OOG EN HART.

Een blik, die tot in ’t binnenst ziet…
Ach. welk een gaaf voor u en mij!
Mijn Heiland! geef me uw oogen niet,
Of geef me uw hart er bij.


Ingezonden op: 19 July 2001