ONTBOEZEMING.

„Ontboezeming.” Ja; zoo dat waar was! maar ik ducht
Gij zijt er nog geboezemd afgekomen,
En schept alleen een weinig lucht,
Om straks op nieuw ons te overstroomen.


Ingezonden op: 19 July 2001