HET JUISTE MIDDEN.

Ja, t Juiste Midden! Maar waar tusschen? Tusschen dwaling
En dwaling t mag zoo zijn; maar geldt dit voor bepaling
Van t Juiste middelpunt der Waarheid? Die dit zeit,
Geeft haar een lucht-bestaan van loutre onzekerheid,
Van t aantal, van de maat der dwalingen afhanklijk,
En niet bestaande, niet erkenbaar dan door haar,
De Wijze vrage dan niet langer: Wat is waar?
Alleen het onderzoek: Hoe dwaalt men? is belangrijk.
Maar waar den waarborg nu te vinden, die t bescheid
Voor nieuwe dwaling hoedt bij de oude onzekerheid?
Neen, wandlaar! zie niet om naar die den weg slechts raden
Maar vraag dien eeniglijk aan die hem weet en wijst;
Betreed hem, leidt hij ook langs onbezochte paden,
Met onverschilligheid voor die u laakt of prijst.

 


Ingezonden op: 19 July 2001