AAN MIJNE ECHTGENOOTE,

Met een bloemstukje uit Spa medegebracht, voorstellende WITTE ROZEN.

Bloemen uit Spa,
Van den rand der fonteinen,
Zachten en reinen,
Breng ik mijn Ga.

Zoo zij ze ziet
Met. jets ters in haar blikken,
Meerder verkwikken
Kan zij mij niet.

Strooide maar steeds,
Op haar wegen en paden,
Bloemen en bladen
Nicolaas Beets.


Ingezonden op: 19 July 2001