NOG EEN WENK.

Zoo ge u goede menschen op wilt voeden,
Veins niet! Wie ge ook zijt, wees die gij zijt!
WaaR de kinderen een rol vermoeden, .
Zijt gij t spel en al uw invloed kwijt

Aan wiens blik de waarbeid zich onttrekken,
Hoe de leugen zich verbergen moog:
t Godlijk en het Kinder-oog
Zullen beide ontdekken.

De eerste deugd is Waarheid. Heb dan moed
Waar te wezen: gij zijt groot en goed.

Vg. PAULUS SILESIUS.

Ingezonden op: 19 July 2001