NAAMGEVING AAN EENE LANDHOEVE.

Noem ze ROZENGAARDE.
Wat is meer gepast
Voor een plek der aarde,
Waar geen onkruid wast;
Waar de schoonste rozen,
Van den zoetsten geur,
Vau de zachtste kleur,
In Gods zonlicht blozen;

Waar men eiken vrede,
Iedre liefde vindt,
Bloeiende op de bede
Van wie God bemint;
Waar steeds versche knoppen
Vroolijk opengaan
En bepareld staan
Met de reinste droppen?

k Sleet zoo zoete dagen
In dien stillen hof,
Geen der woeste vlagen,
Die zijn bloemen trof;
Heilzaam, frisch en geurig
Was er mij de lucht;
t Afscheid kostte een zucht,
Want mijn hart was treurig.

Hoe gij hem wilt noemen
Uit bescheidenheid:
Ik denk aan de bloemen
Mij door u gespreid;
Stelle ons ook op aarde
Menig naam te leur,
Boven uwe deur
Schrijf ik: ROZENGAARDE,

Zeist.


Ingezonden op: 19 July 2001