ONBEREIKBAAR.

(NAAR RÜCKERT.)

Is iets voor uw bereik te hoog,
Gij moet den blik niet derwaarts keeren
Tenzij dan met zoo scherp een oog
Dat u doet zien: „Ik kan ’t ontberen.”


Ingezonden op: 19 July 2001