EEN LIED OM BEVRIJDING.

1853.

NEGEN JAAR LATER VERHOORD.

Laat de ketens vallen!
Breekt, verbreekt het juk!
Vrijheid is voor allen
Noodig tot geluk.
Menschelijke harten,
Die dien schat besluit,
Brengt hem ook den zwarten.
Stelt niet langer uit!

Laat de ketens vallen!
Breekt, verbreekt het juk
Vrijheid is voor allen
Noodig tot geluk.

Jezus is gekomen
Tot uw volk en huis;
Zegen doet Hij stroomen
Van zijn kribbe en kruis.
Allen wil Hij nooden,
Stillen iedre pijn:
Laat zijn vredeboden
Vrijheidsboden zijn!

Laat de ketens vallen!
Breekt, verbreekt het juk!
Vrijheid is, voor allen,
Noodig tot geluk.

Hoort, het lied der slaven
Ruischt van strand tot strand:
„Machtigen en braven
„In het vrije land!
„Laat ons weldra hooren
„’t Lied van de overzij:
„ „Wij zijn vrij geboren,
„ „En wij maken vrij!” ”

Laat de ketens vallen!
Breekt, verbreekt het juk!
Vrijheid is voor allen
Noodig tot geluk.


Ingezonden op: 19 July 2001