduitsch was welluidend,
Zoolang gij t niet beduidend
Met valsche klanken schondt;
Ons Neerduitsch was verstandig,
Zoolang men t niet onhandig
Verplooide naar uw mond;
Ons Neerduitsch zal slechts leven,
Zoolang wij t niet vergeven
Met vruchten van uw grond.


Ingezonden op: 19 July 2001