MORGENSTOND.

Wat is er niet te hooren,
Wat is er niet te zien,
Bij t eerste morgengloren,
Als nacht en nevel vlin:
Van glansen, kleuren, stralen,
Die langs den hemel dwalen;
Van rozenroode wolken,
Die t oost en west bevolken;
Van heldre pareldroppen
Op blaadren, bloemen, knoppen;
Van blijde vogelzangen,
Luidruchtig aangevangen,
Uit volle borst geslaakt
Maar tot Arbeid is de mensch ontwaakt.
Wat is er niet te ontwaren
In s harten diepsten grond,
Bij t opgaan onzer jaren,
In s levens morgenstond!
Te voelen, te beseffen,
Te gissen en te treffen,
Te zoeken. te verlangen,
Te ontdekken, op te vangen,
Te kennen en te smaken,
Tot eigendom te maken,
Te droomen en te dichten,
Te slechten en te stichten,
Te ontginnen, nooit genoeg
n ding is noodig, en dat ne vroeg.


Ingezonden op: 19 July 2001