INTUÏTIE.

’k Schiet hoenders in de vlucht, en op den aanslag Jan!
Gij enkel in den zit, en legt een half uur ’an. ,
Nochtans beschouwt ge uzelf met innig welbehagen,
En noemt het wetenschaplijk jagen.
Maar Jantje! wat is ’t mijne dan?

„Het uwe! Durft gij daar naar vragen?
Daar neemt men geen notitie van,”


Ingezonden op: 19 July 2001