KERSTFEEST.

Laat ons met de herders gaan
t Heilig kind begroeten,
Zwijgend bij zijn kribbe staan,
Knielen aan zijn voeten,
Denken aan het hemelsch lied
Van Gods englenreien,
En bij t wonder, bier geschied,
Dankbre tranen schreien.

Sluiten we in ons innigst hart,
Wat onze ooren hooren,
Met de maagd, die moeder werd,
In gepeins verloren;
Wijken wij niet van dit Kind,
Eer we ons vergewissen
Dat ons hart het teeder mint.
En niet meer kan missen.

Variant:

Eer wij zeker weten
Dat ons hart het teeder mint.
En niet kan vergeten.


Ingezonden op: 19 July 2001