SCHEPPEND GENIE.

„Jan is geen middelmatig man
Maar een genie, dat scheppen kan.”

Welzeker! Uit zijns meesters pan.


Ingezonden op: 19 July 2001