ONTDEKKINGEN.

Ik vond een man, een man van staal,
Een man van stalen moed,
Een man van onvermengd metaal
En toch van vleesch en bloed.

Ik vond een man, met ijs omschorst,
Voor lof- en naspraak koel
Maar, in het binnenst van zijn borst
Vond ik een warm gevoel.

Ik vond een man, ten strijd gereed,
En vaardig toe te slaan
Maar, schoon hij van zijn wang niet gleed,
Zag k in zijn oog een traan.

Ik vond een man met vrijen nek,
Van eedlen geest bezield
Juist kwam hij uit zijn bidvertrek:
Hij had voor God geknield.


Ingezonden op: 19 July 2001