GEEN ORGELTOON, MAAR UW PERSOON.

Uw verzen komen tot mijn ooren,
Maar k hoor een mond, geen mensch daarin;
O, geef mij ook den mensch te hooren,
Opdat ik hem bemin!


Ingezonden op: 19 July 2001