MAAT EN TOON.

Wat een lied kan doen behagen
Is de toon,
Is de maat.
Waar die goed zijn aangeslagent
Is een schoon
Dat volstaat.
Echte Kunst, naar recht en reden,
Dringt op meerder schoonheên aan;
Maar het oor is reeds tevreden,
’t Hart getroffen en voldaan.
Toon en maat doet leege galmen
Klinken als verheven psalmen,
Zich in toon en maat vergissen
Godentaal baar werking missen.


Ingezonden op: 19 July 2001